Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering

Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training houdt in een training waar de aspecten met betrekking tot kwaliteit en acceptatie eisen voor kale printplaten dan naar voren komen.

De hoofddoelgroep voor deze training zijn mensen die op de inspectieafdeling werken, inspectie- en kwaliteitsafdeling werken van printplaatleveranciers. Dus bedrijven die printplaten maken, samenstellen uit de basismaterialen. Maar het is ook een interessante training voor mensen die de inkomende inspecties doen, die dus printplaten controleren die door een leverancier geleverd zijn en die dan verder binnen het bedrijf verwerkt worden, geassembleerd worden.

Ook daarvoor kan deze training interessant zijn. En verder ook de mensen die printplaten inkopen, die dus de bestellingen doen van dergelijke printplaten om toch ook inzicht te krijgen in wat ze kunnen verwachten eventueel van het product dat ze geleverd gaan krijgen.

PB Productie

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering is geschikt voor de volgende doelgroep:

Het soort bedrijven waar dit soort trainingen gedraaid worden dat zijn natuurlijk vooral de leveranciers van printplaten, dus bedrijven die vanuit de basismaterialen: propex, koper, folie, enzovoort printplaten samenstellen, maken en bewerken.

Maar ook met name dus bedrijven die zulke kale printplaten inzetten in hun assemblageproces dus voor de ingangscontrole deze criteria nodig hebben om te beslissen van: voldoet het product wat ik geleverd hebt gekregen aan de eisen?

Verder zie je ook dat met name dus toch wel designers, ontwerpers van printplaten deze training volgen om een stukje inzicht te krijgen in: wat kan ik verwachten als ik op een gegeven moment printplaten bestel? En op die manier dus ook een beetje productzekerheid gaan krijgen, een beter begrip gaan krijgen voor wat ze kunnen verwachten.

Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering

De Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering is voor medewerkers van verschillende bedrijven interessant.

Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering

Wat je hier met name leert is van, ja aan welke eisen moeten printplaten nu voldoen? Er komen eigenlijk twee diverse aspecten aan de orde. Eentje is de printplaat zelf, waar ook een stukje proceszekerheid die je op een gegeven moment verkrijgt door het beoordelen van zogenaamde microsections.

Waar je dus op een gegeven moment inzicht krijgt in hoe dat je processen gedraaid zijn. Dit is natuurlijk met name interessant voor de bedrijven die die printplaten maken, die die processen draaien en dus inzichtelijk krijgen van: ja, zijn we nu goed bezig? Hebben we op een gegeven moment de juiste methodes ingezet en kunnen we op een gegeven moment ook de kwaliteit van ons product wat we leveren garanderen? Dat zijn de dingen waarop in wordt gegaan, verder komen er ook een aantal belangrijke zaken aan de orde als de juiste omgang met die printplaten, dus wat moet ik wel en wat moet ik vooral niet doen?

Een stukje soldeerbaarheidstesten ook die, zuiverheids- reinheidstesten, ook die gebruikelijk zijn binnen de printplaat fabricage, ook die komen aan de orde. Het elektrisch testen ook dat wordt kort aangegeven, wat is nu gebruikelijk binnen deze wereld? Op dat soort zaken wordt ingegaan en dat dan weer breed opgezet met betrekking tot printplaten die gebruikt worden voor diverse elektronische producten, bijvoorbeeld in de consumentenelektronica.

Binnen de professioneel ingezette elektronica en ook voor producten die aan hoge kwaliteitseisen moeten voldoen, die een hoge betrouwbaarheid moeten hebben. ook daarvoor worden deze training ingezet. Ook dat is wat je dus leert, de specifieke eisen die dan daar van toepassing zijn.

Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

PB Productie

De toepassing van de Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training certificering binnen bedrijven.

Afhankelijk van de insteek van de persoon die deelneemt is de toepassing binnen het bedrijf van ook anders. Voor de hoofddoelgroep, de inspecteurs die de kwaliteitsinspecties moeten doen voordat de printplaten aan klanten geleverd worden. Natuurlijk heel belangrijk dat ze een stukje zekerheid hebben, dat ze weten waaraan dat product moet voldoen. En op die manier dus ook in staat zijn om te kunnen onderscheiden, voldoet dat product wel of niet aan de eisen?

Met name dit soort afdelingen zijn binnen het bedrijf belangrijk om te voorkomen dat printplaten die niet aan de eisen voldoen uitgeleverd aan klanten en verder verwerkt worden wat eventueel desastreuse gevolgen kan hebben voor de functie van het eindproduct. Ben ik op een gegeven moment iemand die met name dan ook inkoop en inkoopinspecties doet dan is dan natuurlijk ook de toepasselijkheid van deze training enigszins anders, maar ik kan ook dan in ieder geval beoordelen of de producten die ik geleverd heb gekregen aan de eisen voldoen en ik ben ook in staat om op een gegeven moment, beter in staat om op een gegeven moment te kunnen beslissen van: voldoet deze printplaat wel aan de eisen?

Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering

De meerwaarde de Certified PIEK Operator – Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering.

Kwaliteits- en Acceptatiecriteria voor printplaten training en certificering

De meerwaarde voor het bedrijf wat zijn mensen volgens deze training laat scholen is dan natuurlijk met name voor de inspecteurs die op die manier inzicht hebben in wat mag wel, wat mag niet? Wat kan ik nog door laten gaan? Wat kan er naar een klant gestuurd worden?

Een stukje vermijden van gezichtsverlies, het vermijden van problemen met klanten die reclamaties indienen omdat producten geleverd zijn die niet aan de eisen voldoen.

Dat kun je op die manier voorkomen doordat mensen geschoold zijn, mensen weten wat mag wel, wat mag niet? Wat kan ik door laten gaan, wat kan ik niet door laten gaan?

Dat ik als bedrijf geen producten uitlever die niet aan deze eisen voldoen en dus ook het stukje reclamatie, coulancegarantie en zowat dat ik dat dan ook op die manier kan voorkomen.

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.