IPC-A-600 Training en certificering2020-09-24T12:26:23+02:00

IPC-A-600 Training en certificering

Deze training is gebaseerd op het document IPC-A-600 en in dit document vinden we de inspectiecriteria voor printplaten, de zogenaamde PCB’s (Printed Circuit Boards). Als een printplaat leverancier een printplaat gemaakt heeft, wordt die geïnspecteerd voor uitlevering om te kijken of die voldoet aan de eisen en of die geen fouten vertoont. Dat is wat er in grote lijnen in dit document en deze training besproken wordt. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in de IPC-A-600 tussen zaken die ik van buitenaf kan zien aan printplaten die zo uitgeleverd worden aan de klant. Dat gebeurt met een visuele inspectie, eventueel met een loep of microscoop uitgevoerd.

Verder wordt ook in de verbindingen en in de printplaten gekeken, d.m.v. een zogenaamde microsectie (sleeve) waarbij een deel van de printplaat over het algemeen een deel van een test coupon, een speciaal daarvoor gemaakt stukje uit de printplaat productie, waardoor er ook intern wordt gekeken of de opbouw van die printplaat is zoals die moet zijn en of er geen fouten in voorkomen die er niet in mogen zitten. Dit allemaal in het kader van het willen leveren van een kwalitatief goed product en een product dat aan de eisen voldoet en waarop later dan de assemblage kan plaatsvinden. Verder wordt er hier ingegaan op een aantal testen die door te voeren zijn o.a. test op soldeerbaarheid, een zuiverheidstest om te kijken of er geen verontreinigingen zijn achtergebleven op de printplaat die er niet mogen zijn. Dit is in grote lijnen wat er in deze training wordt behandeld.

IPC-A-600 Bare board
IPC-A-600 Training Center logo

PB PRODUCTIE

De training is geschikt voor de volgende doelgroep:

In eerste instantie is deze training belangrijk voor de inspecteurs die de inspectie aan de zogenaamde kale printplaten moeten doorvoeren. Dat kan bijvoorbeeld een eindinspectie zijn voordat de print wordt uitgeleverd of een proces begeleidende inspectie tussendoor.

Of het uitvoeren van inspecties aan zogenaamde testcoupons waar eigenlijk een stukje meer in detail binnen in de printplaat bekeken wordt om zo te kijken of de opbouw goed is en of er geen fouten voorkomen die niet mogen voorkomen. Deze cursus is bedoeld om mensen op te leiden om deze inspecties te kunnen doen.

PB PRODUCTIE

De training is voor medewerkers van verschillende bedrijven interessant.

In eerste instantie is deze training bedoeld voor mensen die als inspecteur werken bij leveranciers van printplaten (PCB-leveranciers) en daar is de training voor verplicht. Maar deze training is ook interessant voor de mensen die de inkomende inspectie doen, de zogenaamde assembleurs, die de printplaten gebruiken om hun assemblage op te bouwen.

Printplaten komen in elk elektronisch product voor of het nu gaat om consumenten elektronica, industriële elektronica, elektronica in de automobielindustrie, medische apparatuur, luchtvaart, ruimtevaart, satellieten enz.

IPC-A-600 group

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

IPC-A-600 Certified IPC Trainer logo

Toepassing van de IPC-A-600 training in bedrijven.

De IPC-A-600 training leert je op de juiste manier kale printplaten te inspecteren. Je leert wat de toleranties zijn, wat nog wel en wat niet mag en omdat op een moment trefzeker toe te passen.

Het voordeel voor bedrijven is dat mensen leren wat wel en niet mag en wat ze door mogen laten gaan. Dat betekent dat mensen zeker zijn in het maken van beslissingen en dat er minder afval geproduceerd wordt omdat mensen weten wat wel en niet in orde is. Dit is het uiteindelijke doel van deze training.

De meerwaarde van IPC-A-600 Training en certificering.

De meerwaarde van deze IPC-A-600 training ligt in het feit dat de inspecteurs maar ook andere medewerkers, kennis hebben van de eisen, kennis hebben van de toleranties en beslissingen kunnen nemen of een printplaat wel of niet aan deze eisen voldoet.

Dat betekent dat je enerzijds minder afval zult hebben omdat producten niet weggegooid zullen worden en anderzijds ook niet het risico loopt dat er een product uitgeleverd wordt dat niet aan de eisen voldoet. Aan de ene kant is dit is een stukje kostenbesparing en aan de andere kant lijdt je geen gezichtsverlies, je verliest geen klanten omdat je een slecht product hebt geleverd.

IPC-A-600 Certified IPC Specialist CIS logo

Geldigheid van de certificering

Bent u nog niet eerder gecertificeerd voor de IPC-A-600 of is uw certificaat verlopen, dan heeft u de initiële IPC-A-600 certificering nodig. Deze heeft een geldigheid van 2 jaar.

U dient binnen 6 maanden voor einde van de geldigheid van het certificaat te hercertificeren. Voor hercertificatie heeft u de volgende opties:

  • IPC-A-600 Hercertificering: volledige opleiding voor de hercertificering
  • IPC-A-600 Challenge Test: alleen het examen
  • IPC-A-600 Opfrissing van de Norm + Challenge Test

Variant van de certificering

IPC-A-600 CIS (Certified IPC Specialist)
Deze IPC-A-600 Certified IPC Specialist (CIS) variant is bestemd voor operators

IPC-A-600 CIT (Certified IPC Trainer)
Deze IPC-A-600 Certified IPC Trainer (CIT) variant is bestemd voor iedereen die zelf operators tot CIS wil opleiden

IPC-A-600 CSE (Certified Standards Expert)
Deze IPC-A-600 Certified Standard Expert (CSE) variant is bestemd voor iedereen die expert wil worden op het gebied van de betreffende standaard. Deze experts worden door bedrijven vaak ingezet als coördinator om de standaard op de juiste manier toe te passen binnen de onderneming.

Aankomende regionale IPC-A-600 trainingen

StartdatumTrainingTaalPlaats
17 juni 2024IPC-A-600EngelsHeerlenOfferte Aanvraag
23 september 2024ONLINE IPC-A-600DuitsONLINEOfferte Aanvraag
11 november 2024IPC-A-600EngelsHeerlenOfferte Aanvraag
25 november 2024IPC-A-600DuitsBrettenOfferte Aanvraag

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.

Veelgestelde vragen

Wat betekent FOD?2020-09-28T13:44:32+02:00

FOD is de afkorting van “Foreign Object Debris” en betekent vervuiling door vreemde objecten (pluisjes, haren, materiaalresten) op het oppervlak. Deze afkorting wordt vaak gebruikt in de IPC-A-600, IPC-A-610, IPC-6012 en is in tegenstrijd met “Foreign Object Damage” (FOD) welke vaak gebruikt wordt bij vliegtuigen (en ruimtevaart) producten.

Hoeveel mag een spoor maximaal beschadigd zijn?2020-09-28T13:36:48+02:00

In de IPC-A-600 en de IPC-A-610 staat beschreven hoeveel een spoor maximaal in breedte beschadigd mag zijn. Deze beschadiging is afhankelijk van de productklasse en wordt aangegeven in %.

Op ons product is een gouden randcontact vervuild met tin. Kun je zoiets repareren?2020-09-28T13:37:50+02:00

De reparatieprocedure staat beschreven in de IPC-7711/7721. De maximale vervuiling van vergulde randcontacten staat beschreven in de IPC-A-600 en de IPC-A-610 norm.

Hoeveel gaatjes (plateringsfouten) mogen er maximaal in een doorgemetalliseerd gat zitten?2020-09-28T13:38:18+02:00

Dit staat beschreven in de IPC-A-600. Het aantal is afhankelijk van de productklasse.

Is er bij de IPC-A-600 een productklasse-indeling van toepassing?2020-09-28T13:51:42+02:00

Ja, IPC heeft in elke norm een productclassificatie gemaakt dus ook in de IPC-A-600.

Deze productclassificatie is als volgt:

  • IPC-A-600 Klasse 1 – Algemene elektronische producten (bv. consumentenelektronica, dit zijn producten waarbij de belangrijkste eis is de functie van het eindproduct)
  • IPC-A-600 Klasse 2 – Specifieke service elektronica (bv. industriële machines, testapparatuur enz. dit zijn producten die langer moeten werken, als ze uitvallen gaat er veel geld verloren)
  • IPC-A-600 Klasse 3 – Hoge betrouwbaarheid elektronica (bv. vliegtuigen, militaire producten en levens ondersteunende medische apparatuur, deze producten mogen niet uitvallen anders is het levensgevaarlijk).
Is de IPC-A-600 een theorie of een praktijk training?2020-09-28T13:33:11+02:00

De IPC-A-600 training is een theorie training.

Een eilandje is opgetild, mag dit?2020-09-28T13:37:17+02:00

In de IPC-A-600 en de IPC-A-610 staat beschreven hoeveel een eiland maximaal opgetild mag zijn.

Kun je een delaminatie repareren?2020-09-28T13:40:52+02:00

Ja, de reparatieprocedure staat beschreven in de IPC-7711/7721. De maximale grootte van een delaminatie is afhankelijk van de productklasse. Dit staat beschreven in de IPC-A-600, de IPC-A-610 en IPC-6012 norm.

Wat is de nieuwste versie van dit document?2020-09-28T13:34:58+02:00

De IPC-A-600J versie (uit mei 2016)

Wat betekent AABUS?2020-09-28T16:06:09+02:00

AABUS is de engelse afkorting van “As Agreed Between User and Supplier” (zoals afgesproken tussen klant en leverancier). Deze afkorting komt vaak voor in een IPC norm.

Wat bedoelen ze met een wetting balance test?2020-09-28T13:39:22+02:00

Dit is een testmethode waarmee je kunt “meten” hoelang het duurt voordat een druppel tin op het oppervlak uitvloeit. Deze test wordt vaak in een laboratorium uitgevoerd op PCBs, componentaansluitingen, draden, contacten enz.

Kan door vervuiling de levensduur van het product achteruit gaan?2020-09-28T13:43:57+02:00

Ja. Dit wordt uitgelegd in de IPC-6012 training en ook in de IPC-A-600, IPC-A-610 en J-STD-001 training.

Wat bedoelen ze met spijkerkopvorming?2020-09-28T13:38:53+02:00

Dit staat beschreven in de IPC-A-600. De interne laag van een printplaat heeft de vorm van een spijkerkop. Dit wordt veroorzaakt door het fabricageproces.

Kun je deze IPC-A-600 training ook online volgen?2020-09-28T13:34:22+02:00

Ja dat is mogelijk, voor meer informatie zie: https://piektraining.com/online-training/

Wie bepaald in welke productklasse een product wordt geproduceerd?2020-09-28T13:59:38+02:00

IPC heeft 3 productklassen: klasse 1 (consumentenelektronica), klasse 2 (industriële elektronica) en klasse 3 (hoge betrouwbaarheidselektronica). De klant mag de productklasse bepalen waarin het product geproduceerd moet worden. Het is belangrijk dat de inspecteur weet volgens welke productklasse van IPC hij moet inspecteren omdat er anders teveel producten onnodig worden afgekeurd!