Certified Basic Electronic Assemblies Operator training en certificering

Kent u het gevoel nog toen u net begon te werken in uw functie, alles was nieuw en soms had u het gevoel zelf alles maar te moeten uitzoeken. Met de Certified Basic Electronic Assemblies Operator training hoeven uw nieuwe medewerkers het in ieder geval niet zelf uit te zoeken. Deze training biedt die basisinformatie die iemand, die net nieuw in een elektronica assemblage bedrijf begint, nodig heeft om een goede start te kunnen maken.

Een greep uit de onderwerpen en begrippen die aan de orde komen, componentenherkenning, basisschakelingen in de elektronica, printplaten, ESD, werkmethodiek, hygiëne en veiligheid. Uiteraard houden we ons aan de gebruikelijke IPC documenten zoals bijvoorbeeld IPC-A-610, J-STD-001 en IPC-7711/7721 en de IEC 61340-5-1 en IEC 61340-5-2. En dat alles dan niet alleen in theorie, we hebben ook een aantal praktijkelementen geïntegreerd. Zo zullen de deelnemers hands-on metingen (spanning, stroom, weerstand) uitvoeren met digitale multimeters aan speciaal voor dit doel ontwikkelde prakticumsets. Ook worden er een aantal soldeer- en desoldeeropdrachten aan conventionele en SMD componenten uitgevoerd. Hiertoe stellen we voor iedere deelnemer de nodige apparatuur, gereedschappen en materialen ter beschikking.

Een veelomvattend programma, maar wel met de noodzakelijke basiskennis die natuurlijk in een later stadium in andere trainingen verder uitgediept kan worden. De training is modulair opgezet en omvat 4 verplichte modules en 2 optionele modules. Op die manier is er een individuele aanpassing mogelijk e.e.a. afhankelijk daarvan hoe en waar een deelnemer ingezet gaat worden.

De Certified Basic Electronic Assemblies Operator training is geschikt voor de volgende doelgroep:

De Certified Basic Electronic Assemblies Operator training is een basisopleiding voor mensen die net begonnen zijn met werken in de elektronica industrie. Deze training zal ze grondig voorbereiden op de uit te voeren taken binnen de elektronica assemblage. Uiteraard staat de training ook open voor iedereen die al langer in de elektronica industrie werkzaam is maar zijn kennis of vaardigheden wil verbeteren. Verder is deze training zeer geschikt voor personen die wellicht niet direct in de assemblage werkzaam zijn maar wel eens willen “snuffelen” aan wat er daarbij komt kijken. Te denken valt hierbij aan managers, administratief en andere kadermedewerkers.

Toepassing van Certified Basic Electronic Assemblies Operator training.

Als deelnemers deze training succesvol beëindigd hebben zullen ze in staat zijn de diverse types elektronische componenten te herkennen, zoals weerstanden, condensatoren, transistoren en dergelijke. Ze zijn zich bewust van de risico’s tijdens de omgang hiermee, in het bijzonder ESD risico’s als deze behandeld worden in onveilige omgevingen. Evenzo weten ze hoe printplaten juist behandeld, verpakt en opgeslagen dienen te worden. Verder weten ze hoe ze een werkplek op de juiste manier dienen in te richten en te onderhouden om zodoende de veiligheid en hygiëne te waarborgen. Ze kunnen eenvoudige metingen uitvoeren en hebben de eerste stappen in de inspectie gezet. Verder hebben ze de basis van het handsoldeerproces leren kennen, zowel in theorie als (vooral) in de praktijk.

De toegevoegde waarde van de Certified Basic Electronic Assemblies Operator training.

Als men juist begint met werken komen er vele nieuwe dingen op je af. Nieuwe omgeving, nieuw collega’s, nieuwe werkmethoden en regels. De ervaring leert dat juist in deze beginfase men de meeste fouten maakt, vaak uit onwetendheid. Vanwege dit gebrek aan kennis en ervaring bestaat er een zeker gevaar voor componenten, printplaten en assemblages waarmee ze zullen werken. Nieuwe mensen adequaat opleiden zodat ze zich bewust zijn van de risico’s en meteen de juiste methodes aanleren om met deze items om te gaan zal direct het risico om dure goederen te moeten vernietigen verminderen en op die manier tot een kostenbesparing leiden.

Door nieuwe mensen in een vroeg stadium een gepaste en gedegen opleiding aan te bieden is ook een signaal naar hen, een signaal dat u hen serieus neemt en optimaal wilt ondersteunen en begeleiden. De ervaring van onze trainers doet dan de rest en zal de mensen over de eerste drempel helpen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.