Gecertificeerde ESD Plant Auditor / Trainer volgens de IEC-61340-5-1/5-2/5-3/5-4 & ANSI/ESD S20.20

ESD Plant Auditor

Deze training leidt op naar dat het zogenaamde ESD coördinator niveau zoals in de ESD normen beschreven staat. De ESD normen, uitgegeven door de IEC organisatie. De belangrijkst groepsnorm is de IEC 61340-5-1 en die geeft aan dat als een bedrijf een ESD controleprogramma opstelt er ook iemand verantwoordelijk moet zijn. Deze persoon wordt de ESD coördinator genoemd.

De opleiding ESD Plant Auditor/Trainer bereid mensen daar op voor. In zowel de theorie als in de praktijk en vooral het praktijkdeel is het unieke aan deze training. Het is zo dat deze norm en ook de andere norm die erbij hoort de IEC 61340-5-3 en de user guide IEC 61340-5-2, vormen binnen veel bedrijven de basis voor de ESD controleprogramma’s. De 5-1 en de 5-3 zijn aangepast en geüpdatet in 2015 en 2016.

Onze Plant Auditor training die sinds 2017 gegeven wordt, is daarop aangepast en geüpdatet.

In deze training gaan we in op algemene ESD theorie . Wat is ESD, wat zijn de problemen van ESD, wat zijn de gevaren die op kunnen treden en wat zijn de gevolgen voor elektronica apparatuur. Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste norm van de IEC organisatie de IEC 61340-5-1 en de IEC 61340-5-3.

Verder worden er een aantal proeven gedaan om dingen in de praktijk te laten zien, zodat de mensen ook weten wat ESD is.

De theorie die in de training gegeven wordt, wordt ook in de praktijk getoond. En er wordt een stukje extra praktijk op de werkplek gedaan. De training wordt in principe afgesloten met twee examens.

Het theorie-examen met vragen over wat er in de theorie is geleerd en een praktijkexamen waar de student die de training volgt, op een gegeven moment op de werkplek, een aantal praktijkmetingen moet toepassen, zoals hij die ook later in de dagelijkse praktijk zal moeten doen.

Als dat allemaal goed verloopt dan krijgt de student het diploma ESD Plant Auditor/ Trainer.

Gecertificeerde ESD Plant Auditor
ESD Plant Auditor / Trainer

ESD – Speciale Trainingsprogramma’s

De ESD Plant Auditor / Trainer is geschikt voor de volgende doelgroep:

De training ESD Plant Auditor/Trainer is van belang voor iedereen die binnen het bedrijf als ESD coördinator op moet treden. Degene die aangewezen is of wordt als ESD coördinator. Natuurlijk ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de ESD en de ESD training.

Geïnteresseerd die willen weten wat ESD is, wat de normen zijn en hierover uitgebreid geïnformeerd willen worden. En natuurlijk ook de mensen die in het eigen bedrijf andere mensen willen gaan opleiden inzake ESD, voor al deze mensen is deze training zeer geschikt.

Bedrijven en hun medewerkers die deelnemen aan de ESD Plant Auditor / Trainer

In principe is het zo dat op het moment dat een bedrijf werkt aan of met elektronica apparatuur dan is men genoodzaakt om een ESD controleprogramma op te zetten. Hoe dat in z’n werk gaat staat beschreven in de IEC normen. Hierin staat onder andere staat vermeld dat er iemand verantwoordelijk moet zijn voor het ESD controleprogramma, de ESD coördinator.

Op het moment dat een bedrijf dus een ESD controleprogramma nodig heeft of wil gaan inzetten in het bedrijf dan is er een ESD coördinator nodig. En zoals dat beschreven staat in de IEC norm, moet deze persoon goed opgeleid zijn en weten wat er in de norm staat en hoe dit in de praktijk toe te passen.

ESD

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

ESD – Speciale Trainingsprogramma’s

Het volgen van de opleiding, succesvolle afronding en het geleerde toepassen in de dagelijkse praktijk

Als het bedrijf net begint met ESD controleprogramma’s, dan zal deze medewerker het ESD controleprogramma opzetten aan de hand van het geleerde in de training, met betrekking tot de normen. Maar wat moet er in dat controleprogramma staan? Het kan natuurlijk zijn dat een bedrijf al een controleprogramma heeft. Misschien heeft het bedrijf nog geen, of niet voldoende ESD coördinatoren, die dus opgeleid dienen te worden.

Deze mensen zullen in de praktijk ingezet worden in het bedrijf voor het coördineren, het opstellen van de controleprogramma’s, maar ook voor het actief controleren, het uitvoeren van zogenaamde interne controles (interne vak-audits), het beheren van de gereedschappen en apparatuur die noodzakelijk zijn voor diverse metingen die besproken worden in de normen, het beheren en bijhouden van de documentatie en dergelijke. Dit is wat er in de praktijk binnen het bedrijf met of door de mensen die deze training hebben gevolgd, zal worden uitgevoerd.

ESD - Speciale Trainingsprogramma’s
ESD Plant Auditor / Training

De meerwaarde van de ESD Plant Auditor / Training

Afgezien van het feit dat een bedrijf een ESD controleprogramma moet of wil gaan opzetten of gaan handhaven, is het natuurlijk zo dat het belangrijk is dat men iemand heeft die daarvoor verantwoordelijk is. Die ook goed op de hoogte is, en die ook weet hoe dat het overige personeel getraind en begeleid moet worden bij het omzetten van de theorie van de norm in de dagelijkse praktijk. Als mensen weten wat ESD is, wat de gevaren zijn en hoe dat zij die gevaren kunnen voorkomen, zal dat leiden tot minder uitval. Minder uitval betekent minder onkosten en dus een hoger rendement voor het bedrijf.

Aankomende regionale ESD Plant Auditor / Trainer trainingen

StartdatumTrainingTaalPlaats
17 juni 2024ESD Plant Auditor/TrainerEngelsHeerlenOfferte Aanvraag
18 november 2024ESD Plant Auditor/TrainerEngelsHeerlenOfferte Aanvraag

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.