IPC/WHMA-A-620 Training en certificering2020-09-24T13:07:51+02:00

IPC/WHMA-A-620 Training en certificering

De IPC/WHMA-A-620 is een training met als basis de IPC/WHMA-A-620 standaard dat een aantal zaken die relevant zijn voor processen van het assembleren van kabelboom en kabelboom elementen en ook de eisen die gelden voor de inspectie van kabelbomen behandelt. Deze training informeert over gereedschappen die tijdens het assemblageproces van kabelbomen gebruikt moeten worden, maar ook de materialen die hierbij gebruikt worden.

Verder wordt er aandacht geschonken aan de inrichting van de ruimtes waar dit moet gebeuren, de juiste omgang met gereedschappen o.a. met betrekking tot het reinigen en kalibratie van gereedschappen en hoe dat in zijn werk moet gaan en de eisen die daarvoor gelden.

Verder wordt er in een aantal hoofdstukken ingegaan op de handelingen die verricht worden bij de productie van kabelbomen. Met name met betrekking tot het solderen en krimpen aan connectoren, contacten in connectoren en inspectie van deze verbindingen maken onderdeel uit van deze training.

IPC-WHMA-A-620 Clip
IPC-WHMA-A-620 Group

Toleranties voor gesoldeerde en gekrimpte verbindingen

Hoe dit op de juiste manier moet gebeuren en wat de eisen en toleranties zijn voor gesoldeerde en gekrimpte verbindingen. In andere hoofdstukken en modules wordt ingegaan op het samenstellen van een kabelboom, het installeren van een kabelboom, de eindbehuizing en testen die aan kabelbomen worden doorgevoerd.

Dit zijn de hoofdlijnen van deze training. Er is voor een specifieke toepassing van kabelbomen een vervolgtraining, een addon, de zogenaamde IPC/WHMA-A-620 Space module die eventueel ook getraind kan worden.

KABEL- EN BEDRADINGSTECHNIEKEN

De doelgroep van de IPC/WHMA-A-620 Training en certificering.

Deze training is belangrijk voor iedereen die inspecties uitvoert aan kabelbomen en bij kabelboom assemblages. Mensen die dat doen tijdens de productie van kabelbomen en de eindinspectie voor levering aan de klant maar ook voor mensen die processen hiervoor opzetten.

In deze training en dit document wordt ingegaan op gereedschappen die gebruikt dienen te worden, de omgang met de gereedschappen en materialen die gebruikt worden. Maar ook voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de processen en die verantwoordelijk zijn voor het inkopen van de materialen is deze training van belang.

IPC-WHMA-A-620 Training Group

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

IPC/WHMA-A-620 Training Center logo

De uitleg van de term WHMA bij deze training.

WHMA staat voor Wire Harness Manufacturing Association. Dit is een Amerikaanse vakorganisatie die specifiek gericht is op de kabelboom producerende industrie.

Zij hebben mensen die aangesloten zijn bij deze vakorganisatie en hebben in samenwerking met IPC- medewerkers een werkgroep gestart en dit document ontwikkeld. Zij staan aan de wieg van dit document.

De Training en certificering is voor medewerkers van verschillende bedrijven interessant.

Over het algemeen zullen de bedrijven die dit soort training afnemen kabelboom producerende bedrijven zijn. Bedrijven die kabelbomen produceren voor hun klanten op allerlei gebied en voor allerlei toepassingen, van huishoudelijke toepassingen tot en met industriële, militaire, ruimtevaart, luchtvaart en automobiel toepassingen.

Dit is de hoofdmoot maar vaak zie je ook dat deze trainingen bezocht worden door mensen die binnen de bedrijven die kabelbomen verwerken in hun eindproduct en die dat in een behuizing inzetten en die eventueel de ingangscontrole van die kabelbomen doen of intern op een kleiner niveau aan kabelbomen werken. Dit zijn de belangrijkste doelgroepen.

IPC/WHMA-A-620 Certified IPC Trainer logo
IPC/WHMA-A-620 Application Specialist logo

Toepassing van de Training en certificering binnen bedrijven.

Wat je in deze training leert is drieledig. Ten eerste leer je het inspecteren van kabelbomen, alles wat met kabelbomen te maken heeft (connectoren, contacten, bevestigingsdelen van kabelbomen). Ten tweede leer je met welke materialen en gereedschappen je moet werken en hoe je daar mee om moet gaan. Denk daarbij ook aan kalibratie.

Ten derde is een deel van deze training gewijd aan het testen van kabelbomen, het doorvoeren van elektrische en mechanische testen die voorgeschreven zijn voor de productie van zulke kabelbomen.

KABEL- EN BEDRADINGSTECHNIEKEN

De meerwaarde van de IPC/WHMA-A-620 Training en certificering.

De meerwaarde van deze training ligt in het feit dat medewerkers trefzekerder zullen zijn bij het nemen van beslissingen of een kabelboom en zijn elementen wel of niet aan de norm voldoet. Doordat ze meer kennis hebben van deze eisen en norm zullen ze de inspectie van de producten trefzekerder doorvoeren en minder producten uitleveren die niet aan deze norm voldoen.

Mensen weten welke testen ze moeten doorvoeren en hoe ze deze op de juiste manier moeten uitvoeren en interpreteren. Ze leren ook de juiste omgang met gereedschappen en kalibratie. Er zijn meerdere zaken die naar voren komen in deze training die van voordeel zijn voor de student en het bedrijf waar hij/zij voor werkt.

IPC-WHMA-A-620 Image Group

Geldigheid van de certificering

Bent u nog niet eerder gecertificeerd voor de IPC/WHMA-A-620 of is uw certificaat verlopen, dan heeft u de initiële IPC/WHMA-A-620 certificering nodig. Deze heeft een geldigheid van 2 jaar.

U dient binnen 6 maanden voor einde van de geldigheid van het certificaat te hercertificeren. Voor hercertificatie heeft u de volgende opties:

  • IPC/WHMA-A-620 Hercertificering: volledige opleiding voor de hercertificering
  • IPC/WHMA-A-620 Challenge Test: alleen het examen
  • IPC/WHMA-A-620 Opfrissing van de Norm + Challenge Test

Variant van de certificering

IPC/WHMA-A-620 CIS (Certified IPC Specialist)
Deze IPC/WHMA-A-620 Certified IPC Specialist (CIS) variant is bestemd voor operators

IPC/WHMA-A-620 CIT (Certified IPC Trainer)
Deze IPC/WHMA-A-620 Certified IPC Trainer (CIT) variant is bestemd voor iedereen die zelf operators tot CIS wil opleiden

IPC/WHMA-A-620 (Certified Standards Expert)
Deze IPC/WHMA-A-620 Certified Standard Expert (CSE) variant is bestemd voor iedereen die expert wil worden op het gebied van de betreffende standaard. Deze experts worden door bedrijven vaak ingezet als coördinator om de standaard op de juiste manier toe te passen binnen de onderneming.

Aankomende regionale IPC-WHMA-A-620 trainingen

StartdatumTrainingTaalPlaats
17 september 2024ONLINE IPC/WHMA-A-620EngelsONLINEOfferte Aanvraag
24 september 2024ONLINE IPC/WHMA-A-620DuitsONLINEOfferte Aanvraag
15 oktober 2024IPC/WHMA-A-620DuitsSingenOfferte Aanvraag
30 oktober 2024IPC/WHMA-A-620NederlandsHeerlenOfferte Aanvraag
05 november 2024IPC/WHMA-A-620EngelsHeerlenOfferte Aanvraag
12 november 2024IPC/WHMA-A-620DuitsBrettenOfferte Aanvraag
10 december 2024IPC/WHMA-A-620DuitsMünsterOfferte Aanvraag

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.

Veelgestelde vragen

Wat is de minimale buigradius voor een coaxkabel?2020-09-28T15:54:57+02:00

Dit staat in de IPC/WHMA-A-620 in een tabel. Dit is afhankelijk van welke soort coaxkabel (een flexibele, vaste, semi-rigid of rigid kabel). Dit is te vinden in Tabel 14-1 in de norm.

Is er bij de IPC/WHMA-A-620 een productklasse-indeling van toepassing?2020-09-28T13:53:33+02:00

Ja, IPC heeft in elke norm een productclassificatie gemaakt dus ook in de IPC/WHMA-A-620.

Deze productclassificatie is als volgt:

  • IPC/WHMA-A-620 Klasse 1 – Algemene elektronische producten (bv. consumentenelektronica, dit zijn producten waarbij de belangrijkste eis is de functie van het eindproduct)
  • IPC/WHMA-A-620 Klasse 2 – Specifieke service elektronica (bv. industriële machines, testapparatuur enz. dit zijn producten die langer moeten werken, als ze uitvallen gaat er veel geld verloren)
  • IPC/WHMA-A-620 Klasse 3 – Hoge betrouwbaarheid elektronica (bv. vliegtuigen, militaire producten en levens ondersteunende medische apparatuur, deze producten mogen niet uitvallen anders is het levensgevaarlijk).
Wat bedoelt IPC met de draaddiameter?2020-09-25T14:30:16+02:00

De draaddiameter is de totale diameter van de draad (inclusief de omliggende isolatie). Dit wordt ook wel de buitendiameter genoemd. Dit staat beschreven in de IPC-A-610, J-STD-001 en IPC/WHMA-A-620 norm.

Wat betekent AABUS?2020-09-28T16:06:09+02:00

AABUS is de engelse afkorting van “As Agreed Between User and Supplier” (zoals afgesproken tussen klant en leverancier). Deze afkorting komt vaak voor in een IPC norm.

Wat betekent IPC?2020-09-28T15:51:55+02:00

De 3 letters IPC stonden vroeger voor “Institute for Printed Circuits”, dit was de oorspronkelijke naam van het instituut dat zorgt voor normen binnen de elektronica industrie. De nieuwe naam luidt: IPC – Association Connecting Electronics Industries.

Wat bedoelen ze met ultrasoon lassen?2020-09-28T15:55:31+02:00

Ultrasoon lassen is een verbindingstechniek waarmee men 1 of meerdere koperen draden samen kan voegen. Dit gebeurt dmv hoge druk en hoge wrijvingsfrequentie (in het ultrasone bereik) in een ultrasoon lasapparaat. De draden worden hierdoor dusdanig warm dat ze samensmelten en hierdoor ontstaat een lasprop. Deze lasprop kun je beoordelen met de IPC/WHMA-A-620. Je kunt met deze techniek ook draden op contacten lassen (dit doen ze vaak in de automotive branche).

Wat bedoelt IPC met “CMA opbouw”?2020-09-28T15:54:17+02:00

“Circular Mill Area – buid up” betekend het opbouwen van de doorsnede van de draad/kabel. Dit is soms nodig als je een dunne draad in een grote kabelschoen/krimpcontact wilt krimpen. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld de draad dubbel te vouwen en vervolgens te krimpen. Ook zijn er CMA-adapters verkrijgbaar die je over de draad schuift zodat de draad in het krimpcontact past. Dit alles wordt besproken in de IPC/WHMA-A-620 training.

Binnen hoeveel pogingen moet de barcode leesbaar zijn?2020-09-28T15:56:03+02:00

Een barcode en QR-code moet binnen 3 pogingen leesbaar zijn. De kwaliteit van het label en de printer is belangrijk maar natuurlijk ook de nauwkeurigheid van de scanner.

Wat betekent WHMA?2020-09-28T15:52:35+02:00

WHMA is de afkorting van “Wire Harness Manufacturing Association” een groep kabelfabrikanten uit Amerika die gezorgd hebben voor de foto’s en de technische informatie in de IPC/WHMA-A-620 norm. IPC heeft deze informatie verwerkt en in de norm gestructureerd.

Na het solderen is de isolatie van de draad licht gesmolten, mag dit voor klasse 3?2020-09-25T14:37:52+02:00

Ja dat mag. Het is bijna onmogelijk om dit niet te laten gebeuren. Door de warmte van de soldeerbout smelt de isolatie altijd iets terug…..tenzij je een heat shunt (warmteafleider) gebruikt of een hittebestendige isolatie (zoals teflon). De isolatie mag smelten maar niet verbranden/verkolen. Voor gedetailleerde foto’s zie IPC-A-610 of de IPC/WHMA-A-620 norm.

Wie bepaald in welke productklasse een product wordt geproduceerd?2020-09-28T13:59:38+02:00

IPC heeft 3 productklassen: klasse 1 (consumentenelektronica), klasse 2 (industriële elektronica) en klasse 3 (hoge betrouwbaarheidselektronica). De klant mag de productklasse bepalen waarin het product geproduceerd moet worden. Het is belangrijk dat de inspecteur weet volgens welke productklasse van IPC hij moet inspecteren omdat er anders teveel producten onnodig worden afgekeurd!

Is de IPC/WHMA-A-620 training een theorietraining of een praktijktraining?2020-09-28T15:53:47+02:00

De officiële IPC/WHMA-A-620 training is een theorietraining. Maar je kunt wel als optie een paar praktijkmodules erbij boeken. Indien dit gewenst is dan moet de klant zelf zorgen voor de gereedschappen (krimptangen) en contacten (kabelschoenen) en de bijbehorende draad om te krimpen. PIEK kan wel zorgen voor de soldeerapparatuur om draden te solderen aan verschillende terminals/aansluitingen/connectoren.

Hoe moet je volgens IPC draden in een kabelboom vastbinden?2020-09-25T14:33:25+02:00

Er zijn 2 methoden die door IPC worden aangegeven:

  1. met kabelbinders (tyraps)
  2. met bindgaren/wax-band (lacing)

Illustraties en eisen kun je vinden in IPC-A-610 en IPC/WHMA-A-620.

Hoeveel licht heb je nodig op je werkplek?2020-09-25T14:29:05+02:00

IPC geeft aan dat de minimale verlichting op de werkplek ongeveer 1000 lm/㎡ zou moeten zijn om degelijk te kunnen werken (solderen) en inspecteren. De kleurtemperatuur wordt ook aangegeven. Voor verdere info zie IPC-A-610, J-STD-001 en IPC/WHMA-A-620.