Nee, IPC vermeldt expliciet in haar trainingsprogramma dat module 1, de module waar het examen op gebaseerd is, een belangrijke module is in het certificeringstraject. Zonder dat deze module is gevolgd en succesvol met een online examen is afgesloten, mogen de deelnemers niet gecertificeerd worden.