Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en acceptatiecriteria voor kabel- en bedradingsassemblage training en certificering

Kabel- en bedradingstechnieken

De Certified PIEK Operator Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor kabel- en bedradingsassemblage training houd in, een training waar diverse aspecten van de kabelboomassemblage aan de orde komen.

We kunnen hierbij denken aan procesinformatie, zoals bijvoorbeeld welke materialen worden gebruikt, welke gereedschappen worden gebruikt, hoe ga ik om met mijn gereedschappen?

Ook de criteria waar het eindproduct dus aan moet voldoen om uitgeleverd te kunnen worden aan een klant.

Kabel- en bedradingstechnieken

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en acceptatiecriteria voor kabel- en bedradingsassemblage training en certificering is geschikt voor de volgende doelgroep:

De doelgroep voor deze training is eigenlijk iedereen die werkzaam is binnen de kabelboomassemblage. Of dat nu mensen zijn die de processen voorbereiden, die de processen opzetten, die inspecties doen. De kwaliteitsafdeling binnen de kabelboomassemblagebedrijven.

Eigenlijk iedereen die daar op een gegeven moment mee in aanraking komt. Die zou bij deze training baat hebben om die te volgen. De bedrijven waar deze training zeer geschikt voor is zijn toeleveranciers die kabelboomassemblages maken voor derden, zo’n EMS bedrijven.

Maar ook bedrijven die kabelboomassemblages zelf maken en in hun eigen producten verwerken. Als ook bedrijven die kabelboomassemblage inkopen en die dan verder verwerken in eindproducten en als ingangscontrole deze kabelboomassemblages dan inspecteren voordat ze verder verwerkt worden binnen het eindproduct.

Kabel- en bedradingstechnieken

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en acceptatiecriteria voor kabel- en bedradingsassemblage training en certificering is voor medewerkers van verschillende bedrijven interessant

Certified PIEK Operator Kabel- en bedradingstechnieken

Wat je op een gegeven moment bij deze training leert is zeer veelomvattend. Het betreft onder andere dus de gereedschappen die gebruikt worden binnen de verschillende bewerkingen die aan kabelboomassemblages, bedradingsassemblages toegepast worden. Met name dan voor soldeerprocessen, voor krimpprocessen en alle verdere zaken die daar aan de orde komen.

Er wordt ingegaan in deze training op materialen die gebruikt worden en de specifieke eigenschappen daarvan. Er wordt in deze training ook ingegaan op het kalibreren van gereedschappen in zoverre dat noodzakelijk is, juiste omgang met de gereedschappen, reiniging en dat soort zaken. Algemene eisen die gesteld worden aan de processen en de mensen die aan kabelboomassemblages werken.

verder leer je ook aan welke criteria moet het eindproduct voldoen voor uitlevering en ook door betreft dat dan gesoldeerde verbindingen, gekrimpte verbindingen die aan kabelbomen dan gebruikt worden en het verdere samenstellen van de gehele kabelboom en alle bewerkingen die daaraan te pas komen en hoe dat dan in het eindproduct eruit moet zien.

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

Kabel- en bedradingstechnieken

De toepassing van de Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en acceptatiecriteria voor kabel- en bedradingsassemblage training certificering binnen bedrijven

Op het moment dat je die training gevolgd hebt dan ben je in staat om een goede indruk te hebben en krijgen van wat komt er nu bij kabelboomassemblage kijken met betrekking tot gereedschappen, materialen enzovoort. Je bent ook in staat om het product te beoordelen, of dat voldoet aan alle criteria die daar van toepassing zijn.

En op een gegeven moment dus ook uitspraken doen of het product wel of niet voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden voordat het uitgeleverd wordt. Verder als je dus op een gegeven moment deze training, de informatie die je bij deze training gekregen hebt in wilt zetten.

Controleren van inkomende producten, dan ben je ook in staat om uitspraken te doen of deze producten ook voldoen aan de eisen en verder verwerkt kunnen worden in het eindproduct.

Kabel- en bedradingstechnieken training en certificering

De meerwaarde de Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en acceptatiecriteria voor kabel- en bedradingsassemblage training en certificering.

IPC-A-600 Certified IPC Specialist CIS logo

De meerwaarde die daarbij van toepassing is, is dat je op een gegeven moment in staat bent, sowieso om op de juiste manier met gereedschappen en materialen om te gaan, om uitspraken te doen over de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de producten.

Om in staat te zijn de producten die niet aan de eisen voldoen uit te sorteren en verder niet te verwerken. En dus de zekerheid die je daardoor krijgt om zulke uitspraken te doen en het voorkomen dat producten die niet aan de eisen voldoen dan toch verder in een eindproduct verwerkt worden.

Geven dan dat stukje meerwaarde aan deze training.

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.