Alle IPC certificeringen zijn geldig tot de laatste dag van de maand waarop ze zijn gedateerd. Hercertificering is mogelijk binnen een periode van 6 maanden voor de vervaldatum, zonder dat dit gevolgen heeft voor de oorspronkelijke hercertificeringsdatum.