Het theoriegedeelte kan wel online gevolgd worden. Echter de praktijkmodules moeten “live” geobserveerd en beoordeeld worden door een gecertificeerde IPC-trainer (MIT of CIT). Dus dat is helaas niet online (via een webcam) mogelijk.