Handling & Logistics of Electronic Components, PB’s and PBA’s training

(Ontvangst, omgang en opslag van elektronische componenten, PB’s en PBA’s)

De Handling & Logistics of Electronic Components, PB’s and PBA’s (Ontvangst, omgang en opslag van elektronische componenten, PB’s en PBA’s) training behandeld onderwerpen die in relatie staan tot de werkzaamheden op afdelingen die de productie van elektronische assemblages ondersteunen. Vele mensen die in het magazijn of de logistieke-, administratieve- en onderhoudsafdelingen werken zullen een algemene opleiding hebben gehad om ze voor hun beroep voor te bereiden. Vaak echter ontbreekt daarbij dan de specifieke kennis over issues met betrekking tot omgang en logistiek van elektronische componenten, printplaten en assemblages.
In deze training wordt deze specifieke informatie gegeven en de deelnemers verkrijgen alle noodzakelijke informatie over elektronische componenten, hoe ze eruit zien, wat ze doen en hoe ik er mee om moet gaan zodanig dat ze niet verslechteren of beschadigen.

Als u componenten ontvangt pakt u ze dan allemaal uit? Wat is het risico als ik dozen open in een niet-ESD veilige omgeving alleen maar om te kijken of alle bestelde onderdelen er zijn? Wat verteld me de markering op de verpakking van componenten? Hoe ga ik op de juiste manier om met printplaten die een leverancier me gestuurd heeft? Hoe sla ik componenten die terug gekomen zijn uit de productie op de juiste manier op?

Enkele vragen die op kunnen komen in de afdelingen waar goederen binnenkomen en opgeslagen worden binnen de elektronica producerende bedrijven. Vragen die in deze training beantwoord worden als we de eisen en aanbevelingen in de verschillende documenten en normen over deze onderwerpen bespreken. Documenten zoals de IEC-61340-5-X, J-STD-020, J-STD-033 en J-STD-609. Deze vormen de ruggengraat van deze training. Onze trainers zullen u de fijne kneepjes van deze documenten laten zien en hoe ze geïnterpreteerd en toegepast dienen te worden.

De Handling & Logistics of Electronic Components, PB’s and PBA’s training is geschikt voor de volgende doelgroep:

De Handling & Logistics of Electronic Components, PB’s and PBA’s training is voornamelijk bedoeld voor het ondersteunend personeel bij OEM’s, EMS en dienstverleners alsook reparatiebedrijven. In deze training zullen zij interessante, belangrijke en uitgebreide informatie ontvangen die ze in hun beroep kunnen inzetten.
Maar de informatie in deze training zou eveneens van belang kunnen zijn voor mensen die in andere gebieden van de elektronica industrie werken. Men zou hierbij kunnen denken aan onderhoudspersoneel dat in contact zou kunnen komen met componenten, printplaten of assemblages. Of verkoop personeel dat soms een assemblage van de productielijn aanraakt. Of wat te denken van het management, goed bewustzijn met betrekking tot onderdelen en assemblages waar ze in productie mee te maken krijgen als ze bezoekers rond leiden zou voor hen ook belangrijk zijn.

Toepassing van Handling & Logistics of Electronic Components, PB’s and PBA’s training.

Als deelnemers deze training succesvol beëindigd hebben zullen ze in staat zijn de diverse types elektronische componenten te herkennen, zoals weerstanden, condensatoren, transistoren en dergelijke. Ze zijn zich bewust van de risico’s tijdens de omgang hiermee, in het bijzonder ESD risico’s als deze behandeld worden in onveilige omgevingen. Bovendien zullen ze het vochtgevoeligheidsniveau van componenten kunnen bepalen en weten hoe ze op de juiste manier te behandelen om problemen en risico’s te voorkomen. Evenzo weten ze hoe printplaten juist behandeld, verpakt en opgeslagen dienen te worden. Verder zijn ze bekend met de juiste markeringsmethoden en -informatie voor loodvrije componenten en assemblages.

De toegevoegde waarde van de Handling & Logistics of Electronic Components, PB’s and PBA’s training.

In vele afdelingen die de productie afdeling ondersteunen zal het personeel dat daar werkt een algemene opleiding hebben gehad die hen op hun werk in een magazijn heeft voorbereid. Aldus zullen voorbereid zijn op algemene omgangs- en logistieke werkzaamheden.

Tijdens deze algemene opleidingsprogramma’s worden de specifieke problemen met de omgang met elektronische componenten, printplaten en assemblages niet, of in ieder geval niet voldoende, behandeld. Het is hier waar deze training aan de orde is. Vanwege het gebrek aan kennis zal logistiek en verkoop personeel, en misschien zelfs het management het grootste risico vormen voor componenten, printplaten en assemblages die in de diverse afdelingen van een elektronica producerend bedrijf te vinden zijn. Deze mensen adequaat opleiden zodat ze zich bewust zijn van de risico’s en juiste methodes om met deze items om te gaan zal direct het risico om dure goederen te moeten vernietigen verminderen en op die manier tot een kostenbesparing leiden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.