Registratievoorwaarden

Definitieve annulering van een geboekte opleiding

Mocht u een bij PIEK geboekte opleiding annuleren zonder een voorstel te doen voor alternatieve trainingsdata dan brengt PIEK u de onderstaande annuleringskosten in rekening:

  • 25% van de totale opleidingskosten bij een annulering tussen de 15 en 30 dagen voor het begin van de geboekte opleiding.
  • 50% van de totale opleidingskosten bij een annulering tussen de 8 en 14 dagen voor het begin van de geboekte opleiding, .
  • 80% van de totale opleidingskosten bij een annulering tussen van 7 dagen of minder voor het begin van de geboekte opleiding.

PIEK behoudt zich het recht voor om trainingen te annuleren en te verplaatsen voor aanvang van de training, zelfs na ontvangst van een bevestiging/uitnodiging. In dit geval wordt het reeds ontvangen cursusgeld terugbetaald.

Verplaatsen van een geboekte opleiding

Mocht u een bij PIEK geboekte opleiding willen verplaatsen, dan brengt PIEK u de onderstaande verplaatsingskosten in rekening:

  • 15% van de totale opleidingskosten bij een verplaatsing tussen de 15 en 30 dagen voor het begin van de geboekte opleiding.
  • 35% van de totale opleidingskosten bij een verplaatsing tussen de 8 en 14 dagen voor het begin van de geboekte opleiding, .
  • 60% van de totale opleidingskosten bij een verplaatsing tussen van 7 dagen of minder voor het begin van de geboekte opleiding.

PIEK behoudt zich het recht voor om trainingen te annuleren en te verplaatsen voor aanvang van de training, zelfs na ontvangst van een bevestiging/uitnodiging. In dit geval wordt het reeds ontvangen cursusgeld terugbetaald.

Juniortrainer

Een Juniortrainer (Jr-Trainer) is een nieuwe trainer met de functie Technisch trainer Assemblage-technieken van printed circuit boards binnen PIEK, met ervaring binnen de elektronica producerende industrie.
De Jr-Trainer heeft een aantal IPC Certified IPC Trainer (CIT) certificeringen en een aantal producttrainingen van diverse bedrijven waar PIEK nauw mee samenwerkt succesvol afgerond. Producttrainingen hebben betrekking op soldeer- en inspectieapparatuur, en diverse soldeermaterialen waaronder flux, soldeertin en overige verbruikersmaterialen. Omdat deze medewerker junior is kunnen wij u deze tegen een scherp basistarief aanbieden.

Kosten

Alle door PIEK vermelde kosten zijn nettoprijzen d.w.z.:

  • Exclusief enige toepasselijke omzetbelasting en exclusief individuele reis- en verblijfskosten, deze kosten worden toegevoegd.
  • Exclusief eventuele verzendkosten (uitsluitend van toepassing, indien u de benodigde trainingsmaterialen vooraf ter voorbereiding wenst te ontvangen, of indien u gedurende uw trainingsdeelname aanvullende documentatie wenst te ontvangen.

Belangrijke informatie

Bij geboekte regionale trainingen bij PIEK moet u er rekening mee houden dat uw betaling uiterlijk 7 dagen vóór het begin van de training door PIEK moet zijn ontvangen. Bij tijdige betaling van de training en het bestelde trainingsmateriaal, ontvangt de deelnemer het trainingsmateriaal van PIEK aan het begin van de training.

Let op: IPC kan de trainingsprogramma’s veranderen.

Dit kan invloed hebben op training inhoud, trainingstijd, trainingsdata, trainingsprijs en de kosten van het trainingsmateriaal. De prijzen genoemd in deze aanbieding kunnen daardoor veranderen. Wij zullen u bij verandering(en) zo snel als mogelijk op de hoogte brengen van eventuele veranderingen.

Geheimhoudingsclausule

Vanzelfsprekend omvat onze dienstverlening ook een geheimhoudingsclausule. Alle informatie (mondeling, schriftelijk, digitaal) die tijdens en/of in de voorbereidingsfase van een trainingstraject bijvoorbeeld een certificering of hercertificering tussen uw organisatie en PIEK, onze trainers c.q. medewerkers en de opleidingsdeelnemers worden uitgewisseld, vallen onder de geheimhoudingsclausule.

Alle rechten voorbehouden

Niets uit de inhoud van dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V. Ondanks alle zorg die wij aan de samenstelling van dit document hebben besteed, kan PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke voortvloeit uit de onjuiste weergave of interpretatie van de inhoud van dit document. De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is strikt verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is eveneens niet toegestaan.

Levering

Levering geschiedt uitsluitend volgens de Algemene Voorwaarden van PIEK International Education Centre (I.E.C.) B.V, gedeponeerd op 19 juni 2002 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid-Limburg te Maastricht onder nummer: 14038721.