Organisatie van een incompany PIEK theorie training

Persoonsgegevens deelnemers:

 • Volledige naam (voornaam en achternaam) van de deelnemer
 • Om het afdelingscertificaat te vervaardigen dienen wij te beschikken over de exacte naam van de afdeling. Eén afdelingscertificaat is inbegrepen in de geoffreerde prijs. Indien u meer afdelingscertificaten wenst, brengen wij u deze in rekening.
 • Elke deelnemer dient zich te legitimeren, hiervoor is een geldig legitimatiedocument (Paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, ID-kaart, paspoort uit EER-land of Nederlandstalig vreemdelingendocument) vereist.
 • PIEK privacy toestemmingsformulier: Wij benodigen specifieke privacy toestemmingen voor het leveren van onze diensten en producten aan u en indien van toepassing uw werkgever. Het formulier: Privacy Toestemmingsformulier Online

De eisen aan het leslokaal:

 • Draadloze internetverbinding (Wi-Fi) voor de trainer
 • Beamer / multimedia projector
 • Projectiescherm of projectiewand
 • Goede verlichting, circa 1000 Lm/ m² wordt als minimale eis aanbevolen, bij praktijk liever meer (bij voorkeur dimbaar / uitschakelbaar aan de zijde waar geprojecteerd wordt)
 • Trainingsruimte moet geblindeerd kunnen worden en uit beveiligingsoverwegingen moet deze trainingsruimte afsluitbaar zijn
 • 230 Volt aansluiting (voor laptop trainer, op maximaal 1,5 meter van de tafel voor de trainer, eventueel m.b.v. verlengkabel – denk hierbij aan struikelgevaar)
 • Voldoende stoelen
 • Voldoende tafels
 • Minimale afmetingen: 120 x 70 cm per deelnemer
 • Een tafel van voldoende grootte voor de trainer met stoel
 • Een extra tafel, rek of kast voor het opstellen van de materialenkoffers t.b.v. de trainer
 • Schoon whiteboard, inclusief voldoende whiteboardstiften (in plaats van een whiteboard kunt u ook een flipover gebruiken, maar denk ook hier aan voldoende stiften en papier)
 • Adequate ventilatie

Tips:

 • Gebruik een ruimte die rustig en comfortabel is, en ver genoeg verwijderd is van de werkplek van de deelnemers om eventuele afleiding te voorkomen
 • Organiseer dus geen training in een kantine, waar de deelnemers door pauzes op verschillende tijden en andere omstandigheden regelmatig kunnen worden afgeleid.
 • Zorg ervoor dat de door u gekozen trainingsruimte groot genoeg is, zodat de deelnemers comfortabel kunnen zitten en werken. Belangrijk hierbij is dat de toetsing op een verantwoorde wijze kan worden afgenomen en er geen mogelijkheden bestaan tot frauderen. Tevens dient iedere deelnemer makkelijk bereikbaar te zijn voor onze trainer.

Voor uw eigen organisatie:

 • Stuur alle belanghebbenden een paar weken voor de training een kennisgeving (productieleiders, beveiliging)
 • Stuur alle deelnemers een paar weken voor de training een uitnodiging met daarin het onderwerp en het doel van de training, alsmede de plaats en tijd. Verzoek verder de deelnemers hun mobiele telefoon uit te zetten, in de pauzes kunnen de deelnemers hun voicemail en overige berichten controleren.
 • Benoem een vaste contactpersoon en/of begeleider van de trainer en laat deze zich bij aanvang van de training bekend maken bij de trainer. Denk hierbij ook aan een telefoonnummer of andere mogelijkheid waarop deze voor de trainer bereikbaar is
 • Bepaal lestijden, koffiepauze en middagpauze en waar de pauzeruimte is
 • Interne veiligheidsbepalingen voor trainer, indien van toepassing
 • Organiseer lunch van de trainer gedurende trainingsdagen en stel de trainer hiervan voor het begin van de training op de hoogte
 • Inventariseren en duidelijk vastleggen van eventuele kleine programma- aanpassingen. Indien de certificeringseisen en trainingsduur dit toelaten kan dit in overleg met de trainer voor het begin van de training worden aangepast
 • Inventariseren en aanleveren van binnen uw bedrijf afwijkende en/of aanvullende richtlijnen