Organisatie van een incompany IPC praktijk training

Persoonsgegevens deelnemers:

 • Volledige naam (voornaam en achternaam) van de deelnemer
 • E-mailadres; Iedere deelnemer aan een IPC-examen, dient vooraf door onze trainers online geregistreerd te worden in het IPC Certification Portal. Hierbij dient door onze trainer ook voor iedere deelnemer een eigen e-mailadres (bedrijfse-mail of privé) ingevoerd te worden in de CQI database bij IPC. Het IPC CQI systeem laat elk e-mailadres slechts eenmalig toe en algemene e-mailadressen zoals info@bedrijf.com zijn niet mogelijk. Zonder e-mailadres is registratie bij IPC NIET mogelijk
 • Toegang tot e-mailadres; Op het moment dat een deelnemer voor een training geregistreerd wordt ontvangt deze onmiddellijk op het opgegeven e-mailadres een bericht van IPC met zijn persoonlijke inloggegevens voor het examen. Inloggen kan echter enkel en alleen tijdens het examen na activatie door onze trainer.
 • Belangrijk; Let op! De ontvangen gegevens van IPC dient de deelnemer tijdens het examen voortdurend ter beschikking te hebben. Zonder deze gegevens is deelname aan het examen NIET mogelijk.
 • Om het afdelingscertificaat te vervaardigen dienen wij te beschikken over de exacte naam van de afdeling. Eén afdelingscertificaat is inbegrepen in de geoffreerde prijs. Indien u meer afdelingscertificaten wenst, brengen wij u deze in rekening.
 • Elke deelnemer dient zich te legitimeren, hiervoor is een geldig legitimatiedocument (Paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, ID-kaart, paspoort uit EER-land of Nederlandstalig vreemdelingendocument) vereist.
 • PIEK privacy toestemmingsformulier: Wij benodigen specifieke privacy toestemmingen voor het leveren van onze diensten en producten aan u en indien van toepassing uw werkgever. Het formulier: Privacy Toestemmingsformulier Online

De eisen aan het leslokaal:

 • Draadloze internetverbinding (Wi-Fi) voor alle deelnemers. We voorzien de deelnemers van laptops die ze tijdens de training kunnen gebruiken. Om het examen te doen, dient er een stabiele draadloze internetverbinding zijn
 • Beamer / multimedia projector
 • Projectiescherm of projectiewand
 • Goede verlichting, circa 1000 Lm/ m² wordt als minimale eis aanbevolen, bij praktijk liever meer (bij voorkeur dimbaar / uitschakelbaar aan de zijde waar geprojecteerd wordt)
 • Trainingsruimte moet geblindeerd kunnen worden en uit beveiligingsoverwegingen moet deze trainingsruimte afsluitbaar zijn
 • 230 Volt aansluiting (voor laptop trainer, op maximaal 1,5 meter van de tafel voor de trainer, eventueel m.b.v. verlengkabel – denk hierbij aan struikelgevaar)
 • 230 Volt aansluitingen per werkplek voor aansluiten soldeerapparatuur en microscoop (Belangrijk! Vermijd struikelgevaar door alle snoeren op de vloer vast te tapen of de snoeren aan de kant van het lokaal te plaatsen)
 • Voldoende stoelen
 • Voldoende tafels
 • Minimale afmetingen: 150 x 70 cm per deelnemer bij praktijkopleidingen
 • Een tafel van voldoende grootte voor de trainer met stoel
 • Een extra tafel, rek of kast voor het opstellen van de materialenkoffers t.b.v. de trainer
 • Belangrijk! Het tafeloppervlak dient soldeer- en hittebestendig te zijn en/of u dient zeker te stellen dat het voldoende beschermd is tegen schade door brand-, schroei- en andere soorten schade gedurende de uitvoering van praktijkopdrachten).
 • Schoon whiteboard, inclusief voldoende whiteboardstiften (in plaats van een whiteboard kunt u ook een flipover gebruiken, maar denk ook hier aan voldoende stiften en papier)
 • Adequate ventilatie

Tips:

 • Gebruik een ruimte die rustig en comfortabel is, en ver genoeg verwijderd is van de werkplek van de deelnemers om eventuele afleiding te voorkomen
 • Organiseer dus geen training in een kantine, waar de deelnemers door pauzes op verschillende tijden en andere omstandigheden regelmatig kunnen worden afgeleid.
 • Zorg ervoor dat de door u gekozen trainingsruimte groot genoeg is, zodat de deelnemers comfortabel kunnen zitten en werken. Belangrijk hierbij is dat de toetsing op een verantwoorde wijze kan worden afgenomen en er geen mogelijkheden bestaan tot frauderen. Tevens dient iedere deelnemer makkelijk bereikbaar te zijn voor onze trainer.

Voor uw eigen organisatie:

 • Stuur alle belanghebbenden een paar weken voor de training een kennisgeving (productieleiders, beveiliging)
 • Stuur alle deelnemers een paar weken voor de training een uitnodiging met daarin het onderwerp en het doel van de training, alsmede de plaats en tijd. Verzoek verder de deelnemers hun mobiele telefoon uit te zetten, in de pauzes kunnen de deelnemers hun voicemail en overige berichten controleren.
 • Benoem een vaste contactpersoon en/of begeleider van de trainer en laat deze zich bij aanvang van de training bekend maken bij de trainer. Denk hierbij ook aan een telefoonnummer of andere mogelijkheid waarop deze voor de trainer bereikbaar is
 • Bepaal lestijden, koffiepauze en middagpauze en waar de pauzeruimte is
 • Interne veiligheidsbepalingen voor trainer, indien van toepassing
 • Organiseer lunch van de trainer gedurende trainingsdagen en stel de trainer hiervan voor het begin van de training op de hoogte
 • Inventariseren en duidelijk vastleggen van eventuele kleine programma- aanpassingen. Indien de certificeringseisen en trainingsduur dit toelaten kan dit in overleg met de trainer voor het begin van de training worden aangepast
 • Inventariseren en aanleveren van binnen uw bedrijf afwijkende en/of aanvullende richtlijnen
 • Navragen bij de desbetreffende afdeling met welke soldeerapparatuur PIEK bij u op locatie de trainingswerkplekken dient in te richten. Maak, in verband met reserveren, uw keuze zo spoedig mogelijk voor aanvang bekend bij PIEK. U kunt een keuze maken uit:
  – Ersa
  – Hakko (met of zonder stikstof)
  – JBC
  – Metcal
  – Pace
  – Weller