Advanced Printplaat en Assemblage Design Training en Certificering

De Advanced Printplaat en Assemblage Design Training en Certificering is een voortgezette opleiding voor designers en ontwerpers die in de elektronica industrie werken. Ook in deze training wordt niet op de omgang met de CAD programma’s voor printplaatdesign ingegaan. Ondersteuning hiervoor wordt gewoonlijk door de fabrikant van deze programma’s geleverd, die hun producten natuurlijk zeer goed kennen.

Deze training richt zich voornamelijk op printplaatdesign. De designer staat aan het begin van de productie processen van elektronische producten. Worden er in deze beginfase fouten gemaakt dan zullen deze zich later in het proces wreken en kunnen een negatieve invloed hebben op de optimale functionaliteit en betrouwbaarheid van het eindproduct hebben.

Thema van deze training is het hoe men de designregels kan gebruiken voor een optimale betrouwbaarheid en de beste kwaliteit tegen een redelijke prijs. De deelnemer verkrijgt inzicht in printplaatfabricage- en assemblageprocessen en de valkuilen waarbij een twijfelachtig ontwerp verwoestende gevolgen hebben kan.

De training voert u door een verzameling aspecten die tijdens het designproces overwogen moeten worden, het citeert uit diverse documenten die ontwerp alsook fabricage- en assemblagetoepassingen gerelateerd zijn en geeft u een degelijk inzicht in DFX (Design For Excellence) principes.

Ook worden de specifieke eisen van de IPC-7351 besproken, het document voor pad geometrieën voor SMD (Surface Mounted Devices) componenten.

De Advanced Printplaat en Assemblage Design training is geschikt voor de volgende doelgroep:

De Advanced Printplaat en Assemblage Design training is geschikt voor alle designers en ontwerpers die uitgebreide kennis nodig hebben over de relatie tussen designregels en problemen die op kunnen treden bij de printplaatfabricage en assemblage. Als u zelfverzekerder wilt worden in de juiste toepassing van de huidige designregels is deze training „verplicht“.
Dit is vooral het geval als u een design dienstverlener bent. Het overleven van uw onderneming is in grote mate afhankelijk van hoe tevreden uw klanten zijn. Maakt u een fout die uw klanten veel geld kost, dan kan dat ertoe leiden dat u een klant verliest en eventueel zelfs uw bedrijf.

De training kan echter ook interessant zijn voor andere personen die bij een OEM of EMS werken en daar als interface optreden tussen hun bedrijf en een design dienstverlener. In dit geval kan de reden zijn ervoor zorgen dat alle betrokkenen “dezelfde taal spreken“ en u zelfverzekerder maken bij uw besprekingen.

Toepassing van de Advanced Printplaat en Assemblage Design Training en Certificering.

De kennis van de huidige designregels die men tijdens deze training verkrijgt en de problemen die optreden kunnen als men ze negeert, is direct bruikbaar op het moment dat men het klaslokaal verlaat. Omdat de producten steeds complexer worden en de eisen van de klanten steeds hoger, zowel bij de fabricage, assemblage en ook de gebruikers van de eindproducten is het nodig op de hoogte te blijven van de hoogte te blijven van de huidige stand te blijven en in overeenstemming met de huidige technieken en eisen. Het certificaat dat u krijgt is het fysieke bewijs van de verkregen kennis en kan door uw klant als bewijs van kwaliteit gezien worden. Het uitvoerige naslagwerk dat u krijgt zal een waardevolle begeleider blijken bij uw zoektocht naar de optimale design kwaliteit.

De meerwaarde van de Advanced Printplaat en Assemblage Design Training en Certificering.

Des te minder fouten er in de beginfase van het elektronica productie proces, oftewel de ontwerpfase worden gemaakt, des te minder geld gaat er verloren om deze fouten in een later fase weer op te lossen, bijvoorbeeld door minder afval, rework, modificaties, designveranderingen, terugroepacties enz.. Een designer die de samenhang kent tussen designregels en de mogelijkheden bij de printplaatfabricage en assemblage (of beter gezegd de beperkingen), zal deze kennis in zijn designs implementeren en betere resultaten bereiken, zowel financieel als ook kwaliteit technisch. Medewerkers bij OEM’s profiteren van deze training omdat zij de moeilijke taak hebben de producteisen van hun firma voor hun dienstverlener te moeten „vertalen“. Des te uniformer en duidelijker deze overgedragen worden, des te minder risico op fouten. Fouten die misschien pas ontdekt worden als het al „te laat” is en producten weggegooid moeten worden of dure teruproepacties gestart moeten worden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.