Cleaning and Cleanliness Testing of Printed Boards and Assemblies training en certificering

Reinigen of niet reinigen is een van de belangrijke vragen, zowel bij de printplaat fabricage als bij het assemblage proces. De training Cleaning and Cleanliness Testing of Printed Boards and Assemblies bespreekt de reiniging van printplaten en assemblages vanuit het perspectief van diverse documenten over dit onderwerp, zoals bijvoorbeeld van de IPC organisatie; IPC-A-600, IPC-6010 serie, IPC-5701, IPC-5702, IPC-5703, IPC-5704, IPC-CH-65, IPC-A-610, IPC J-STD-001, IPC-7526 en IPC-AJ-820.

Gebaseerd op de informatie in deze documenten helpt deze training de deelnemers vraagstukken over de noodzakelijkheid en de methodes van reiniging in de verschillende stadia van de elektronica productie te beantwoorden. Het bespreekt de verschillende types vervuiling en hun impact op de betrouwbare werking van elektronische producten. Dendritische aangroei zijnde een van de problemen die in verbinding staan met vervuiling wordt aangekaart.

De training laat de diverse reinigingsmethoden die heden ten dage gebruikt worden zien en ook wanneer welke methode gebruikt dient te worden. Enkele sleutelwoorden die in deze training aan de orde komen: MSDS, ROSE, SIR. Als u hiervan gehoord hebt en er alles van wilt weten dan is deze training “verplichte kost”. Wilt u alles weten van kruisvervuiling issues van loodvrije producten dan is dit ook DE training voor u. Wordt er binnen uw bedrijf gedacht over ultrasoon reinigen maar bent u er niet zeker van of dit voor uw producten iets is, ook dan krijgt u het antwoord als u deelneemt.

De Cleaning and Cleanliness Testing of Printed Boards and Assemblies training is geschikt voor de volgende doelgroep:

De Cleaning and Cleanliness Testing of Printed Boards and Assemblies training is bedoeld voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij reinigen en/of reinheidstesten, hetzij direct of zijdelings. Uiteraard is deze belangrijk voor iedereen die direct betrokken is bij het reinigen van printplaten, stencils en assemblages. Maar door zijn breed spectrum aan onderwerpen, zoals bijvoorbeeld milieuaspecten, dient het ook mensen die betrokken zijn bij de inkoop van reinigingsmaterialen en apparatuur. Als u verantwoordelijk bent voor milieuzaken in uw bedrijf met betrekking tot behandeling van afval zult u hiervan ook profiteren. En dit geldt ook voor personeel verantwoordelijk voor of betrokken bij veiligheid, aangezien dit ook een van de onderwerpen is.

De toepassing van de Cleaning and Cleanliness Testing of Printed Boards and Assemblies training binnen bedrijven.

Reinigen en reinheidstesten is een onderwerp in vele verschillende documenten. Als men met mensen praat die werkzaam zijn in de elektronica industrie hoort men verschillende meningen. Het lijkt er op dat niemand het echt weet en er wordt veel gegist. Deze training neemt het giswerk weg en levert feiten op basis van de verzamelde informatie die men in de diverse documenten vinden kan.

Kent u de verschillen tussen reinigen op waterbasis (aqueous based) en reinigen op oplossingsmiddelbasis (solvent based)? Weet u wat ROSE betekent? Begrijpt u de informatie in de veiligheidsbladen (MSDS) van het aanbod aan reinigingsmedia? U zult het weten nadat u aan deze training heft deelgenomen. Vanwege het brede werkgebied is de informatie in deze training van toepassing op alle stadia van de elektronica productie, van de printplaatfabricage, via assemblage tot aan rework en reparatie activiteiten.

De meerwaarde van de Cleaning and Cleanliness Testing of Printed Boards and Assemblies training en certificering.

Voor veel mensen is reinigen en reinheidstesten nog steeds abracadabra. In de diverse normen en andere documenten kan informatie gevonden worden. Als men met de professionals spreekt hebben ze allemaal een andere mening. Deze training is een van de weinige die op alle belangrijke aspecten van zowel reinigen alsook reinheidstesten ingaat doordat het een verzameling biedt van alle relevante informatie.

Als u dus de feiten wilt kennen in plaats van de fictie van reinigen en reinheidstesten dan is dit de training voor u.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.