Corona-maatregelen voor face-to-face trainingen

PIEK geeft trainingen gericht op de elektronica producerende industrie, waarin de deelnemers theoretische en praktische kennis opdoen. De gezondheid zowel de deelnemers alsook trainers is onze topprioriteit in de huidige Covid-19 pandemie. Aangezien een pandemie een dynamische gebeurtenis is, kunnen maatregelen kortstondig wijzigen. Daarom verzoeken wij u deze pagina regelmatig te raadplegen in de tijd tussen uw bevestiging en aanvang van uw training.

Face-to-face trainingen vinden plaats op drie verschillende locatie soorten, namelijk regionaal op ons hoofdkantoor in Heerlen, regionaal in diverse plaatsen in Duitsland of In-Company binnen uw eigen bedrijf of een door uw eigen bedrijf aangewezen locatie. Selecteer hieronder de betreffende locatie soort voor het inzien van de actuele corona maatregelen.

A. Regionaal Heerlen

In ons opleidingscentrum in Heerlen worden zowel theorie als praktijk trainingen gegeven en de daarbij behorende examens afgenomen. Tijdens het begin van de corona pandemie hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze leslokalen te renoveren, maar voornamelijk te voorzien van nieuw meubilair en nieuwe apparatuur en tevens in te richten op 1,5 meter. Bij alle in- en uitgangen is een desinfectie station geplaatst en vindt u een voorraad mondneuskapjes. Op de toiletten zijn de elektrische handdrogers vervangen door papieren handdoek dispensers. En uiteraard ook aan alle wastafels zijn de zepen vervangen door een desinfecterende variant. Kopjes, glazen en bestek vervangen door to-go materiaal. In samenspraak met onze cateraar is er een nieuwe procedure voor de lunch overeengekomen. Iedere deelnemer dient dagelijks zijn lunch te selecteren en ontvangt deze separaat verpakt. Deurklinken, kranen, stoelleuningen, werkplekken, laptops, soldeerapparatuur e.d. worden dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd.

Wat verwachten wij van u als bezoeker aan onze trainingslocatie?

 • Heeft u corona gerelateerde klachten, dan vragen wij u om contact op te nemen en de training te verplaatsen.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en verder regelmatig gedurende de dag.
 • In alle gemeenschappelijke ruimtes draagt u een mondneuskapje. Gangen, kantine, receptie e.d. Uw mondneuskapje zet u alleen af als u op uw eigen plek zit in het leslokaal of buiten gedurende de pauzes. Indien bijvoorbeeld bij een praktijkles een trainer bij u mee komt kijken en daardoor de 1,5 meter niet meer gehandhaafd kan worden zet u uw mondneuskapje weer even op. Gebruik een door PIEK verstrekt mondkapje, deze vindt u bij alle in- en uitgangen en op strategische plaatsen binnen het pand! Of gebruik een eigen mondneuskapje dat 3 laags is.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Schud geen handen.

Zoals u ziet overstijgen sommige maatregelen de hygiëneregels van het RIVM, dit heeft te maken met het internationale karakter van PIEK. Op deze trainingslocatie ontvangen wij regelmatig deelnemers uit landen waar de preventie maatregelen meer overeenkomen zoals hierboven weergegeven.

B. Regionaal Duitsland

Onze regionale trainingslocaties in Duitsland hanteren de hygiëneregels zoals ze gelden op die locatie. Deze kunnen hier niet uitvoerig beschreven worden omdat de hygiëneregels kunnen afwijken per ‘Bundesland’ of soms zelfs per ‘Landkreis’. PIEK zorgt er in ieder geval voor dat desinfectiemiddel, mondneuskapjes en sneltesten aanwezig zijn en dat laptops en soldeerapparatuur regelmatig worden gedesinfecteerd.

Wat verwachten wij van u als bezoeker aan onze trainingslocaties in Duitsland?

 • Heeft u corona gerelateerde klachten, dan vragen wij u om contact op te nemen en de training te verplaatsen.
 • Houd u aan de lokale wet- en regelgeving en regels van de accommodatie.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en verder regelmatig gedurende de dag.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Schud geen handen.

C. InCompany

De organisatie van de trainingslokaliteit ligt volledig in handen bij u als organisator en daarmee opdrachtgever van PIEK. Wij verzoeken u bij de organisatie rekening te houden met de lokale wet- en regelgeving. PIEK en haar trainers zullen zowel de lokale wet- en regelgeving als ook de hygiëneregels en protocollen van uw bedrijf respecteren. PIEK zorgt er in ieder geval voor dat verstrekte laptops en soldeerapparatuur regelmatig worden gedesinfecteerd. Verder verzoeken wij u dat de afstand tussen deelnemers en trainer (minimaal 1,5 m) gewaarborgd blijft. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een praktijktraining waar de trainer komt meekijken gedurende de praktijkopdrachten, dan verzoeken wij de deelnemer een mondneuskapje te dragen.