Certified PIEK Operator – Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training en certificering

Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training en certificering

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training houdt in een training waar een aantal aspecten van het soldeerproces, de soldeerprocessen aan elektrische en elektronische printplaten naar voren komen.

We kunnen hierbij denken aan gereedschappen, aan materialen en ook de criteria, de kwaliteitseisen waar ook dergelijke producten aan moeten voldoen.

De doelgroep voor deze training is uiteindelijk iedereen die werkzaam is binnen assemblagebedrijven waar op een gegeven moment aan elektronische printplaten gesoldeerd wordt, waar soldeerverbindingen gemaakt worden aan elektronische producten.

Als dit nu op een gegeven moment mensen zijn die de productieprocessen beheersen, opzetten of dat mensen zijn die werken op de kwaliteitsafdeling, op de soldeerafdelingen, waar dus geautomatiseerd of per hand gesoldeerd wordt. Eigenlijk iedereen die werkzaam is binnen een elektronica assemblagebedrijf die heeft baat bij deze training.

PB Assemblage

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training en certificering is geschikt voor de volgende doelgroep:

We zien dan ook dat deze training vooral uitgevoerd wordt bij elektronica assemblagebedrijven die dit dan ook meteen bij hun assemblageproces kunnen inzetten, maar verder ook toch wel bij bedrijven die dan de eindproducten verder verwerken. Kwaliteitsafdelingen van de zogenaamde OEM’s en EMS bedrijven, ook daar wordt deze training ingezet.

Wat je met name leert bij deze training is: hoe dat je op de juiste manier omgaat met gereedschappen, welke gereedschappen er over het algemeen gebruikt worden. Gebruikt dienen te worden. Specifieke zaken met betrekking tot de materialen die gebruikt worden.

We kunnen daarbij denken aan fluxen, aan soldeer, verschillende solderingen die gebruikt worden en hoe dat er op de juiste manier een keuze gemaakt wordt en waarom voor bepaalde producten bepaalde materialen wel of niet gebruikt zouden moeten worden.

Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training en certificering
Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training en certificering

Verder een belangrijk onderdeel van deze training is ook de kwaliteits en acceptatiecriteria. Dus waar het eindproduct aan moet voldoen dus waar de soldeerverbindingen aan moeten voldoen. Met andere woorden: hoe ziet een goede soldeerverbinding eruit, wat zijn de criteria met betrekking tot afwijkende soldeerverbindingen.

Wat mag wel, wat mag niet? Wat heeft wel of geen invloed op de kwaliteit van het eindproduct? Ook daar wordt op een gegeven moment op ingegaan en dat wordt door de trainer dan uitgediept zodat deelnemers die deze training gevolgd hebben dan ook in staat zijn om een goed oordeel te vellen over de kwaliteit van de gesoldeerde verbindingen. Verder wordt in deze training ook ingegaan op reinigen, reinigingsaspecten, reinheidstesten. Hoe je dus kunt beoordelen of een product voldoende en goed gereinigd is.

Er wordt ingegaan op lijmen, er wordt ingegaan op coatings processen van het eindproduct. En zaken die daar dus ook van belang zijn voor de juiste functie van het eindproduct dus de kwaliteitscriteria die ook daar van toepassing zijn.

De toepassing van de Certified PIEK Operator – Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training certificering binnen bedrijven.

Op het moment dat je deze training hebt gevolgd dan zou je in staat moeten zijn om eigenlijk alle aspecten van de soldeerprocessen aan elektrische en elektronische printplaten te kunnen beoordelen.

Een juiste keuze kunnen maken met betrekking tot gereedschappen, de materialen die je dient te gebruiken en ook te kunnen beslissen of het product aan die kwaliteits en acceptatie eisen voldoet alvorens deze uit te leveren aan een klant.

Van de andere kant als je dus bij een bedrijf werkt wat zulke producten verwerkt dan zou ik in staat moeten zijn om dan te beslissen of het product aan de kwaliteitseisen voldoet en je dit verder dus in het eindproduct kunt verwerken.

Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training en certificering

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

PB Assemblage

De meerwaarde de Certified PIEK Operator – Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training en certificering.

Kwaliteits en Acceptatiecriteria voor gesoldeerde elektrische en elektronische printplaten training en certificering

De meerwaarde van deze training is, ja dat mensen een stukje zekerheid meekrijgen, een stukje zelfvertrouwen ook gegeven wordt, omdat ze in staat zijn de criteria op de juiste manier in te zetten en dus de producten, de geassembleerde producten dan ook op de juiste manier te beoordelen.

Oordelen kunnen vellen over de gereedschappen en materialen die gebruikt zijn of deze juist zijn en op die manier dus fouten vermijden, kwaliteitsproblemen vermijden en dat heeft zijn weerslag natuurlijk meteen op de verliezen, de financiële verliezen die gedraaid worden en dat is een stukje meerwaarde wat deze training biedt.

De zekerheid dat je de soldeerverbindingen op de juiste manier kunt beoordelen

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.