Seminar IPC-AJ-820

De IPC-AJ-820 seminar houd in, een seminar gebaseerd op het gelijknamige document IPC-AJ-820. Dit boek heeft als titel assembly and joining handbook.

Het is in principe een samenvatting van verschillende andere documenten die belangrijk zijn voor assembleurs, bedrijven die elektronica assembleren en de mensen die daar werken.

Seminar IPC-AJ-820
Seminar Group Picture at PIEK

PB Assemblage

De IPC-AJ-820 seminar is geschikt voor de volgende doelgroep:

De doelgroep voor die IPC-AJ-820 training is dus met name dus de mensen die de processen besturen, processen beheersen, processen ontwerpen. Die verantwoordelijk zijn voor de assemblage van elektronische producten en die dus dat soort dingen als dagelijkse taak hebben.

verder eigenlijk belangrijk ook voor iedereen die in de elektronica assemblage werkzaam is en achtergrondinformatie zoekt over waar ben ik nu mee bezig, wat zijn de specifieke diepergaand criteria en zaken waar je dus mee geconfronteerd wordt.

De IPC-AJ-820 seminar is voor medewerkers van verschillende bedrijven interessant.

De bedrijven waar dit interessant voor kan zijn, die deelnemers aan deze seminar zouden kunnen laten deelnemen, zijn eigenlijk assemblagebedrijven binnen de elektronica-industrie en dat dat is in principe heel breed, EMS, OEM’s, iedereen die geïnteresseerd is ook in elektronica assemblage en die daarin een verantwoordelijke rol heeft binnen die elektronica assemblage.

IPC-AJ-820 Seminar

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

PB Assemblage

De toepassing van de IPC-AJ-820 seminar binnen bedrijven.

De onderwerpen die hier in dit document aan de orde komen zijn heel divers, gaan ook een gedeelte heel erg diep. Wat je dus leert als je aan deze seminar deelneemt is eigenlijk heel veel en diepgaande achtergrondinformatie over wat houdt elektronica assemblage in?

Allerlei aspecten, materialen, gereedschappen, processen, is heel breed opgezet vanaf het begin van de elektronica assemblage eigenlijk tot het einde, alle processtappen die doorlopen worden, die gebruikelijke wijs doorlopen worden, die worden hier in dit document in natuurlijk ook in de seminar opgenomen, aangekaart.

IPC Group
Bosch Team attending Seminar

Het betreft de componenten, het betreft de printplaten die gebruikt worden, bijkomende materialen, lijmen, lijmmaterialen, maar ook lijmprocessen, problemen die eventueel kunnen optreden daarbij. Soldeerprocessen, handsoldeerprocessen, geautomatiseerde soldeerprocessen wordt op ingegaan. De materialen die daarbij gebruikt worden.

Soldeerlegeringen, de verschillende elementen bij de soldeerlegeringen en wat hun invloed is op het eindresultaat, het eindproduct, problemen die daarbij kunnen optreden, het soldeerproces op zich met bijvoorbeeld ook het ontstaan van intermetallische lagen en wat gebeurt er nu echt als ik soldeer?

Ook daar wordt op een gegeven moment diep op ingegaan. Er wordt aandacht geschonken aan reinigen, reinigingsprocessen, reinheidstest. Er wordt ook ingegaan op coatings, op ingieten van producten en dat heel breed.

Er wordt verder aandacht geschonken aan het re-work, het repetitieproces. Een aantal specifieke zaken daarin, zonder echt op de processen in te gaan, maar wel dus in ieder geval aangekaart op wat houdt dat in. Specifieke zaken die komen dan in andere trainingen weer aan de orde.

Maar de grote basislijnen die worden hier wel uitgezet.

PB Assemblage

De meerwaarde van de IPC-AJ-820 seminar.

Op het moment dat je deel hebt genomen aan deze IPC-AJ-820 seminar, dat wat je geleerd hebt daar in die seminar, dat kun je heel goed toepassen binnen je bedrijf. De feedback die op dit soort seminars komt is vaak van: ‘ ja, nu hebben we echt achtergrondinformatie gekregen van wat, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Wat gebeurt er nu echt binnen deze processen’.

In detail worden dingen aangekaart. Dus eigenlijk mensen die deelnemen aan deze seminar geven aan dat ze toch wel heel veel achtergrondinformatie meegekregen hebben en ook hun processen beter begrijpen, de problemen die kunnen optreden tijdens deze processen en de productie en de invloed daarvan op het eindproduct beter begrijpen en dus eigenlijk ook aangeven in staat te zijn om de processen beter te sturen en problemen in het eindproduct te vermijden.

Meerwaarde Seminar IPC-AJ-820
Seminar IPC-AJ-820 Group

Dat is dus ook meteen eigenlijk zo’n beetje de meerwaarde van de IPC-AJ-820 seminar. Dat mensen die vanuit de praktijk komen en in de dagelijkse praktijk zaken tegen zijn gekomen. Niet altijd wisten, wat is hier nu aan de hand? Waar ben ik mee bezig? Hoezo treed dit probleem op?

Zulke zaken begrijpen, omdat ze gewoon meer achtergrondinformatie, diepgaande achtergrondinformatie, mee hebben gekregen over wat er nu daadwerkelijk gebeurt in soldeerprocessen, omdat ze dat begrip daarvoor gekregen hebben in staat zijn om proactief eventueel zaken al aan te passen en op die manier dus problemen te vermijden.

Als die wel optreden in ieder geval ook te begrijpen, wat is er nu mis gegaan en die communicatie hierover dan ook bedrijfsintern beter op te kunnen zetten. En op die manier dus problemen in de toekomst te vermijden en dat maakt natuurlijk de investering in die seminar, dat dit al heel snel terugbetaald, teruggewonnen wordt omdat de eindproducten daardoor een hogere kwaliteit kunnen krijgen en op die manier dat geld dan eigenlijk weer terugverdient wordt.

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.