Veel gestelde vragen (FAQ)2020-01-01T03:53:48+01:00

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hebt u nog vragen? Op veel van u vragen kunt u een antwoord vinden via onze FAQ pagina. Op de FAQ pagina hebben we de vragen verdeelt in vragen met betrekking tot producten gekoppeld aan IPC en vragen met betrekking tot PIEK.

Waar kan ik een login code krijgen om een online examen vanaf mijn werkplek te maken?2016-11-22T14:32:33+01:00

Het is niet mogelijk om vanaf uw werkplek online een examen af te leggen. Bij alle IPC examens moet er een IPC trainer (CIT of MIT) aanwezig zijn, en dat gedurende de gehele tijd dat het betreffende examen duurt. Bij een online examen maakt de trainer verbinding via zijn account met IPC en daarna kan de student inloggen met een door IPC verstrekte login code.

Sommige van onze medewerkers zijn gecertificeerd als IPC-A-610 CIS. Kunnen we op onze website en in onze brochures vermelden dat wij een IPC gecertificeerd bedrijf zijn?2016-11-22T14:30:49+01:00

Nee, IPC-A-600 CIS certificeringen zijn gepersonaliseerde certificeringen. Er is echter een apart certificeringstraject op bedrijfsniveau, de zogenoemde IPC Validatie Service. Neem contact op met PIEK om meer details hierover te ervaren.

Kan ik met mijn bestaande CQI Portal inlogcode inloggen bij de IPC helpdesk?2016-11-22T14:26:55+01:00

Nee. Voor de IPC helpdesk heeft u een andere inlogcode nodig. Klik op de “certification Help Desk” knop in het Portal, en meldt u aan voor een nieuwe inlogcode.

Op welke manier kan ik hulp krijgen van IPC?2016-11-22T14:24:49+01:00

Er zijn drie manieren.

  1. IPC General Inquiries: certification@ipc.org
  2. IPC Certification Hotline: +1-847-597-2982 voor dringende vragen
  3. IPC Helpdesk voor CQI en training gerelateerde items.
Kan ik één emailadres gebruiken voor alle deelnemers in mijn klas?2019-12-12T10:33:19+01:00

Nee, iedere deelnemer dient over zijn eigen, unieke, emailadres te beschikken (bedrijfs-mail of privé). Het IPC CQI systeem laat elk e-mailadres slechts eenmalig toe, dus algemene e-mailadressen zoals info@bedrijf.com zijn niet mogelijk. Zonder e-mailadres is registratie bij IPC NIET mogelijk.

Als er een nieuwe versie van een IPC document is verschenen, vervangt dit dan automatisch de voorgaande versie. Ook al is in het contract sprake van de voorgaande versie?2019-12-12T10:48:02+01:00

Dit is afhankelijk van de inhoud van het betreffende contract. Als er expliciet naar een bepaalde versie is verwezen, dan blijft dit ook de betreffende versie. Maar als er in het contract staat, de meest actuele versie, dan moet het automatisch steeds de nieuwste versie zijn. IPC heeft geen richtlijnen met betrekking tot deze situaties.

Ik heb een fout ontdekt in een van de IPC standaards die we binnen onze organisatie gebruiken. Op welke manier kan ik deze aan IPC melden?2019-12-12T10:50:41+01:00

Op de achterkant van ieder IPC document vindt u een “standard improvement form”. Vul dit in en stuur dit dan naar IPC. Let op, het kan zijn dat u een ouder IPC document heeft en dat daar niet het juiste adres van IPC opstaat. IPC zit momenteel in Bannockburn. U kunt de fout ook digitaal melden. Op de website van IPC treft u ook het betreffende formulier aan. U kunt dit dan per email aan IPC sturen.

De specificaties voor het product van de klant wijken af van de IPC standaard specificaties. Moet ik nu kiezen voor de IPC standaard specificaties of moet ik de specificaties van de klant overnemen?2016-11-22T14:15:04+01:00

Als de klant een IPC standaard in zijn contract vermeldt, dan heeft dit betrekking op zijn product. Echter, de specificaties van de klant in een contract of tekening gaan altijd voor de IPC standaards.

In zijn contract verwijst een klant naar de J-STD-001FS. Heeft hij hier een vergissing gemaakt in de schrijfwijze omdat in de documentatie die wij gebruiken sprake is van J-STD-001F?2016-11-22T14:13:33+01:00

Nee, blijkbaar is de klant werkzaam binnen de ruimtevaartsector (S staat voor Space). Voor deze sector heeft IPC een specifieke groep van producten ontwikkeld, een zogenaamd addendum. Dit is een document dat de specificaties bevat speciaal voor de ruimtevaartsector en is een aanvulling op de J-STD-001F. Let op, de J-STD-001FS moet niet worden gebruikt in combinatie met de J-STD-001E.

Waar kan ik de IPC documenten bestellen?2016-11-22T14:11:31+01:00

Alle IPC documenten kunt u bestellen via de IPC webshop.

Ik heb een vraag en kan het antwoord niet in deze lijst vinden. Wat moet ik doen?2019-12-12T10:56:03+01:00

Is dat het geval neem dan contact met PIEK op. Telefonisch via 045 570 33 33 of per mail verkoop@piektraining.com.

Ik ben mijn certificaat kwijtgeraakt. Kan ik van PIEK of IPC een nieuw exemplaar ontvangen?2019-12-12T11:02:58+01:00

Ieder certificaat heeft een uniek ID nummer en is toegekend op individuele basis. Indien u uw certificaat bent kwijtgeraakt, neem dan contact met PIEK op om de mogelijkheden te bekijken voor een vervangingscertificaat. Indien u na augustus 2018 uw certificering heeft behaald, vind u uw certificaat in uw digitale omgeven op de website van IPC, my.ipcedge.org.

Hoe lang is een IPC certificaat geldig?2019-12-12T11:06:04+01:00

Een IPC certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar vanaf het moment dat de training succesvol is afgesloten. Het certificaat verloopt steeds op de laatste dag van de betreffende maand.

Voorbeeld: uw hebt succesvol het examen op 9 september 2018 afgesloten, dan is uw certificaat geldig tot en met 30 september 2020.

Wat is het verschil tussen een IPC CIS en een IPC CIT certificaat?2016-11-22T14:04:08+01:00

CIT betekent in dit geval Certified IPC Trainer. CIS betekent Certified IPC Specialist. De CIS training is een generalistische training die voor iedereen die werkzaam is in de elektronische verbindingsindustrie geschikt is. Een CIT training is voor degenen die zelf CIS certificeringen en hercertificeringen willen doceren.

Moet ik hercertificeren op exact de vervaldatum van mijn huidige certificering?2019-12-12T11:20:53+01:00

Alle IPC certificeringen zijn geldig tot de laatste dag van de maand waarop ze zijn gedateerd. Hercertificering is mogelijk binnen een periode van 6 maanden voor de vervaldatum, zonder dat dit gevolgen heeft voor de oorspronkelijke hercertificeringsdatum.

Mijn CIS certificering is binnenkort afgelopen. Ik ben niet in de gelegenheid om voor de vervaldatum een hercertificeringstraining te volgen. Welke alternatieven zijn er?2019-12-12T11:27:59+01:00

U heeft 6 maanden voor afloop van uw certificering tijd om deel te nemen aan een hercertificering. Indien uw certificaat verlopen is, zult u opnieuw een certificering moeten volgen.

Mijn IPC certificering is verlopen, kan ik toch nog een hercertificering krijgen?2016-11-22T13:58:30+01:00

Nee, indien uw certificering is verlopen dan kunt u niet meer in aanmerking komen voor een hercertificering. U dient dan weer een certificeringsopleiding te volgen.

Heeft u een certificeringstraject bij PIEK gevolgd, dan informeert PIEK u tijdig. Hierdoor bent u steeds op tijd voor de hercertificering.

Een klant heeft aangegeven dat zijn medewerkers volgens de IPC J-STD-001 gecertificeerd moeten worden. Ik ben benaderd geworden door een organisatie die aangeeft, dat zij deze certificering kunnen verzorgen. Omdat ik deze organisatie niet ken, ben ik niet zeker of zij wel geautoriseerd zijn voor dit certificeringstraject. Moet ik met hen in zee gaan?2016-11-22T13:56:21+01:00

Alleen IPC geautoriseerde opleidingscentra met gecertificeerde IPC trainers mogen medewerkers IPC certificeren volgens het IPC opleidingsprogramma.

Bij IPC kunt u altijd terecht om te controleren of de betreffende organisatie geautoriseerd is om het betreffende IPC certificeringstraject te certificeren.

PIEK is een van de weinige IPC opleidingscentra dat geautoriseerd is om alle IPC trainingen te doceren en te deelnemers te certificeren.

Mijn CIT certificering verloopt binnenkort. Voor mij is het niet mogelijk om een hercertificeringstraject te volgen voor de vervaldatum. Is hiervoor een oplossing?2019-12-12T11:32:50+01:00

U heeft 6 maanden voor afloop van uw certificering tijd om deel te nemen aan een hercertificering. Indien uw certificaat verlopen is, zult u opnieuw een certificering moeten volgen.

Ik heb een geldige IPC-A-600H CIT certificering. Mag ik dan ook voor de de IPC-A-600J CIS certificering opleiden?2016-11-22T11:10:19+01:00

Ja, zolang u een geldige IPC-A-600H CIT certificering heeft, bent u gerechtigd om de CIS certificeringen te doceren. Belangrijk is dat u zich als trainer goed gaat voorbereiden. En dat u over de juiste trainingskit beschikt voor het doceren van de J versie. De betreffende kit kunt u via de reguliere weg bestellen.

Mag ik nog steeds medewerkers trainen volgens de H versie van de IPC-A-600 module ondanks dat er inmiddels al de J versie van de IPC-A-600 versie is gepubliceerd?2016-11-22T11:08:00+01:00

Ja, als u uw groep aanmeldt in de CQI Portal, dan heeft u de keuze tussen de J of de H versie.

Moet ik lid van IPC zijn om gecertificeerd te worden als IPC trainer?2016-11-22T11:06:18+01:00

Nee, het lidmaatschap van IPC is niet noodzakelijk om gecertificeerd te worden als CIT.

De deelnemers aan een IPC-7711/7721 CIS training vinden de theorie en het online IPC examen onzinnig en onnodig. Mag ik de deelnemers certificeren alleen op basis van hun vakmanschap?2019-12-12T11:35:49+01:00

Nee, IPC vermeldt expliciet in haar trainingsprogramma dat module 1, de module waar het examen op gebaseerd is, een belangrijke module is in het certificeringstraject. Zonder dat deze module is gevolgd en succesvol met een online examen is afgesloten, mogen de deelnemers niet gecertificeerd worden.

Wij willen de operators van ons bedrijf trainen en certificeren volgens de IPC-A-610 normen. Maar omdat de kosten van een dergelijke training hoog zijn, willen we de operators de documenten geven van de betreffende training en de training zelf organiseren. Is dit geoorloofd?2016-11-22T10:16:07+01:00

Nee, het is niet toegestaan om IPC documenten te gebruiken om zelf medewerkers te trainen. IPC documenten mogen alleen gebruikt worden om op te leiden tot een IPC certificaat en alleen door IPC gecertificeerde trainers. Het gebruik van IPC documenten voor andere doeleinden is verboden.