Veel gestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen (FAQ)2020-09-29T14:14:17+02:00

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hebt u nog vragen? Op veel van u vragen kunt u een antwoord vinden via onze FAQ pagina. Op de FAQ pagina hebben we de vragen verdeelt in vragen met betrekking tot producten gekoppeld aan IPC en vragen met betrekking tot PIEK.

Moet ik hercertificeren op exact de vervaldatum van mijn huidige certificering?2020-02-03T13:48:19+01:00

Alle IPC certificeringen zijn geldig tot de laatste dag van de maand waarop ze zijn gedateerd. Hercertificering is mogelijk binnen een periode van 6 maanden voor de vervaldatum, zonder dat dit gevolgen heeft voor de oorspronkelijke hercertificeringsdatum.

Sommige van onze medewerkers zijn gecertificeerd als IPC-A-610 CIS. Kunnen we op onze website en in onze brochures vermelden dat wij een IPC gecertificeerd bedrijf zijn?2020-09-24T08:18:14+02:00

Nee, IPC-A-600 CIS certificeringen zijn gepersonaliseerde certificeringen. Er is echter een apart certificeringstraject op bedrijfsniveau, de zogenoemde IPC Validatie Service. Neem contact op met PIEK om meer details hierover te ervaren.

Waar kan ik het CIT-trainingsmateriaal downloaden2020-02-03T14:12:27+01:00

24 uur nadat uw CIT certificering of hercertificering is geregistreerd wordt deze aan uw persoonlijk IPC EDGE 2.0 dasboard toegevoegd. In deze trainers KIT, die u kunt terugvinden onder “CIT resources”, treft u alle beschikbare versies en vertalingen van de opleidingsprogramma’s aan. Deze kunt u dan downloaden.

Ieder programma heeft zijn eigen opleidingsmateriaal. Zoek naar het gewenste programma en download dan de betreffende documenten. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat u steeds de meest actuele set van documenten hebt. U kunt natuurlijk ook de betreffende documenten online gebruiken.

Nadat men CIT gecertificeerd is, kan de CIT gecertificeerde alle beschikbare vertalingen en revisies van het betreffende programma downloaden, echter alleen voor de programma’s waar men voor gecertificeerd is. Voorbeeld; een kandidaat die een CIT 610 certificering heeft, kan alle ter beschikking staande trainingsdocumenten in alle beschikbare talen van de 610 standaard downloaden. Zonder dat daar extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Ik ben mijn certificaat kwijtgeraakt. Kan ik van PIEK of IPC een nieuw exemplaar ontvangen?2020-02-03T13:43:21+01:00

Ieder certificaat heeft een uniek ID nummer en is toegekend op individuele basis. Indien u uw certificaat bent kwijtgeraakt, neem dan contact met PIEK op om de mogelijkheden te bekijken voor een vervangingscertificaat. Indien u na augustus 2018 uw certificering heeft behaald, vind u uw certificaat in uw digitale omgeven op de website van IPC, my.ipcedge.org.

Wij willen de operators van ons bedrijf trainen en certificeren volgens de IPC-A-610 normen. Maar omdat de kosten van een dergelijke training hoog zijn, willen we de operators de documenten geven van de betreffende training en de training zelf organiseren. Is dit geoorloofd?2020-02-03T13:52:11+01:00

Nee, het is niet toegestaan om IPC documenten te gebruiken om zelf medewerkers te trainen. IPC documenten mogen alleen gebruikt worden om op te leiden tot een IPC certificaat en alleen door IPC gecertificeerde trainers. Het gebruik van IPC documenten voor andere doeleinden is verboden.

Mijn CIT certificering verloopt binnenkort. Voor mij is het niet mogelijk om een hercertificeringstraject te volgen voor de vervaldatum. Is hiervoor een oplossing?2020-02-03T13:50:50+01:00

U heeft 6 maanden voor afloop van uw certificering tijd om deel te nemen aan een hercertificering. Indien uw certificaat verlopen is, zult u opnieuw een certificering moeten volgen.

In zijn contract verwijst een klant naar de J-STD-001FS. Heeft hij hier een vergissing gemaakt in de schrijfwijze omdat in de documentatie die wij gebruiken sprake is van J-STD-001F?2020-01-31T15:08:35+01:00

Nee, blijkbaar is de klant werkzaam binnen de ruimtevaartsector (S staat voor Space). Voor deze sector heeft IPC een specifieke groep van producten ontwikkeld, een zogenaamd addendum. Dit is een document dat de specificaties bevat speciaal voor de ruimtevaartsector en is een aanvulling op de J-STD-001F. Let op, de J-STD-001FS moet niet worden gebruikt in combinatie met de J-STD-001E.

Waar kan ik de IPC documenten bestellen?2020-02-03T13:42:14+01:00

Alle IPC documenten kunt u bestellen via de IPC webshop. https://shop.ipc.org/

Mijn CIS certificering is binnenkort afgelopen. Ik ben niet in de gelegenheid om voor de vervaldatum een hercertificeringstraining te volgen. Welke alternatieven zijn er?2020-02-03T13:48:39+01:00

U heeft 6 maanden voor afloop van uw certificering tijd om deel te nemen aan een hercertificering. Indien uw certificaat verlopen is, zult u opnieuw een certificering moeten volgen.

Wat is het verschil tussen een IPC CIS, CSE en een CIT certificaat?2020-02-03T13:46:46+01:00

IPC-A-610 CIS (Certified IPC Specialist)
Deze CIS variant is bestemd voor operators

IPC-A-610 CIT (Certified IPC Trainer)
Deze CIT variant is bestemd voor iedereen die zelf operators tot CIS wil opleiden

IPC-A-610 CSE (Certified Standards Expert)
Deze CSE variant is bestemd voor iedereen die expert wil worden op het gebied van de betreffende standaard. Deze experts worden door bedrijven vaak ingezet als coördinator om de standaard op de juiste manier toe te passen binnen de onderneming.

Ik heb een vraag en kan het antwoord niet in deze lijst vinden. Wat moet ik doen?2020-09-24T08:27:45+02:00

Is dat het geval neem dan contact met PIEK op. Telefonisch via 045 570 33 33 of per mail support@piektraining.com.

De specificaties voor het product van de klant wijken af van de IPC standaard specificaties. Moet ik nu kiezen voor de IPC standaard specificaties of moet ik de specificaties van de klant overnemen?2016-11-22T14:15:04+01:00

Als de klant een IPC standaard in zijn contract vermeldt, dan heeft dit betrekking op zijn product. Echter, de specificaties van de klant in een contract of tekening gaan altijd voor de IPC standaards.

Moet een CIS-student tijdens zijn opleiding het IPC Essential-programma volgen? We hebben de verplichte module voltooid, maar deze module wordt nog steeds als “onvolledig” weergegeven..2020-02-03T14:39:47+01:00

Nee, de CIS-student hoeft het Essentials-programma niet te doen. Het is niet verplicht, maar hij kan het doen als hij het zou willen. Het is normaal dat deze dan als onvolledig wordt aangegeven totdat de student zijn/haar certificaat heeft gedownload. Dus na het downloaden van het studentencertificaat, geeft deze de module aan als voltooid.

Hoe lang is een IPC certificaat geldig?2020-02-03T13:43:43+01:00

Een IPC certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar vanaf het moment dat de training succesvol is afgesloten. Het certificaat verloopt steeds op de laatste dag van de betreffende maand.

Voorbeeld: uw hebt succesvol het examen op 9 september 2018 afgesloten, dan is uw certificaat geldig tot en met 30 september 2020.

De student heeft zijn examen afgemaakt maar het certificaat is niet beschikbaar … wat is er mis?2020-02-03T14:19:55+01:00

Heeft de student zijn profiel geüpgraded? Als de student zijn/haar profiel niet heeft bijgewerkt, krijgt hij zijn/haar certificaat niet. (Studenten moeten hun profiel bijwerken in de IPC Certification Portal).

Waarom kunnen we de fouten die ik in onze laatste test heb gemaakt niet controleren?2020-02-03T14:49:34+01:00

IPC beveiligt alle informatie, ook de antwoordsleutels zijn beveiligd. Sinds dat de online examens beschikbaar zijn, is het niet meer mogelijk om de antwoorden te controleren.

Mijn IPC certificering is verlopen, kan ik toch nog een hercertificering krijgen?2020-02-03T13:49:06+01:00

Nee, indien uw certificering is verlopen dan kunt u niet meer in aanmerking komen voor een hercertificering. U dient dan weer een certificeringsopleiding te volgen.

Heeft u een certificeringstraject bij PIEK gevolgd, dan informeert PIEK u tijdig. Hierdoor bent u steeds op tijd voor de hercertificering.

Moet ik lid van IPC zijn om gecertificeerd te worden als IPC trainer?2020-02-03T13:51:35+01:00

Nee, het lidmaatschap van IPC is niet noodzakelijk om gecertificeerd te worden als CIT.

Op welke manier kan ik hulp krijgen van IPC?2020-02-03T13:39:52+01:00

Er zijn drie manieren.

  1. IPC General Inquiries: certification@ipc.org
  2. IPC Certification Hotline: +1-847-597-2982 voor dringende vragen
  3. IPC Helpdesk voor CQI en training gerelateerde items.
Onze bedrijfsnaam is gewijzigd. Ik wil de naam wijzigen in “update mijn profiel”, maar dit is niet mogelijk. Wat kan ik nu doen?2020-02-03T14:45:04+01:00

Als u de naam in uw profiel niet kunt wijzigen, kunt u een helpdeskticket naar IPC sturen. Kies “Certification Help Desk”, log in met uw inloggegevens en kies “Profile Update/Company Update”. IPC zal uw bedrijfsnaam veranderen.

De deelnemers aan een IPC-7711/7721 CIS training vinden de theorie en het online IPC examen onzinnig en onnodig. Mag ik de deelnemers certificeren alleen op basis van hun vakmanschap?2020-02-03T13:51:53+01:00

Nee, IPC vermeldt expliciet in haar trainingsprogramma dat module 1, de module waar het examen op gebaseerd is, een belangrijke module is in het certificeringstraject. Zonder dat deze module is gevolgd en succesvol met een online examen is afgesloten, mogen de deelnemers niet gecertificeerd worden.

Ik heb een geldige IPC-A-600H CIT certificering. Mag ik dan ook voor de de IPC-A-600J CIS certificering opleiden?2020-02-03T13:51:04+01:00

Ja, zolang u een geldige IPC-A-600H CIT certificering heeft, bent u gerechtigd om de CIS certificeringen te doceren. Belangrijk is dat u zich als trainer goed gaat voorbereiden. En dat u over de juiste trainingskit beschikt voor het doceren van de J versie. De betreffende kit kunt u via de reguliere weg bestellen.

Mag ik nog steeds medewerkers trainen volgens de H versie van de IPC-A-600 module ondanks dat er inmiddels al de J versie van de IPC-A-600 versie is gepubliceerd?2016-11-22T11:08:00+01:00

Ja, als u uw groep aanmeldt in de CQI Portal, dan heeft u de keuze tussen de J of de H versie.

Hoe kan ik mijn studenten registreren, credits kopen bij IPC etc…2020-02-03T14:55:43+01:00

PIEK heeft enkele instructievideo’s op YouTube gemaakt waarin alles in detail wordt uitgelegd. Bekijk deel 1 – 6: https://www.youtube.com

Kan ik met mijn bestaande CQI Portal inlogcode inloggen bij de IPC helpdesk?2020-09-24T08:15:21+02:00

Nee. Voor de IPC helpdesk heeft u een andere inlogcode nodig. Klik op de “certification Help Desk” knop in het Portal, en meldt u aan voor een nieuwe inlogcode.

Ik ben een CIT voor de IPC-WHMA-A-620, moet ik de praktijk beoordelen in de IPC-WHMA-A-620 CIS-training?2020-02-03T14:27:51+01:00

Nee, dat hoef je niet te doen als de student geen praktijk in de training heeft gedaan, dus je hoeft deze alleen te beoordelen als ze tijdens de IPC-WHMA-A-620 CIS-training daadwerkelijk vakmanschap deden.

Kan ik één emailadres gebruiken voor alle deelnemers in mijn klas?2020-09-23T11:44:44+02:00

Nee, iedere deelnemer dient over zijn eigen, unieke, emailadres te beschikken (bedrijfs-mail of privé). Het IPC CQI systeem laat elk e-mailadres slechts eenmalig toe, dus algemene e-mailadressen zoals info@bedrijf.com zijn niet mogelijk. Zonder e-mailadres is registratie bij IPC NIET mogelijk.

Als er een nieuwe versie van een IPC document is verschenen, vervangt dit dan automatisch de voorgaande versie. Ook al is in het contract sprake van de voorgaande versie?2019-12-12T10:48:02+01:00

Dit is afhankelijk van de inhoud van het betreffende contract. Als er expliciet naar een bepaalde versie is verwezen, dan blijft dit ook de betreffende versie. Maar als er in het contract staat, de meest actuele versie, dan moet het automatisch steeds de nieuwste versie zijn. IPC heeft geen richtlijnen met betrekking tot deze situaties.

Een klant heeft aangegeven dat zijn medewerkers volgens de IPC J-STD-001 gecertificeerd moeten worden. Ik ben benaderd geworden door een organisatie die aangeeft, dat zij deze certificering kunnen verzorgen. Omdat ik deze organisatie niet ken, ben ik niet zeker of zij wel geautoriseerd zijn voor dit certificeringstraject. Moet ik met hen in zee gaan?2020-02-03T13:50:31+01:00

Alleen IPC geautoriseerde opleidingscentra met gecertificeerde IPC trainers mogen medewerkers IPC certificeren volgens het IPC opleidingsprogramma.

Bij IPC kunt u altijd terecht om te controleren of de betreffende organisatie geautoriseerd is om het betreffende IPC certificeringstraject te certificeren.

PIEK is een van de weinige IPC opleidingscentra dat geautoriseerd is om alle IPC trainingen te doceren en te deelnemers te certificeren.

Ik heb een fout ontdekt in een van de IPC standaards die we binnen onze organisatie gebruiken. Op welke manier kan ik deze aan IPC melden?2020-02-03T13:41:05+01:00

Op de achterkant van ieder IPC document vindt u een “standard improvement form”. Vul dit in en stuur dit dan naar IPC. Let op, het kan zijn dat u een ouder IPC document heeft en dat daar niet het juiste adres van IPC opstaat. IPC zit momenteel in Bannockburn. U kunt de fout ook digitaal melden. Op de website van IPC treft u ook het betreffende formulier aan. U kunt dit dan per email aan IPC sturen.