Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten training en certificering

Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten training

De Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten houdt in een training waar onder andere wordt ingegaan op: hoe ziet een goede soldeerverbinding eruit?

Maar daarnaast ook, hoe kan ik op een gegeven moment soldeerverbindingen die niet aan de eisen voldoen nabewerken, wijzigingen of repareren?

De doelgroep voor deze training is, met name mensen die werken op rework, reparatieafdelingen van bedrijven waar dat soort bewerkingen wordt uitgevoerd.

Die dat dus in de praktijk moeten brengen, operators die binnen hun bedrijf dat soort operaties moeten doen.

En dat dan op de juiste manier volgens de eisen en de procedures die daarvoor gebruikelijk zijn.

PB Reparatie en nabewerking

De Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten training en certificering is geschikt voor de volgende doelgroep:

Bedrijven die dit soort trainingen laten uitvoeren zijn met name dus assemblage bedrijven die op het moment dat ze hebben vastgesteld dat producten, geassembleerde producten niet aan de eisen voldoen deze nog nabewerken laten of eventueel reparaties uit laten voeren en indien nodig ook eventueel dus wijzigingen in die geassembleerde producten dan doorvoeren.

Verder zie je ook dat deze training gevolgd wordt door mensen die op de reparatie en nabewerkingsafdelingen werken van bedrijven die in principe algemene elektronicaproducten dan repareren.

Die niet onderdeel uitmaken van een assemblagebedrijf, maar echt puur reparatiebedrijven zijn en eventueel ook bij bedrijven werken die reparaties doen aan producten die door een leverancier gestuurd zijn en voor verdere bewerking dan toegepast worden in eindproducten en dan daar ook wijzigingen en reparaties willen toepassen aan dergelijke producten.

Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten certificering

PB Reparatie en nabewerking

De Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten training en certificering is voor medewerkers van verschillende bedrijven interessant.

Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten training en certificering

Wat je bij deze training leert is divers, van de ene kant leer je de criteria voor soldeerverbindingen. Dus waar moeten soldeerverbindingen aan voldoen, hoe ziet een goede soldeerverbinding eruit? Met name ook het herkennen van ja, wat zijn eventuele problemen die op kunnen treden bij die soldeerverbindingen en deze op de juiste manier nabewerken.

Leer je in deze training ook het uitvoeren van reparaties aan printplaten en het wijzigen van een geassembleerde printplaat dus om eventueel andere functies binnen die geassembleerde printplaten te verkrijgen of eventueel ook als de functie niet die is, zoals die zou moeten zijn, dan ook te wijzigen. Het is een training die vooral ingaat op de praktijk van dat soort operaties en die dus ook de procedures leer. Dus heel erg praktijkgericht de deelnemers leert hoe ze dat soort bewerkingen moeten doen.

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

De toepassing van de Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten training certificering binnen bedrijven.

Op het moment dat je de training hebt gevolgd ben je eigenlijk direct in staat om dat soort zaken dan ook uit te voeren om elektronica die niet aan de eisen voldoet na te bewerken, zodat deze wel aan de eisen gaat voldoen. Printplaten en ook geassembleerde elektronica te repareren op het moment dat daar een probleem is opgetreden die ertoe leiden dat het product niet functioneert.

En eventueel wijzigen aan te brengen in de schakelingen op die printplaat in de assemblages zelf, zodat een functie die vereist wordt dan ook voorhanden is. Je hebt in deze training geleerd hoe je dat in de praktijk moet doen. Er wordt heel veel aandacht geschonken aan dat op de juiste manier uitvoeren, het wordt getoond door een trainer hoe dat dan moet gebeuren en je hebt dan ook tijdens de training voldoende mogelijkheden gekregen om dat in de praktijk uit te proberen aan dus printplaten waarop dergelijke componenten bewerkt worden en ook de printplaten zelf gerepareerd worden.

Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten training

De meerwaarde van de Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten training en certificering.

Certified PIEK Operator – Kwaliteitscriteria voor het solderen, de nabewerking, wijziging en reparatie van printplaten certificering

Stukje meerwaarde van deze training is dat mensen, doordat ze op de juiste manier geïnstrueerd zijn en dat ook in de praktijk hebben kunnen proberen, uitproberen en ervaring hebben kunnen opdoen hoe dat dan op de juiste manier gebeurd. Dat in de praktijk, in de dagelijkse praktijk in de te kunnen zetten. Op die manier is ook een stukje proceszekerheid, praktijk zekerheid mee in te kunnen bouwen en er zeker van zijn dat ze hun werk op de juiste manier uitvoeren.

Dus Rework, reparatiewerkzaamheden op de juiste manier hebben geleerd uit te voeren. Dat leidt er met name toe, doordat de mensen zekerder zijn in hun werk en de procedures die ze in hun dagelijkse praktijk moeten doen, dat zal ervoor zorgen dat er minder uitval zal zijn en minder verlies van materialen, producten en daardoor ook minder financieel verlies. Producten die afgekeurd waren in eerste instantie bij de inspectie dat je die nog door een bewerking, door een reparatie, nog weer kunt inzetten, kunt uitleveren aan klanten en op die manier dus een financieel verlies beperkt.

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.