PIEK Audit Services

Audit in de elektronica producerende industrieProductie, logistiek, proces en economisch bedrijfsmatig: Auditdiensten van PIEK

De fabrikanten en leveranciers die u inzet, hebben een directe invloed op de kwaliteit van uw productie en producten. Daarom moet u er voor zorgen dat de producten betrouwbaar geproduceerd worden, dat de leverancier capabel is om uw specifieke producten te produceren en dat hun processen voldoen aan de IPC standaarden. Het kan echter vaak moeilijk zijn om de kwaliteiten van fabrikanten en toeleveranciers te beoordelen die zich ver verwijderd van uw locatie bevinden.

De consultancy afdeling van PIEK voert regelmatig op verzoek van haar internationale klantenkring een audit uit. Bij de audit worden de volgende bedrijfsprocessen bekeken; productie, logistiek, milieu, arbo, veiligheid, proces en economisch bedrijfsmatig.

Tijdens de audit worden in totaal meer dan 300 punten gecontroleerd van het assemblage proces. PIEK voert dan controles uit op drie essentiële onderdelen bij de betreffende organisatie, namelijk de inkomende producten, de bewerking van de producten en de uitgaande producten. Tijdens deze audit komen dan zwakke en verbeterpunten aan het licht.

Waarom voor de beoordeling van producenten en toeleveranciers de technische en economische auditdiensten van PIEK gebruiken?

PIEK is wereldwijd werkzaam en kan daarom uw fabrikanten en toeleveranciers waar dan ook ter wereld accuraat beoordelen. Wij kunnen u helpen met:

 • Grondige onafhankelijke beoordelingen van hun (locaties of bouwsites) productie bedrijven, overal ter wereld
 • Beoordelen of uw fabrikant of toeleverancier capabel is om uw specifieke orders uit te voeren
 • Verzekeren dat uw toeleverancier en fabrikant voldoet aan alle toepasselijke IPC standaards en kwaliteitsnormen
 • Nemen van gefundeerde beslissingen met gebruik van ons gedetailleerde beoordelingsrapport

Onze beoordeling van toeleveranciers en technische en economische auditdiensten omvat:

 • Beoordeling van huidige/geplande werkbelasting en apparatuurcapaciteiten
 • Beoordeling van materiaal en productcontroleprocessen
 • Beoordeling van managementstructuur
 • Beoordeling van (laswerk) soldeer- en fabricageprocedures
 • Verificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Audit voor kwaliteitsborging
 • Controle van hantering en opslag van materialen
 • Controle van personeelskwalificatie, (hardware) strepen en bedrijfsmiddelen
 • Controle van fabricagetechnieken

PIEK is de partner voor de elektronische verbindingsindustrie, ook als het om een audit gaat. Dit kan zowel een audit zijn op het gebied van productie, proces, logistiek als ook op het gebied van economische bedrijfsmatigheid. De auditors van PIEK beschikken over een brede internationale ervaring en stellen hun kennis graag ter beschikking aan uw organisatie.