QRRE – Qualified Rework and Repair Engineer
training en certificering

QRRE - Qualified Rework and Repair Engineer

Dit is een training die voornamelijk bestaat uit praktijk. Het is een PIEK eigen training die we hebben ontwikkeld om aan de vraag van onze klanten te voldoen.

Omdat toch voor veel bedrijven het belangrijk is dat het personeel op de juiste manier leert componenten te vervangen en reparaties aan printplaten te verrichten, zonder daarbij al te veel niet noodzakelijke theorie in op te nemen.

De aanduiding Qualified betekent dat mensen gekwalificeerd worden en dus aan het eind van de training in staat moeten zijn om hun werk op de juiste manier uit te voeren.

Rework en repair, dat zijn dan operaties die verricht en geleerd worden tijdens de training. Rework betekent het vervangen van componenten en het verbeteren van soldeerverbindingen aan componenten als er te weinig soldeer is.

Of die soldeerverbinding niet aan de eisen voldoet. Bij repair worden geleiders gerepareerd, eilandjes gerepareerd en eventueel ook printplaten gerepareerd. Engineer, dat betekent dat iemand als zodanig gekwalificeerd is.

Wat in deze training erg belangrijk is, is het op de juiste manier leren zulke handelingen te verrichten. We beperken ons daarbij tot alleen maar de noodzakelijke theorie.

Wat moet iemand weten van een soldeerverbinding? Wat is solderen? Wat gebeurt er tijdens het solderen? Wat kan er eventueel misgaan bij het solderen? Hoe is die soldeerverbinding opgebouwd? Waarom, als die soldeerverbinding goed is, ga je er niets meer aan doen?

Dat zijn vragen die beantwoord worden tijdens deze training en verder is het vooral een kwestie van praktijk. De trainer laat zien hoe verschillende handelingen verricht dienen te worden. De cursisten gaan dan zelf aan de slag, oefenen en moeten dat ook in de praktijk waarmaken.

Aan de hand van een praktijkexamen, opgebouwd tijdens de cursus waar de cursisten dan kunnen laten zien wat ze geleerd hebben.

QRRE - Qualified Rework and Repair Engineer training en certificering
IPC soldeerverbinding

Dat betreft het rework gedeelte dus het vervangen van componenten.Het verwijderen van componenten, het voorbereiden van de eilandjes van nieuwe componenten en het weer plaatsen van nieuwe componenten, zijn ook oefeningen die gedaan worden.

Verder wordt er ingegaan op reparatie handelingen en dan vooral het repareren van sporen, het repareren van losgelaten of verdwenen eilandjes. Ook hier wordt weer geleerd om die weer op de juiste, verantwoorde manier te vervangen.

Bovendien gaan we in deze training ook in op een stukje modificatie. Het veranderen van een schakeling met behulp van een modificatie draad. Dit wordt in theorie uitgelegd en in de praktijk geoefend en waarbij een cursist moet laten zien dat hij dat onder de knie heeft.

PB Reparatie en nabewerking

De QRRE – Qualified Rework and Repair Engineer training en certificering is belangrijk voor de volgende doelgroep:

Deze training is belangrijk voor mensen die daadwerkelijk in de bedrijven ingezet worden voor rework operaties, voor repair operaties.

Mensen die op de repair afdelingen werken, zoals bijvoorbeeld assembleurs, EMS-bedrijven die elektronica produceren en de producten die daarbij uitgevallen zijn dan toch nog weer willen repareren of eventueel voor bedrijven die in opdracht reparaties uitvoeren en klanten producten hebben teruggezonden zulke reparaties en rework opdrachten uit moeten voeren.

Dat zijn allemaal praktijkhandelingen. Dat is iets wat je geleerd moet krijgen, wat geoefend moet worden en wat je in de praktijk dat ten uitvoer kunt brengen.

QRRE Training en Certificering

De QRRE – Qualified Rework and Repair Engineer training en certificering is voor medewerkers van verschillende bedrijven interessant.

QRRE Group

De bedrijven die voor deze training kiezen zijn vooral bedrijven die elektronica assembleren en die als serviceprovider elektronische producten produceren voor hun opdrachtgevers.

Bedrijven die binnen hun productieafdeling een afdeling hebben waar rework en reparatie wordt verricht en die hun personeel in die richting willen laten opleiden.

Of reparatiebedrijven die dat in opdracht van hun klanten doen omdat de teruggekomen producten uitgevallen zijn en weer functioneel gemaakt moeten worden.Deze training wordt met name vaak doorgevoerd bij bedrijven die op een gegeven moment vooral willen dat hun mensen de praktische vaardigheden leren beheersen zonder al te veel theoretische ballast.

PIEK: Your knowledge provider for the electronics industry

PB Reparatie en nabewerking

Toepassing van de QRRE – Qualified Rework and Repair Engineer binnen bedrijven.

Als je deze training met succes hebt gevolgd dan heb je geleerd hoe dat je diverse repair en rework reparaties op de juiste manier moet uitvoeren.

Een trainer heeft dat laten zien, je hebt dat kunnen oefenen en je hebt in een praktijkexamen ook moeten laten zien dat je dat beheerst.

Dat kun je dus na het doorlopen van de training meteen in de praktijk, op je werkplek inzetten.

Verder heb je geleerd wat gebeurt er tijdens het solderen, wat een soldeerverbinding is, wat metallurgische aspecten van die soldeerverbinding zijn en je kunt dus op een gegeven moment zekerder aan de slag gaan binnen de rework en reparatieafdeling waar je werkzaam bent.

QRRE Toepassing

De meerwaarde van de QRRE – Qualified Rework and Repair Engineer training en certificering.

QRRE Qualified Rework & Repair Engineer (3)

De meerwaarde voor een bedrijf om medewerkers aan deze QRRE Qualified Rework and Repair Engineer training te laten deelnemen ligt in het feit dat mensen leren hoe dat ze op de juiste manier moeten desolderen, solderen, componenten vervangen en reparaties uit moeten voeren. Zoals het voorgeschreven wordt in de diverse normen die daarvoor ter beschikking zijn. Voor veel mensen is het theoretisch gedeelte lastig en een niet noodzakelijke ballast.

Deze training is vooral een praktijktraining met alleen de noodzakelijke theorie. Dat betekend dat mensen hier direct hands-on geleerd krijgen wat belangrijk is voor hun dagelijkse werk en dat na afloop meteen in kunnen zetten. Iemand die deze training heeft gevolgd zal daarna ook meteen resultaten laten zien in de dagelijkse praktijk en het personeel is trefzekerder bij het doorvoeren of uitvoeren van de praktijkopdrachten die dagelijks voorkomen. Hierdoor zal er op een gegeven moment minder uitval zijn en dat is natuurlijk goed voor het bedrijf want dan gaan de kosten omlaag gaat en gaat het rendement omhoog.

Meer Informatie:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.