Terminologie Elektronica Producerende Industrie

Hier is de lijst van de meest essentiële vaktermen die worden gebruikt in de Elektronica Producerende Industrie. De lijst is onderverdeeld in Componenten, elektronica productie en IPC.

Term Groep Definitie
Anode Componenten De positieve aansluiting van een gepoold component
Axiale componenten Componenten Een component waarbij een uitloper aan iedere zijde van het lichaam uitsteekt, zoals armen
Ball Grid Array Componenten or BGA, een component uit de “array” familie met aansluitingen aan de onderzijde in de vorm van kogels
BGA Componenten zie Ball Grid Array
Chip Componenten zie Geintegreerde Schakeling
Chip component Componenten Een componentbehuizing met metalen aansluitingen aan ieder uiteinde. Het lichaam is meestal van een keramisch materiaal. Meestal weerstanden of condensatoren
Coaxkabel Componenten Een kabel bestaande uit een interne geleider, omgeven door een isolerende laag, een afscherming en afgedekt door een isolator. Coaxiaal betekent dat de interne geleider en de afscherming de zelfde geometrische as delen
Contactonderbreker Componenten zie Zekering
Diodes Componenten Een electronisch component dat de stroom slechts in een richting door laat
Fine Pitch Componenten Een SMD component met een pitch minder dan 0,625 mm
Geintegreerde Schakeling Componenten a collection of electronic components on a small flat piece of semiconductor material, usually silicon
Gull Wing aansluiting Componenten Een componentuitloper in de vorm van een “L” waarbij het uiteinde van de uitloper naar buiten wijst, weg van de componentbehuizing
IC Componenten zie Geintegreerde Schakeling
J-Lead componenten Componenten Een SMD component met uitlopers in de vorm van een “J”, deze componenten worden ook wel PLCC’s genoemd
Kathode Componenten De negatieve aansluiting van een gepoold component
Kontakt Componenten Een deeltje van elektrisch geleidend materiaal in een schakelaar, relais, circuitonderbreker of stekker gebruikt voor het maken van een elektrische verbinding
LED’s Componenten Light Emitting Diode – een soort diode die licht geeft als er stroom door heen vloeit
Litzedraad Componenten Een draad waarbij de geleider bestaat uit meerdere litzen die samen gewikkeld zijn
Massieve draad Componenten Een draad bestaande uit slechts een geleider
MELF Componenten Afkorting voor Metal Electrode Face, een rond SMD component met metalen aansluitingen aan beide uiteinden
Microchip Componenten zie Geintegreerde Schakeling
Pitch Componenten De afstand van het midden van een aansluiting tot het midden van de volgende aansluiting
PLCC’s Componenten Afkorting van Plastic Leaded Chip Carrier, zie ook J-Lead Componenten
Polariteit Componenten Een component met een positieve en een negatieve aansluiting
Potentiometer Componenten Een variabele weerstand waarvan de waarde veranderd kan worden door een schuifkontakt of het draaien van een as
QFN Componenten Afkorting voor Quad Fine pitch No-Lead, vierkante behuizingen zonder aansluitdraden die direct op de printplaat gesoldeerd worden, vaak hebben ze een centraal koelvlak en aansluitingen rondom
QFP Componenten Afkorting voor Quad Flat Pack, een SMD component met Gull-Wing uitlopers aan alle 4 kanten van de componentenbehuizing
Radiale componenten Componenten Een component met twee of meer uitlopers aan de onderzijde van het lichaam, zoals benen
Schakelaar Componenten Een onderdeel waarmee een schakeling geopend of gesloten wordt
SMD Componenten zie Surface Mounted Devices
Stekker Componenten Een onderdeel om elektrische schakelingen te verbinden
Surface Mounted Devices Componenten Componenten die direct op eilanden geplaatst worden die als installatieplek dienen
Terminal Componenten Een metalen onderdeel gebruikt voor het maken van een elektrische verbinding
Transistoren Componenten Een halfgeleider die gebruikt wordt om elektronische signalen te versterken, te laten oscilleren of the schakelen
Variabele weerstand Componenten zie Potentiometer
Weerstanden Componenten Een electronisch component dat de stroom begrenst en de het spanninsgniveau in een schakeling reduceert. Weerstanden zi9jn er in vesrchillende waardes aangeduid door “Ohm” hoe hoger de Ohmse waarde hoe hoger de weerstand
Zekering Componenten Een onderdeel gebruikt om enen electrische of electronische schakeling te besachermen. Als de stroom hoger wordt dan de capaciteit van de zekering smelt deze door en de schakeling wordt geopend
AC Elektronica produktie zie Wisselstroom
Analoog Elektronica produktie Apparaat of proces waarin de gegevens bestaan uit fysieke waardes die veranderen
Assemblage Elektronica produktie Het gehele proces en alle stappen betrokken bij het bevestigen van componenten op een substraat
Basismaterialen Elektronica produktie Het isolerende materiaal waarop een geleidend patroon wordt aangebracht
Blind via Elektronica produktie Een via die een externe koperlaag met een of meerdere interne koper lagen verbindt
Buried via Elektronica produktie Een via die “begraven” is in een printplaat en alleen interne lagen verbindt
Colophonium Elektronica produktie Een hars wat uit een pijnboom gewonnen wordt en als basis dient voor de bereiding van flux
Crimpen Elektronica produktie Het process waarbij een krimpverbinding gevormd wordt
Crimpverbinding Elektronica produktie Een soldeerloze electrische verbinding die gebruikt wordt om litzedraad door vervorming te verbinden aan een contact om aldus een gasdichte verbinding te verkrijgen
DC Elektronica produktie zie Gelijkstroom
Delaminatie Elektronica produktie Een separatie over een vlak tussen lagen van een printplaat
Design Elektronica produktie Het gehele proces en alle stappen betrokken bij het ontwerp van een electronisch product
Desoldeerlitze Elektronica produktie Gewoven koperdraad wat soldeer opzuigt, gebruikt om overmatig soldeer te verwijderen
Dewetting Elektronica produktie Een uitvloeiingsmechanisme waarbij een deel van het soldeer zich terigtrekt tijdens het stollen en slechts een dunne laag soldeer op het oppervlak achterblijft
Digitaal Elektronica produktie Electronische technologie waarbij de gegevens opgewekt, opgeslagen en verwerkt wordt in twee toestanden; positief en niet-positief
Doorgemetalliseerd gat Elektronica produktie Een gemetalliseerde structuur gevormd in een printplaat met behulp van een plateringsproces waarbij basismetaal afgezet wordt in geboorde gaten, hierbij worden externe en interne lagen koperfolie verbonden
Doorsteektechniek Elektronica produktie Een techniek waarbij componenten worden geplaatst en gesoldeerd in gaten in de printplaat
Drukschakelaar Elektronica produktie A switch that is closed (allowing current to flow through) when pressed down and open (not allowing current to flow through) when it is not pressed.
Eiland Elektronica produktie Een metalen structuur op de oppervlakte van een printplaat waarop componenten bevestigd worden
Eilandring Elektronica produktie De omlopende koper ring die een gat compleet omcirkelt
Electrostatische Ontlading Elektronica produktie De snelle uitwisseling van een statische lading van een object naar een ander
ESD Elektronica produktie zie Electrostatische Ontlading
Eutectisch Elektronica produktie Een binaire legering met een samenstelling dusdanig dat alle elementen smelten en stollen bij de dezelfde temperatuur
Flux Elektronica produktie Een chemisch medium gebrukt voor het reinigen, verbeteren van de uitvloeiing en bescherming van een te solderen verbindung
FR4 Elektronica produktie Algemeen gebruikt basis materiaal voor printplaten, composiet materiaal bestaande uit geweven glasfiber en een epoxyhars, FR betekent dat het vlamvertragend is
Geassembleerde printplaat Elektronica produktie Een printplaat bevolkt met electronische componenten
Geleider Elektronica produktie Metalen pad in een printplaat die de verschillende onderdelen van de schakeling verbind
Geleider Elektronica produktie Een geleidend pad in een patroon van geleiders
Gelijkstroom Elektronica produktie Een stroom waarbij de polariteit gelijk blijft
Golfsolderen Elektronica produktie Soldeermethode waarbij het te solderen product door een bad met gesmolten soldeer gevoerd wordt
Hars Elektronica produktie Een natuurlijk of synthetisch organisch mengsel bestaande uit niet-kristallijne of dikvloeibare vloeistoffen
IMC Elektronica produktie zie Intermetallsiche Verbindung
Intermetallische Verbinding Elektronica produktie De vorming van een intermetallische laag als een reactie op een metallurgisch proces, bijv. het soldeerproces.
Kontakthoek Elektronica produktie De contacthoek tussen het basis metaal en het gesmolten soldeer. Over het algemeen wordt een kleine contacthoek gewenst
Koude soldeerverbinding Elektronica produktie Een soldeerverbinding die door een grauw uiterlijk gekarakteriseerd wordt, en het resultaat is van onvoldoende thermische energie ingebracht in de soldeerverbinding. Koude soldeerverbindingen zijn een betrouwbaarheidsrisico
Laminaat Elektronica produktie Een product gemaakt door het verlijmen van meerdere lagen van een materialen
Loodvrij Elektronica produktie Een materiaal bijv. soldeer wat geen lood (Pb) bevat
Measling Elektronica produktie A lokale separatie van glasfiber bundels op de kruising van de glasfiber budnels in een printplaat, meestal zichtbaar als witte vlekjes in de printplaat
Niet-eutectische legering Elektronica produktie Een binaire legering waarbij de elementen bij verschillende temperaturen smelten
Nonwetting Elektronica produktie Het onvermogen om een oppervlakte te bevloeiien met soldeer, zie ook Uitvloeiien
Pad Elektronica produktie zie soldeereiland
PCBA Elektronica produktie zie Geassembleerde printplaat
Platering Elektronica produktie Chemische of electrochemische afzetting van een metaal op een oppervlakte
Prepreg Elektronica produktie Afkorting van PREimPREGnated fibers, dit is een weefsel (b.v. glasvezel) voor geimpregneerd met een hars, meestal epoxy
Printplaat Elektronica produktie Een dragende structuur waarop de geleiders en eilanden verbonden zijn om een schakeling te maken. Electronische componenten worden op een printplaat gesoldeerd om bepaalde functies toe te voegen
Productie Elektronica produktie Het gehele proces en alle stappen betrokken bij de productie van printplaat vanuit de losse materialen
PTH Elektronica produktie zie Doorgemetalliseerd gat
Reflow profiel Elektronica produktie zie Tijd-temperatuur profiel
Reflow solderen Elektronica produktie Soldeermethode waarbij het product wat gesoldeerd moet worden door een convectie oven gevoerd wordt
Reparatie Elektronica produktie Een bewerking van een niet conform product om het conform te maken met eisen aan vorm, geschiktheid en functie waarbij niet aan alle eisen uit de tekening voldaan zal worden. Wellicht worden materialen en processen gebruikt die not in de procesdocumentatie vermeld is. Anders dan bij rework, kan bij een reparatie veranderingen aan onderdelen plaatsvinden (IPC-T-50K)
Rework Elektronica produktie Het opnieuw behandelen (herbewerken) van een niet goedgekeurd product door gebruik te maken van het originele of een gelijkwaardig proces, op een manier die volledige gelijkenis van het product met de van toepassing zijnde tekeningen of specificaties verzekert (IPC-T-50K).
RoHS Elektronica produktie Afkorting van Restriction of Hazardous Substances
RoHS richtlijn Elektronica produktie Een Europese richtlijn waarin het gebruik van enkele stoffen in elektronische apparaten in Europa op de markt gebracht verboden is
SAC Elektronica produktie De algemene afkorting gebruikt voor een soldeerlegering bestaande uit tin, zilver en koper
Schakeling Elektronica produktie Individuele electronische componenten samen verbonden opdat elektriciteit door hen heen kan vloeien
SMT Elektronica produktie zie Surface Mounting Technology
Soldeer Elektronica produktie Metaallegering met een laag smeltpunt gebruikt om verbindingen tussen electronische componenten te maken.
Soldeerafzuiger Elektronica produktie A handgereedschap wat gebruikt wordt om soldeer van een printplaat te verwijderen. De soldeer wordt eerst gesmolten en dan met de soldeerafzuiger van de printplaat verwijderd
Soldeerbout Elektronica produktie Handgereedschap gebruikt om soldeer te smelten en soldeerverbindingen te maken, meestal op een printplaat
Soldeereiland Elektronica produktie Gebied met vrijliggend metaal op een printplaat waarop de verbinding met het component gemaakt word
Soldeermasker Elektronica produktie Een hittebestendig afdekmateriaal aangebracht op delen van een printplaat om te voorkomen dat hier soldeer aangebracht wordt
Soldeerpasta Elektronica produktie Een mengsel van soldeerpoeder en flux gebruikt voor bepaalde soldeertoepassingen
Soldeerverbinding Elektronica produktie Een verbinding die door solderen gemaakt is
Solder resist Elektronica produktie zie Soldeermasker
Solderen Elektronica produktie De methode om twee metalen te verbinden met een ander metaal met een lager smeltpunt
Surface Mounting Technology Elektronica produktie Een installatie methode waarbij de componenten direct op de oppervlakte van een printplaat geplaatst worden
Thermisch profiel Elektronica produktie zie Tijd-temperatuur profiel
Thermische schok Elektronica produktie Snelle temepratuur verandering (kan beschadigde componenten of soldeerverbindingen tot gevolg hebben)
Through via Elektronica produktie Een via die de externe lagen en wellicht ook nog interne lagen verbindt, deze gaat compleet door de printplaat
THT Elektronica produktie Zie Doorsteektechniek
Tijd-temperatuur profiel Elektronica produktie Een complexe set van tijd/temperatuur gerelateerde gegevens waarmee een soldeerproces gecaracteriseerd wordt
Tin Elektronica produktie Het hoofdbestanddeel van de meeste soldeerlegeringen, ook wordt wel Sn gebruikt
Tin whisker Elektronica produktie Microscopische tin filamenten die vanuit de oppervlakte van pure tin groeien, veroorzaakt door spanning in het metaal
Tombstoning Elektronica produktie De situatie waarbij een component zonder aansluitdraden maar aan een aansluiting gesoldeerd is omdat hij scheef is gaan staan
TTP Elektronica produktie zie Tijd-temperatuur profiel
Uitvloeihoek Elektronica produktie De hoek tussen de uitgevloeide soldeer en het basis oppervlak
Uitvloeiing Elektronica produktie Het vermogen van een vloeistof om een grenslaag te vormen met een harde oppervlakte
Vertinnen Elektronica produktie Bedekken met soldeer
Via Elektronica produktie Verbindende doormetallisering tussen lagen van een printplaat met als enige doel om signalen te geleiden
Wet van Ohm Elektronica produktie U = IR – Een bekende formule die de relatie tussen Spanning (U), Stroom (I), en Weerstand (R) in een schakeling aangeeft
Wisselstroom Elektronica produktie Een stroom waarbij de polariteit periodiek wijzigt
Zeefdruk Elektronica produktie Markeringen en andere afbeeldingen die op een printplaat aanwezig zijn. Gebruikelijk geven ze aan waar componenten geplaatst worden, de versie van de print, producent, testpunten en andere nuttige informatie
Zijkniptang Elektronica produktie Handgereedschap gebruikt voor het afknippen van overtollige draden, bijvoorbeeld van componenten na het solderen als de overtollige lengte van de aansluitdraad niet langer nodig is
A-600 IPC zie IPC-A-600
A-610 IPC zie IPC-A-610
IPC IPC Association Connecting Electronic Industries, globale vakorganisatie
IPC Certificering IPC Certificering gebaseerd op een trainingsprogramma ontwikkeld door IPC
IPC Essentials IPC Online training cursus om de kennis van IPC standaards, het ontwikkel process van standaards en hoe deze gebruikt kunnen worden bij de productie te verbeteren
IPC norm IPC Document uitgegeven door IPC
IPC-6012 IPC Kwalificatie en Prestatie Specificatie voor Starre Printplaten uitgegeven door IPC
IPC-7711/7721 IPC Document uitgegeven door IPC over rework, modificatie en reparatie van geassembleerde printplaten
IPC-A-600 IPC Document uitgegeven door IPC over de Acceptatie van Printplaten
IPC-A-610 IPC Document uitgegeven door IPC over de Acceptatie van Geassembleerde Printplaten
IPC-A-620 IPC Document uitgegeven door IPC over de eisen en acceptatie voor kabel en draadboom assemblages
J-STD-001 IPC Document uitgegeven door IPC over de eisen voor gesoldeerde elektrische en elektronische geassembleerde printplaten