Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training en certificering

Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training houdt in een training waar ingegaan wordt op de kwaliteitseisen, acceptatie-eisen voor geassembleerde elektronica.

Alle aspecten die daarop van toepassing zijn en dan wel voor toepassing van zulke geassembleerde elektronica.

Consumentenelektronica, professioneel gebruikte elektronica en elektronica die gebruikt wordt in toepassingen voor hoge betrouwbaarheid, zoals met name in de luchtvaart en ruimtevaart en de militaire wereld.

PB Assemblage

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training en certificering is geschikt voor de volgende doelgroep:

De doelgroep voor deze training is voornamelijk kwaliteitsafdelingen, inspectieafdelingen voor assembleurs, EMS’en, mensen die, bedrijven die in opdracht van hun klanten printplaten assembleren, maar ook OEM’s mensen die, bedrijven die hun eigen producten samenstellen en daarbij dus geassembleerde printplaten inzetten.

Die deze dus verwerken in een eindproduct. Daar is training dus zeer geschikt voor. Verder in principe iedereen die belang heeft, interesse heeft in de kwaliteitseisen en de acceptatiecriteria voor geassembleerde elektronica.

 Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten certificering

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training en certificering is voor medewerkers van verschillende bedrijven interessant.

Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training en certificering

De bedrijven die dit soort trainingen, mensen dit soort trainingen laten volgen zijn met name de OEM’s de EMS’en dus de contractassembleurs, maar ook bedrijven die hun eigen producten samenstellen en op de markt brengen en die eventueel ingekochte, maar ook eventueel zelf geassembleerde printplaten dan verwerken.

Op het moment dat dat ingekochte producten zijn, de kennis opgedaan bij deze training wellicht gebruiken als ingangscontrole voor de aan hun geleverde assemblages.

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

PB Reparatie en nabewerking

De toepassing van de Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training en certificering binnen bedrijven.

Wat je bij deze training vooral leert is, op de juiste manier beoordelen van geassembleerde printplaten, de kwaliteit en acceptatiecriteria die daar dan van toepassing zijn op de juiste manier in te kunnen zetten, te kunnen gebruiken. Op die manier ook te kunnen voorkomen producten die niet aan de eisen voldoen toch in eindproducten verwerkt worden en ertoe leiden dat het eindproduct niet of niet op de juiste manier functioneert. Kwaliteitsproblemen dus op die manier probeert te voorkomen.

De criteria die aan de orde komen in deze training die zijn zeer divers. Het betreft criteria met name aan gesoldeerde verbindingen. Maar ook verdere andere zaken, zoals het installeren van de geassembleerde printplaten in behuizingen. Ook zulke aspecten en waar je dan op moet letten dat op de juiste manier gebeurd en aan de eisen voldoet. Ook daar wordt op ingegaan. Er wordt verder ook ingegaan op de juiste omgang met geassembleerde printplaten.

Met name een stukje ESD, dus het vermijden van statische ontladingen en hoe je op de juiste manier daarmee om moet gaan. Ook daar wordt ingegaan op het vermijden van problemen die zouden kunnen ontstaan door vervuiling en dat soort zaken die worden aan de orde gebracht. Het is een heel diverse training. Die eigenlijk al deze aspecten mee benaderd.

Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten certificering

De meerwaarde de Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training en certificering.

Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training en certificering

Op het moment dat je deze training gevolgd hebt dan kun je direct het geleerde toepassen in de praktijk. mensen die op de kwaliteitsafdelingen werken die inspecties op de geassembleerde printplaten dienen uit te voeren, die kunnen dit direct in de praktijk omzetten en op die manier de juiste beslissingen nemen met betrekking tot: voldoet het product wel of niet aan de eisen?

Kan dit als het eenmaal ingezet is in het eindproduct dan ook op de juiste manier functioneren. Een stukje beslissing zekerheid. Ook dat wordt bijgebracht. Mensen die de achtergrond hebben, die weten wat de kwaliteitseisen zijn en die op de juiste manier kunnen inzetten zijn natuurlijk waardevol binnen het bedrijf.

Met name dus ook inspectieafdelingen waar dan toch beslissingen genomen worden over: ja, gaat de geassembleerde printplaat wel of niet ingezet worden, voldoet hij aan de eisen? Kan ik deze, als ik op een gegeven moment toeleverancier ben van deze geassembleerde printplaten aan de industrie, kan ik deze wel of niet uitleveren aan mijn klant?

Dat zijn natuurlijk belangrijke beslissingen die genomen moet worden en zo’n inspecteur vervult een sleutelrol hierbij. Belangrijk is natuurlijk dan ook dat deze de juiste kennis in huis heeft om zulke belangrijke beslissingen te kunnen nemen en dat is met name dat wat je geleerd krijgt binnen deze training.Dat geeft ook meteen de meerwaarde aan van die training.

Mensen die opgeleid zijn, die de zekerheid hebben meegekregen van: ik kan de juiste beslissingen nemen, ik weet waaraan het product moet voldoen, ik weet wanneer ik de beslissing moet nemen van: nee, dit voldoet niet aan de eisen, dit wordt verder niet verwerkt. Daar is natuurlijk een stukje meerwaarde, omdat je op die manier ook een productzekerheid inbouwt en voorkomt dat producten geleverd worden aan klanten die niet aan de eisen voldoen.

Die eventueel tot reclamaties zouden kunnen leiden van die klant. Je vermijdt daarmee als leverancier van geassembleerde printplaten ook een stukje gezichtsverlies en eventueel het verlies van klanten. Dat is eigenlijk wat de meerwaarde van deze training inhoudt. De basis daarbij dus het scholen van de mensen die zulke beslissingen nemen en die dan ook ondersteunen daarbij om op de juiste manier, de juiste beslissingen te nemen. De zekerheid hebben dat ze hun werk goed kunnen doen.

Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor geassembleerde printplaten training

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.