Wave & Reflow Soldering incl. Trouble Shooting Training en Certificering

Golf- en reflowsoldeer processen zijn complex, zeker in het loodvrije tijdperk. Begrijpen wat er binnen in de machines gebeurt is een belangrijke factor in een productie omgeving waar processen beheerst dienen te worden. In veel gevallen laten klanten geen giswerk toe als het aankomt op soldeerprocessen. Zeker niet als zij ervan uitgaan dat uw bedrijf produceert volgens militaire normen of industrienormen op een hoog niveau.

Kennis van de golf- en reflowprocessen is uiterst belangrijk voor al de procestechnici maar ook voor de operators die de apparatuur bedienen en in de gaten houden. Onze Wave & Reflow Soldering training en certificering zal al uw betrokken personeel met de noodzakelijke kennis van de soldeerprocessen uitrusten. Zij zullen de algemene programmering en bediening van golf- en reflowsoldeer machines leren kennen.

Bovendien besteden we aandacht aan troubleshooting van de processen en zullen een begrip kweken hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden. Om de deelnemers een visueel inzicht te geven in de soldeerprofielen zoals die daadwerkelijk uitgevoerd worden gebruiken we datalogger apparatuur en laten ook zien hoe deze bedient moet worden. Natuurlijk gebruiken we alom gewaardeerde normen zoals IPC J-STD-001, en de SMT Process Guideline Checklist als referentie.

De Wave & Reflow Soldering incl. Trouble Shooting training is geschikt voor de volgende doelgroep:

Bent u een procesingenieur bij een EMS bedrijf en verantwoordelijk voor de golf- en/of reflowsoldeer profielen in uw bedrijf? Werkt u als operator aan de golf- of reflowsoldeer machine? Produceert uw bedrijf voor de luchtmacht, het leger of de marine en moet u objectief bewijs leveren dat machinale soldeerprocessen in overeenstemming zijn met militaire of andere normen? Is procesbeheersing een belangrijke kwestie binnen uw bedrijf company? In zulke gevallen is onze Wave & Reflow Soldering training de perfecte training u.

De toepassing van de Wave & Reflow Soldering incl. Trouble Shooting training binnen bedrijven.

Deze Wave & Reflow Soldering training is een theoretische maar ook praktische hands-on training omtrent alle aspecten van het golf- en reflowsolderen en vooral procesbeheersing. Na afloop van deze training zijn de deelnemers volledig op de hoogte van alle aspecten van machinaal solderen, flux en de juiste toepassing, soldeerpasta en de belangrijke parameters voor het gebruik hiervan, soldeerprofielen en hoe deze optimaal af te stemmen voor specifieke toepassingen.

Ze zijn op de hoogte van de problemen die op kunnen treden en zijn in staat om manieren hoe de soldeerprocessen te verbeteren te identificeren. Ze zullen in staat zijn om de juiste soldeerprofielen voor de geautomatiseerde soldeermachines vast te leggen. Ook hebben ze geleerd hoe met datalogger systemen om te gaan om hiermee een visueel inzicht in de daadwerkelijk gedraaide profielen te verkrijgen en hoe deze profielen op basis van de resultaten te optimaliseren.

De meerwaarde van de Wave & Reflow Soldering incl. Trouble Shooting training en certificering.

Zeker bij geautomatiseerd soldeerequipment is het belangrijk dat alle soldeerparameters juist ingesteld zijn. Dit kan alleen maar als de verantwoordelijke technici en bedienend personeel zich bewust zijn van de processen, de materialen en het equipment wat gebruikt wordt en hoe dit alles samenwerkt. Hier wordt in deze training op een intensieve manier op ingegaan om hen volledig op hun taken voor te bereiden. Geen giswerk meer, weten is hier het motto.
Een toegevoegde waarde van deze training zijn de praktische sessies die plaats zullen vinden aan uw golf en/of reflow soldeer apparatuur. Als we deze training in uw bedrijf uitvoeren brengt onze trainer een compleet uitgeruste datalogger set van ECD mee waarmee het mogelijk is de soldeerprofielen die in uw golf en/of reflow soldeer machines draaien, te monitoren en vast te leggen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een compleet trainingsprogramma, meer informatie of andere training gerelateerde vragen. Telefonisch op +31-(0)45-5703333, per email support@piektraining.com of vraag direct vrijblijvend een offerte aan.