Vaak vindt men in artikelen of essays over de elektronische verbindingsindustrie vier woorden, die schijnbaar als synoniemen worden gebruikt. Of gaat het om dezelfde feiten en is het gelijktijdig gebruik van Nederlandse en Engelse termen toevallig?

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de gedeeltelijke spraakverwarring die de woorden reparatie, herstelling of reparatie en nabewerking veroorzaakt en proberen er duidelijkheid in te brengen. PIEK heeft in deze context een lijst met korte definities opgesteld.

Herbewerken of nabewerking is de nabewerking van een onderdeel dat niet aan bepaalde criteria voldoet. Nabewerking maakt gebruik van het oorspronkelijke proces of een alternatief proces, op voorwaarde dat het assemblageproces aan het einde van het proces volledig voldoet aan de gestelde criteria. Enkele voorbeelden waar nabewerking noodzakelijk is, zijn onvoldoende soldeerverbindingen, ontbrekende componenten, misplaatste componenten, onjuist gepoolde componenten, verwijdering van kortsluitingen etc.

Modificatie van een printplaatZoals in de bovenstaande definitie kan worden gelezen, omvat nabewerking ook controleren of aan de vooraf gedefinieerde criteria wordt voldaan. Deze zijn duidelijk gedefinieerd voor de elektronische verbindingsindustrie door IPC, de overkoepelende organisatie voor wereldwijd erkende standaarden in de elektronische verbindingsindustrie. De richtlijnen in de vorm van de IPC-7711/7721 zijn de criteria die van toepassing zijn. Deze standaard beschrijft duidelijk de stappen die gebruikers en anderen die assemblages of printplaten moeten nabewerken moeten doorlopen. De gebruikte termen en definities zijn consistent en in overeenstemming met de terminologie van de andere IPC-documenten die in de gehele elektronica-industrie worden gebruikt.

Nabewerking is vaak economisch rendabel als een bedrijf in staat is defecte assemblages, onafhankelijk van de reguliere productie, na ter bewerken, omdat het niet alleen geld maar ook grondstoffen spaart. daarnaast vindt er tevens een milieubesparing plaats. Bovendien biedt nabewerking bedrijven de mogelijkheid om aan hun garantieverplichtingen te voldoen.

Reparatie verwijst naar de reparatie van een onderdeel dat niet aan bepaalde criteria voldoet of dat niet-functioneel is, waarbij functieherstel de hoogste prioriteit heeft. Hoewel aan de criteria is voldaan na de reparatie, kunnen cosmetische afwijkingen en/of beperkt gebruik aanwezig zijn. Voorbeelden zijn o.m. gebroken of geknepen sporen, losse pads, beschadigde doorgangen, reparatie van LP-basismateriaal, enz.

De reparatie van assemblages gaat ook over het herstel van de functionaliteit. En net als bij nabewerking gaat het om het voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de IPC-7711/7721-standaard. Vanuit een economisch perspectief moet de kosten-batenverhouding ook in overweging worden genomen bij het repareren van onderdelen. Ondertussen hebben steeds meer bedrijven strategieën voor nabewerking en reparatie. Deze strategieën omvatten de IPC certificeringen van het eigen personeel. Hierdoor worden de activiteiten adequaat uitgevoerd en de toegevoegde waarde van de producten behouden.