IPC CID (Certified Interconnect Designer-basic) training2023-10-10T14:02:03+02:00

IPC CID (Certified Interconnect Designer-basic) Training

Deze training is een basistraining voor de designers, ook wel pb design of pcb design training genoemd. Er bestaat ook een vervolgcursus (advanced course). In deze basistraining wordt in ieder geval niet (zoals misschien soms gedacht wordt) een aankomend designer geleerd hoe ze met design programma’s om moeten gaan. IPC CID is zeer specifiek en per programma verschillend. We leren een designer zijn designs zo te maken dat de designs ook geproduceerd en geassembleerd kunnen worden.

Met produceren bedoelen we de printplaat zelf, dus dat het ook te assembleren is, het opzetten, het installeren en solderen van de componenten en alle andere handelingen die eraan moeten gebeuren zodat er uiteindelijk een goed en betrouwbaar functionerend product uitkomt. In het verleden werden nogal vaak begrippen genoemd als design for manufacturing, design for assembly, design for reliability, het design zo maken dat het te produceren en te assembleren is en het product betrouwbaar is. Dat wordt in deze training gecombineerd.

Electronics design of printed circuit boards
IPC CID logo

IPC DESIGN TRAINING

Proces verbetering

De designer wordt aan de hand van een aantal IPC-documenten die specifiek voor design zijn, geleerd hoe hij fouten kan vermijden in zijn designproces en er voor kan zorgen dat de elektronica in een later stadium betrouwbaar te produceren is.

Eigenlijk het verbeteren van het totale proces. Belangrijk is hierbij ook dat een designer inzicht krijgt in als hij bepaalde zaken of handelingen of informatie vergeet dat dit in een later stadium van het proces tot problemen kan leiden en er uiteindelijk toe kan leiden dat het product niet of slecht te produceren is. Of dat er allerlei handelingen verricht moeten worden om het toch voor elkaar te krijgen dat het product functioneert of het product uit kan vallen of er meer afval geproduceerd wordt.

Dit zijn een aantal zaken die als een rode draad door deze training lopen.

IPC DESIGN TRAINING

De IPC CID (Certified Interconnect Designer-basic) training is voor de volgende doelgroep:

Deze training is belangrijk voor mensen die al designer zijn of het willen worden. Met name mensen die geïnteresseerd zijn in hoe hun designs te verbeteren, hoe fouten in de designs te vermijden en hoe al in het ontwerpstadium zaken zo toe te passen dat er later ook goed functionerende producten gemaakt kunnen worden.

Het is belangrijk dat men inziet dat er al in het ontwerpstadium fouten gemaakt kunnen worden die later doorwerken in het eindproduct en dat willen we hiermee proberen te vermijden.

electronics design pcb

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

IPC Design Training Center logo

Toepassing van de IPC CID (Certified Interconnect Designer-basic) training.

Wat je leert in deze training is dat ook jij al als designer fouten kunt maken en je later problemen kan veroorzaken voor het eindproduct. Een stukje communicatieverbetering tussen de designer en de mensen die betrokken zijn bij de productie en de assemblage van de printplaten.

Belangrijk is dat mensen leren dezelfde taal te spreken en uiteindelijk begrijpen welke problemen later kunnen optreden en hoe men dit kan vermijden. Voor iedere designer is het van het belang om dit inzicht krijgen om deze fouten te vermijden.

De meerwaarde van de IPC CID (Certified Interconnect Designer-basic) training.

De meerwaarde zit in het feit dat designers die deze cursus gevolgd hebben een beter inzicht hebben gekregen in het product, de productie en assemblage processen die plaatsvinden binnen de printplaat productie en de assemblagebedrijven. Doordat ze daar een beter inzicht in hebben zullen hun ontwerpen beter afgestemd worden op wat er later wel of niet mogelijk is in de productieprocessen.

Uiteindelijk zullen er minder producten uitvallen of in het afval terechtkomen en dat betekent dat het rendement voor het bedrijf hoger wordt en de investering in deze cursus zich terugverdient.

Designers (ontwerpers) worden zekerder van hun zaak en zullen minder fouten maken en dat is pure winst.

IPC Design example

Aankomende regionale IPC CID (Certified Interconnect Designer-basic) training.

Advanced IPC Certified Interconnect Designer CID+

IPC DESIGN TRAINING

Wat is de volgende stap na deze cursus?

De vervolg certificering van de IPC CID (Certified Interconnect Designer-basic) training.

Na deze cursus is er nog een mogelijkheid om deel te nemen aan de Advanced IPC Certified Interconnect Designer, CID+ genoemd. Deze cursus gaat nog een stapje verder en gaat in op meer ingewikkelde designs en graaft nog een stukje dieper.

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.

Veelgestelde vragen

Wat betekent RoHS?2020-09-29T09:31:44+02:00

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) betekent het verbod op schadelijke stoffen. Dit betekent dat sommige giftige/schadelijke materialen niet meer gebruikt mogen worden in elektronica apparatuur (denk hierbij aan lood, kwik, chroom, cadmium enz.). Deze stoffen zijn gevaarlijk voor het milieu en voor de mensen die ermee werken. De wet is in de EU in kracht getreden sinds 1 juli 2006. Sinds die tijd worden alle massaproducten loodvrij gesoldeerd.

Hoe lang is het CID/CID+ certificaat geldig?2020-09-28T14:07:49+02:00

Het CID/CID+ certificaat heeft geen einddatum. Het is dus voor altijd geldig.

Wat bedoelen ze met “fine pitch components”?2020-09-29T09:30:52+02:00

Fine-pitch componenten zijn SMD-componenten waar de pootjes/uitlopers heel dicht naast elkaar zitten. IPC noemt de SMD’s fine-pitch vanaf een hart-hart afstand 0,65 mm en kleiner. Er bestaan ook ultra-fine-pitch componenten, deze hebben een hart-hart afstand van 0,3 mm en kleiner (meestal zijn dat QFP’s (Quad Flat Pack), maar er bestaan ook andere varianten).

Wat bedoelen ze met “high density boards”?2020-09-29T09:29:24+02:00

Een “high density board”, vertaald een printplaat met een hoge assemblagedichtheid is een printplaat waar de componenten heel dicht naast elkaar geplaatst zijn. Denk hierbij aan een printplaat van een laptop, smartphone, iWatch enz.

Wat is het verschil tussen een CID en een CID+ training?2020-09-28T14:07:24+02:00

De CID (Certified Interconnect Designer) is de basistraining voor een printplaat designer. De CID+ (Advanced Certified Interconnect Designer) is de vervolgtraining op de CID-training, dus voor gevorderden.

Waardoor trekt de printplaat zich krom?2020-09-29T09:30:16+02:00

Het kromtrekken van printplaten kan ontstaan door een verkeerde stapeling van de prepreg-lagen bij de printplaatfabrikant. Dit wordt besproken in de CID/CID+ training.

Is de CID training een praktijktraining?2020-09-28T14:06:59+02:00

Nee, de CID is een theorietraining waarvoor de deelnemer zich grotendeels thuis moet voorbereiden (thuisstudie).