In oktober 2017 werd de meest recente revisie G van IPC-J-STD-001 gepubliceerd, vereisten voor gesoldeerde elektrische en elektronische assemblages. Een belangrijke reden voor het updaten van dit document was het harmoniseren met andere algemeen gebruikte IPC standaards, zoals IPC-A-620C en IPC-A-610G. Tijdens het harmonisatieproces werd een oplossing gevonden voor tegenstrijdige criteria door een groep specialisten en werden aanpassingen doorgevoerd. Zoals ook gebruikelijk bij revisies van andere documenten, stelt IPC ook hier dat de nieuwere versie niet persé automatisch vereist is.

Kort na de verschijning in maart 2018 van Revisie G van IPC-J-STD-001, publiceerde IPC ook het Space and Military Applications Addendum behorend bij de Revisie G, d.w.z. IPC-J-STD-001GS. In het basisdocument is een verwijzingsparagraaf opgenomen naar vereisten die verschillen van die in het basisdocument. Dit is gedaan door middel van het zogenaamde Space Station Symbol.

IPC-J-STD-001 is het document bij uitstek als u informatie nodig hebt over de beheersing van assemblageprocessen. Het behandelt vereisten voor instrumenten die gebruikt dienen te worden in soldeerprocessen, maar ook voor materialen zoals flux en soldeerlegeringen. Het legt regels vast waaraan men zich dient te houden betreffende facilteiten op het werk, bijv. verlichting, temperatuur en vochtigheid.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: algemene vereisten betreffende bijv. gezondheid en veiligheid, bekwaamheid van het personeel en definities, materialen, componenten en vereisten voor apparatuur; algemene soldeer- en assemblagevereisten, kabelverbindingen en terminalverbindingen, through-hole montage en beëindiging, oppervlaktemontage van componenten, rework en repair.

Onderwerpen op het gebied van schoonmaak en reinheid die behoren bij IPC-J-STD-001 staan in het hoofdstuk ‘Cleaning process requirements’. Afgezien van algemene informatie over en criteria voor reinheid, bijv. ultrasone schoonmaak, beschrijft dit hoofdstuk ook verscheidene reinheidstesten.

Het hoofdstuk over printplaat vereisten gaat over aspecten zoals delaminatie, haloing, markeren, buigen en draaien, depanelisatie, randcontacten, etc.

Een hoofdstuk dat specifiek bij IPC-J-STD-001 hoort is product kwaliteitscontrole. Daarin gaat het over vereisten voor procescontrole, bepaling van mogelijkheden en statistische proces beheersing.

Als u overweegt het bovengenoemde document te gaan gebruiken, is het een verstandige beslissing om deel te nemen aan een hierop gebaseerde IPC certificeringstraining. Deze certificeringstrainingen worden door PIEK gegeven, zowel bij uw op locatie als in de regionale trainingscentra van PIEK. Een IPC training zal de kwaliteit van uw medewerkers, organisatie verhogen en uw concurrentievoordeel vergroten.

De certificeringstraining voor IPC J-STD-001 omvat niet alleen de theorie en een schriftelijk examen, maar ook praktische soldeeropdrachten met kabels en terminals, through-hole technologie en SMT. Inspectie komt ook aan de orde in praktijkopdrachten. In een vakmanschapstraining zoals IPC-J-STD-001 is het belangrijk dat deelnemers gedegen onderwijs en ondersteuning krijgen van ervaren trainers.

Een belangrijk aandachtspunt bij de praktijkgerichte trainingen van PIEK is dat u een ruime keuze heeft aan uiterst geavanceerde soldeerapparatuur. U kunt kiezen uit alle vooraanstaande soldeerinstrument merken, waaronder Ersa, Hakko, JBC, Metcal, Oki, Pace en Weller.

De trainers van PIEK zijn zeer ervaren en bieden u een optimale ondersteuning bij het gebruik en de interpretatie van de standaard. Profiteer van de ruim 50 jarige mondiale ervaring die de trainers van PIEK hebben in het dagelijks gebruik van het document.

Samengevat: Gaat u voor kostenbesparing en wilt u fout interpretaties voorkomen, maak dan gebruik van de ervaring van de trainers van PIEK en kies PIEK als partner voor uw IPC certificering.