IPC J-STD-001 Training en certificering2023-10-10T14:03:49+02:00

IPC J-STD-001 Training en Certificering

De IPC J-STD-001 certificering is gebaseerd op het gelijknamige document, dit is een zeer belangrijke training en een zeer belangrijk document omdat in dit document ingegaan wordt op het productieproces, assemblageproces en soldeerproces. Het is het document met betrekking tot solderen aan elektronica en elektrische schakelingen. In dit document vind je welke materialen gebruikt mogen worden bij het produceren van elektronische producten maar ook gereedschappen die dienen te worden gebruikt.

Verder wordt er ingegaan op de omgeving waar gesoldeerd moet worden, de geautomatiseerde soldeer processen met name het golfsolderen en het reflow solderen. Verder zijn er een aantal toleranties te vinden in het document met betrekking tot hoe de soldeerverbindingen er uit moeten zien en wat wel en niet mag. Er is een hoofdstuk gewijd aan reinigen en een reinheidstest en er zijn een aantal toleranties met betrekking tot de printplaten. Dit document is een belangrijk document want de rode draad is de procescontrole, het beheersen van de processen. In deze training wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk moet gaan binnen de elektronica assemblage.

IPC-J-STD-001 Training Group
IPC-J-STD-001_Training Center

PB ASSEMBLAGE

De Training en certificering is geschikt voor de volgende doelgroep:

Deze training is vooral belangrijk voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de productieprocessen binnen de elektronica assemblage, mensen die beslissingen nemen over welke materialen gebruikt worden, de gereedschappen die gebruikt worden, processen die opgezet moeten worden, hoe soldeer processen in zijn werk gaan en de documentatie die daarbij komt kijken.

Verder is dit document van belang en interessant voor iedereen die inspecteert, ook de inspectie aan de geassembleerde elektronica is een onderdeel van deze training. Dit zijn de belangrijkste doelgroepen van deze training.

PB ASSEMBLAGE

De Training en certificering is voor medewerkers van verschillende bedrijven interessant.

In principe is deze training geschikt voor alle bedrijven die elektronica assembleren, onafhankelijk van wat voor soort elektronica dit is omdat hierin de diverse processen beschreven worden en ook de materialen, de gereedschappen en de omgeving waar geproduceerd zou moet worden. Dus uiteindelijk heeft elk elektronica producerend bedrijf en zijn medewerkers baat bij deze training.

Over het algemeen zie je dat met name deze training afgenomen wordt door bedrijven die werkzaam zijn in het militaire segment, luchtvaart en ruimtevaart En bedrijven die voor dit soort afnemers elektronica produceren. Uiteindelijk is deze training geschikt voor veel meer andere segmenten

J-STD-001 Soldering Process

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

IPC-J-STD-001 Certified IPC Trainer logo

Toepassing van de IPC J-STD-001 Training en certificering binnen bedrijven.

Tijdens deze training leer je vooral over de productieprocessen, de belangrijkheid van procescontrole binnen die productieprocessen. Je leert welke materialen je wel of niet voor bepaalde producten mag gebruiken, de gereedschappen die gebruikt worden maar ook een stukje over reinheidstesten die gedaan moeten worden.

Verder heb je geleerd wat de toleranties zijn waaraan de elektronische producten moeten voldoen met betrekking tot soldeerverbindingen. Je hebt ook het maken van soldeerverbindingen en de inspectie van deze verbindingen in de praktijk geleerd. Hier zit een praktijk element aan vast.

De meerwaarde van IPC J-STD-001 Training en certificering.

De meerwaarde van deze training en certificering zit hem vooral in het stukje trefzekerheid met betrekking tot het opzetten van de geautomatiseerde soldeer processen en eventueel de hand soldeer processen binnen een bedrijf. Het document gaat met name in op specifieke zaken binnen die soldeer processen, zoals bijvoorbeeld materialen en gereedschappen die gebruikt dienen te worden.

Ook de documentatie die vereist wordt en dat allemaal in het kader van een procescontrolesysteem. Verder hebben mensen geleerd hoe ze soldeerverbindingen dienen te inspecteren en wat de eisen daarvoor zijn en hebben ze een aantal verbindingen moeten maken en hun eigen werk moeten inspecteren. Dit is de meerwaarde van deze training.

Voor bedrijven werkzaam binnen de aerospace industrie is er nog een aanvulling beschikbaar genaamd IPC J-STD-001 Space Addon Training en certificering.

IPC J-STD-001 Application Specialist

Geldigheid van de certificering

Bent u nog niet eerder gecertificeerd voor de IPC J-STD-001 of is uw certificaat verlopen, dan heeft u de initiële IPC J-STD-001 certificering nodig. Deze heeft een geldigheid van 2 jaar.

U dient binnen 6 maanden voor einde van de geldigheid van het certificaat te hercertificeren. Voor hercertificatie heeft u de volgende opties:

  • IPC J-STD-001 Hercertificering: volledige opleiding voor de hercertificering
  • IPC J-STD-001 Challenge Test: alleen het examen
  • IPC J-STD-001 Opfrissing van de Norm + Challenge Test

Variant van de certificering

IPC J-STD-001 CIS (Certified IPC Specialist)
Deze IPC J-STD-001 Certified IPC Specialist (CIS) variant is bestemd voor operators

IPC J-STD-001 CIT (Certified IPC Trainer)
Deze IPC J-STD-001 Certified IPC Trainer (CIT) variant is bestemd voor iedereen die zelf operators tot CIS wil opleiden

IPC J-STD-001 CSE (Certified Standards Expert)
Deze IPC J-STD-001 Certified Standard Expert (CSE) variant is bestemd voor iedereen die expert wil worden op het gebied van de betreffende standaard. Deze experts worden door bedrijven vaak ingezet als coördinator om de standaard op de juiste manier toe te passen binnen de onderneming.

Aankomende regionale IPC-J-STD-001 trainingen

StartdatumTrainingTaalPlaats
02 juli 2024IPC J-STD-001 + SPACEEngelsHeerlenOfferte Aanvraag
19 november 2024IPC J-STD-001 + SPACEEngelsHeerlenOfferte Aanvraag
10 december 2024IPC J-STD-001 + SPACEDuitsBrettenOfferte Aanvraag

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.

Veelgestelde vragen

Wat is volgens IPC de maximale componentbeschadiging?2020-09-25T14:34:00+02:00

Beschadigde componenten moet je nooit gebruiken (assembleren). Maar als componenten onbeschadigd geassembleerd worden en vervolgens machinaal gesoldeerd worden en ze komen met een kleine beschadiging uit de golfsoldeermachine/reflow-oven, dan is het goed om te weten wat maximaal veroorloofd is. Dit is te vinden in IPC-A-610 en in J-STD-001.

Na het solderen is de isolatie van de draad licht gesmolten, mag dit voor klasse 3?2020-09-25T14:37:52+02:00

Ja dat mag. Het is bijna onmogelijk om dit niet te laten gebeuren. Door de warmte van de soldeerbout smelt de isolatie altijd iets terug…..tenzij je een heat shunt (warmteafleider) gebruikt of een hittebestendige isolatie (zoals teflon). De isolatie mag smelten maar niet verbranden/verkolen. Voor gedetailleerde foto’s zie IPC-A-610 of de IPC/WHMA-A-620 norm.

Als je een draad in een cup-terminal soldeert, moet je dan vooraf het goud verwijderen?2020-09-24T14:41:24+02:00

Ja in de cup wel. Het goud moet verwijdert worden want anders zal het goud in de cup oplossen in de soldeerverbinding en de soldeerverbinding daardoor brosser worden. Hoe dit gaat wordt getoond in de J-STD-001 training.

Wie bepaald in welke productklasse een product wordt geproduceerd?2020-09-28T13:59:38+02:00

IPC heeft 3 productklassen: klasse 1 (consumentenelektronica), klasse 2 (industriële elektronica) en klasse 3 (hoge betrouwbaarheidselektronica). De klant mag de productklasse bepalen waarin het product geproduceerd moet worden. Het is belangrijk dat de inspecteur weet volgens welke productklasse van IPC hij moet inspecteren omdat er anders teveel producten onnodig worden afgekeurd!

Is steekproef controle genoeg of moet je alle producten 100% inspecteren?2020-09-24T14:37:58+02:00

De geassembleerde printplaat moet geïnspecteerd worden door ofwel steekproefcontrole volgens een opgezet procescontroleplan of door 100% visueel te inspecteren. Hoe dat in zijn werk gaat staat in de J-STD-001 norm.

Is procescontrole verplicht voor alle productklassen?2020-09-24T14:38:41+02:00

Nee, procescontrole is alleen verplicht voor hoge betrouwbaarheidsproducten (klasse 3). Voor klasse 2 wordt het aanbevolen maar het is niet verplicht. Voor klasse 1 (consumentenelektronica) is het niet verplicht, hier hoeft het eindproduct “alleen maar te werken/funktioneren”. Voor verdere info: zie J-STD-001.

Is er bij de IPC J-STD-001 een productklasse-indeling van toepassing?2020-09-24T14:32:04+02:00

Ja, IPC heeft in elke norm een productclassificatie gemaakt dus ook in de J-STD-001.

Deze productclassificatie is als volgt:

  • IPC J-STD-001 Klasse 1 – Algemene elektronische producten (bv. consumentenelektronica, dit zijn producten waarbij de belangrijkste eis is de functie van het eindproduct)
  • IPC J-STD-001 Klasse 2 – Specifieke service elektronica (bv. industriële machines, testapparatuur enz. dit zijn producten die langer moeten werken, als ze uitvallen gaat er veel geld verloren)
  • IPC J-STD-001 Klasse 3 – Hoge betrouwbaarheid elektronica (bv. vliegtuigen, militaire producten en levens ondersteunende medische apparatuur, deze producten mogen niet uitvallen anders is het levensgevaarlijk).
Mag je een product repareren zonder toestemming van de klant?2020-09-24T14:40:09+02:00

Dit is afhankelijk van de productklasse. Klasse 1 producten mogen te allen tijde gerepareerd worden. Klasse 2 ook, tenzij de klant dit vooraf aankondigt in het contract. Bij klasse 3 mag je niks repareren zonder toestemming/overleg met/goedkeuring van de klant.

Wat kan er gebeuren als je niet voldoende reinigt?2020-09-24T14:36:27+02:00

De fluxresten en ook andere vervuilingen kunnen door vochtigheid kortsluiting veroorzaken. De vaktermen zijn: dendritische groei, electromigratie, kruipstromen.
Bovendien zal de conformal coating (de beschermlak) niet of niet goed hechten op een vervuild printoppervlak. Hoe je het beste kunt reinigen en met welke methode? Dit wordt besproken in de J-STD-001 training.

Wat is de maximale vervuiling op de printplaat na het solderen?2020-09-24T14:35:50+02:00

Dit staat beschreven in de J-STD-001. De vervuiling die na het solderen achterblijft zijn voornamelijk fluxresten maar er kunnen ook stofdeeltjes (haren, tin-spetters, soldeerballetjes, vingervlekken enz.) op de printplaat achterblijven. Mag dit en hoeveel mag maximaal achterblijven? Dit is afhankelijk van de productklasse. Bij klasse 1 producten mag er niet meer dan XXX µg/cm2 fluxresten achterblijven terwijl dat voor klasse 2 en 3 aanzienlijk lager is. Hoe kun je dit meten? Ook dit staat in de J-STD-001 beschreven.

Is de J-STD-001 een theorie of praktijk training?2020-09-24T14:33:27+02:00

De J-STD-001 training is zowel een theorie alsook een praktijk training. In de theoriemodule wordt het boek besproken. In de praktijk leren de deelnemers hoe ze draden aan verschillende soorten terminals (aansluitingen) kunnen solderen, hoe ze THT-componenten (conventionele componenten) kunnen solderen en hoe ze SMD-componenten (oppervlaktemontage) kunnen solderen. Elke deelnemer heeft zijn eigen soldeerstation met de bijbehorende soldeerpunten en vergrotingshulpmiddelen (loep/microscoop) ter beschikking.

Wat is het verschil tussen de J-STD-001 en de IPC-7711/7721 training?2020-09-25T14:41:17+02:00

In de J-STD-001 training wordt er veel theoretische achtergrond besproken over het productieproces en daarnaast wordt er ook praktijk gesoldeerd (maar alleen solderen!).
In de IPC-7711/7721 training wordt er meer aandacht besteed aan praktijk (het onderhoud van de apparatuur), hoe kun je een component desolderen (verwijderen) zonder dat het component en/of de printplaat wordt beschadigd, hoe kun je componenten solderen (verschillende methoden met verschillend gereedschap/apparatuur), hoe leg je een modificatie (draadbrug) tussen twee componenten, en “last but not least” als er iets kapot gaat……hoe kun je dat repareren?

Wat is de maximale vervuiling van koper in een tinbad?2020-09-28T13:43:15+02:00

Dat staat in een tabel in de J-STD-001 en in de IPC-6012.

Moet het personeel getraind worden in het handsolderen?2020-09-24T14:39:22+02:00

Ook dit is weer afhankelijk van de productklasse. Bij klasse 1 en 2 producten is het aanbevolen om het productiepersoneel op de assemblageafdeling te trainen. Bij klasse 3 is het verplicht om een soldeertraining te volgen voordat je aan deze producten mag werken.

Wat betekent AABUS?2020-09-28T16:06:09+02:00

AABUS is de engelse afkorting van “As Agreed Between User and Supplier” (zoals afgesproken tussen klant en leverancier). Deze afkorting komt vaak voor in een IPC norm.

Hoeveel licht heb je nodig op je werkplek?2020-09-25T14:29:05+02:00

IPC geeft aan dat de minimale verlichting op de werkplek ongeveer 1000 lm/㎡ zou moeten zijn om degelijk te kunnen werken (solderen) en inspecteren. De kleurtemperatuur wordt ook aangegeven. Voor verdere info zie IPC-A-610, J-STD-001 en IPC/WHMA-A-620.

Kun je de J-STD-001 training ook online volgen?2020-09-24T14:34:31+02:00

Het theoriegedeelte kan wel online gevolgd worden. Echter de praktijkmodules moeten “live” geobserveerd en beoordeeld worden door een gecertificeerde IPC-trainer (MIT of CIT). Dus dat is helaas niet online (via een webcam) mogelijk.

Wat is het verschil tussen de J-STD-001 en de IPC-A-610 norm c.q. training?2020-09-25T14:35:39+02:00

De IPC-A-610 is een norm voor de eindinspectie van geassembleerde elektronica producten, een soort fotoalbum waarmee je complete geassembleerde printplaten kunt beoordelen. Je ziet naast de foto in het boek de tekst of dit nou aanbevolen, aanvaardbaar, een procesindicator of een defect is. Maar…..“Waarom gebeurd dit nou?” dat staat in de J-STD-001. Dit boek beschrijft de achterliggende informatie over het productieproces op de assemblageafdeling. Als de luchtvochtigheid te hoog wordt krijg je problemen met luchtholten (voids) in de soldeerverbinding, als de luchtvochtigheid te laag wordt krijg je problemen met ESD enz. Dit en nog veel meer aspecten worden behandelt in de J-STD-001 training. Tevens wordt er in een J-STD-001 training praktijk gesoldeerd (praktische vaardigheden), terwijl dat bij een IPC-A-610 training niet het geval is (alleen theorie).

Wat is volgens IPC de maximale printplaatbeschadiging?2020-09-25T14:34:37+02:00

Vooral bij rework met een hete lucht föhn zie je vaak kleine vlekjes op het printplaatoppervlak. Mag dit? Dit en nog meer printplaat oppervlaktebeschadigingen (zoals delaminatie, blaren, ook op flexibele printplaten, enz.) worden beschreven in de IPC-A-610 en in de J-STD-001.

Wat bedoelt IPC met de draaddiameter?2020-09-25T14:30:16+02:00

De draaddiameter is de totale diameter van de draad (inclusief de omliggende isolatie). Dit wordt ook wel de buitendiameter genoemd. Dit staat beschreven in de IPC-A-610, J-STD-001 en IPC/WHMA-A-620 norm.

Kan door vervuiling de levensduur van het product achteruit gaan?2020-09-28T13:43:57+02:00

Ja. Dit wordt uitgelegd in de IPC-6012 training en ook in de IPC-A-600, IPC-A-610 en J-STD-001 training.

Met welke vergrotingsfactor moet je de zuiverheid van de printplaat inspecteren?2020-09-25T14:36:40+02:00

Dit staat zowel in de IPC-A-610 als in de J-STD-001. IPC schrijft voor dat de inspectievergroting voor de zuiverheid in principe zonder vergroting (met het blote oog) kan plaatsvinden. Echter bij “high density boards” (printplaten waarop de componenten zeer dicht op elkaar geplaatst zijn) en bij fine-pitch componenten (componenten waarbij de pootjes/uitlopers zeer eng naast elkaar liggen) kan vergroting nodig zijn. In de tabellen in het boek vind je precies welke inspectievergroting en controle vergrotingsfactor nodig is.