Printed Board Troubleshooting according to the IPC-9121 Training en Certificering

IPC-9121 is een handboek uitgegeven door IPC met de titel Troubleshooting for Printed Board Fabrication Processes. Het laat de problemen zien die op kunnen treden bij de printplaatfabricage, en de mogelijke oorzaken en corrigerende acties. De IPC-9121 volgt daarbij de verschillende fases van de printplaatfabricage. Voor iedere fase is er een apart hoofdstuk. Het gaat zelfs in op design gerelateerde problemen. Bovendien staan er veel foto’s in om de identificatie van het opgetreden probleem te vereenvoudigen.

Het document gaat niet alleen in op mogelijke problemen, in hoofdstuk 1 wordt ook de juiste manier van het fout zoeken uitgelegd. Het leert u hoe op een effectieve manier problemen op te lossen door een gestructureerde routine. De 8 stappen om de oorzaak van een probleem te vinden en op te lossen die in dit hoofdstuk aangekaart worden zouden tot een oplossing moeten leiden.

Het document zelf is ook gestructureerd. In 13 hoofdstukken gaat het in op alle fases van de printplaatfabricage en begint hierbij zelfs met problemen in relatie tot design en documentatie. Daarna gaat het in op beeldvorming (artwork) en belichting (imaging), behandeling (handling) en opslag (storage), basismaterialen enz.. In enkele gevallen is er zelfs een foto die het probleem weergeeft.

Tijdens deze training zal de trainer ook verwijzen naar andere normen over printplaten zoals bijvoorbeeld IPC-A-600, IPC-6012 en IPC-6013.

De Printed Board Troubleshooting according to the IPC-9121 Training en Certificering is geschikt voor de volgende doelgroep:

U wordt geconfronteerd met defecten in printplaten en wilt weten wat het is, waarom het daar is en hoe deze in de toekomst vermeden kunnen worden? Dan is de Printed Board Troubleshooting according to the IPC-9121 Training de perfecte training voor u. Het maakt niet uit hoeveel ervaring u heeft, u vind hierin altijd wel informatie waarvan u zich nog niet bewust was. In de training volgen we de structuur van het document, alle onderwerpen zullen besproken worden, waardoor u een schat aan referentie informatie voor een later moment verkrijgt wanneer u met een bepaald probleem geconfronteerd wordt.

Toepassing van de Printed Board Troubleshooting according to the IPC-9121 Training en Certificering.

IPC-9121 is een document wat afwijkt van de andere documenten die we van IPC kennen. Het is niet typisch een document wat u ter hand neemt en van voor naar achter doorleest. Uiteindelijk is het meer een naslagdocument wat u, op het moment dat u met een bepaald probleem geconfronteerd wordt, ter hand neemt en dan de specifieke informatie voor deze situatie doorneemt. Daarom is het een goed idee deze training te volgen, aangezien u dan met alle hoofdstukken in aanraking komt en later, als er zich problemen voordoen zich herinnert dat dit een onderwerp is in de IPC-9121. Dit is dus typisch een document om altijd in de buurt te hebben, stand-by op de plank voor het geval dat u het nodig heeft.

De toegevoegde waarde van de Printed Board Troubleshooting according to the IPC-9121 Training en Certificering.

Als fouten gemaakt in het printplaat fabricage proces leiden tot fouten in de printplaat dan kost dit geld, soms zelfs veel geld, en zou er zelfs tot een rechtszaak kunnen leiden. Het is dus in het belang van de printplaatleverancier om storingen en defecten te vermijden. Maar dan moet men ook weten wat de oorzaak is. En natuurlijk zou het ook goed zijn om te weten hoe deze fouten in de toekomst te vermijden. Dit is precies waar de IPC-9121 voor gebruikt kan worden. En in deze training word er op de thema’s en onderwerpen van dit document ingegaan. Een beetje tijd en geld investeren in deze training kan u achteraf veel meer besparen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.