Iedere twee jaar laat PIEK een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door Cedeo. Cedeo verleent zowel een erkenning voor Maatwerk en Open Bedrijfsopleidingen, voor Coaching, Bedrijfsadvies, Outplacement, Loopbaanbegeleiding, Juridisch – en Organisatie Advies.
Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met de onderzochte organisatie. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van de betreffende organisatie? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken.

PIEK laat dit klanttevredenheidsonderzoek al bijna 20 jaar uitvoeren. De resultaten over deze periode laten dan ook een stijgende lijn zien. Waarbij in 2002 de klanttevredenheid al een mooie 8,8 liet zien, groeide deze in de periode tot 2020 naar een uitstekende waardering met een 9,6.

Onderdelen die tijdens het klanttevredenheidsonderzoek aan bod kwamen zijn de onder meer; het voortraject, het opleidingsprogramma, de uitvoering, de opleiders, het natraject, het relatiebeheer, de prijskwaliteitsverhouding en de tevredenheid over de opleiding. Al deze items werden zeer goed beoordeeld. Een drietal citaten van klanten; over relatiebeheer, “Het is een gerenommeerd instituut dat altijd de afspraken nakomt en we hebben een prettig contact”. Over de opleiders, “ “Ik vind de kwaliteit heel hoog. Ze zijn zeer vaardig en kundig en voelen de mensen aan. Over het trainingsmateriaal, “van tevoren kunnen we opgeven, welke apparaten nodig zijn en welke apparatuur binnen ons bedrijf wordt gebruikt. Zij zorgen dan dat zij hetzelfde bij zich hebben voor de cursisten om mee te oefenen.”

PIEK heeft de kwaliteit en daarmee de klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel staan. Aan PIEK nu de uitdaging om dit hoge niveau van klanttevredenheid te handhaven of zelfs te overtreffen.