Nee, het lidmaatschap van IPC is niet noodzakelijk om gecertificeerd te worden als CIT.