IPC-A-600, acceptatie van printplaten, is de meest bekende standaard binnen de branche voor de inspectie van kale printplaten. Deze standaard is al tientallen jaren het basisdocument op inspectieafdelingen van printplaatfabrikanten en bij de wareningangscontrole van assembleurs. Er wordt naar verwezen in verreweg de meeste contracten voor de inkoop van kale printplaten over de hele wereld.

In juli 2020 is de nu geldende K-Revisie gepubliceerd en toendertijd liet die een groot aantal verbeteringen en verduidelijkingen zien ten opzichte van de voorafgaande J-revisie. Veel gebruikers leunden toen al zwaar op de meegeleverde visuele ondersteuning van de betreffende criteria. In de IPC-A-600 K-Revisie zijn daarom nog meer extra afbeeldingen toegevoegd.

Met name dit ondersteunend fotomateriaal heeft ertoe bijgedragen dat de IPC-A-600 het document bij uitstek is geworden voor zowel inspectie- als kwaliteitscontrole-afdelingen over de hele wereld. Het wordt veelvuldig gebruikt als een ijkpunt tijdens de stappen in het productieproces van printplaten, bij de eindinspectie van de afgewerkte printplaten, of bij de ingangsinspectie bij assemblagebedrijven of EMS bedrijven.

Zoals alle IPC standaards is de IPC-A-600 ontwikkeld en beoordeeld door een commissie van werknemers van verscheidene bedrijven en organisaties in de elektronische industrie. Hierin treffen we werknemers aan van printplaatproducenten, van opleidingsinstituten (PIEK), van OEM’s en van EMS bedrijven. Het is hun kennis en ervaring die dit document samenstelt, waardoor het met recht een industriestandaard is.

Sommige onderwerpen in de IPC-A-600 die op printplaatniveau worden behandeld zijn:
bramen, inkepingen, haloing, measling, delaminatie, soldeercoatings, gaten in zowel doorgemetalliseerd (plated-through) als niet-doorgemetalliseerd (NPTH), goudcontacten, markeringen, soldeermasker en spoorafmetingen.

Eén hoofdstuk van IPC-A-600 gaat over de inspectie van microsecties (doorsnede). De hiervoor gebruikte testcoupons kunnen geïnspecteerd worden op aspecten zoals laminaatholten, delaminatie, verwijderijng van harsresten, geleiderdikte zowel voor externe als voor interne lagen, afstandbepaling van laag tot laag, scheuren, bramen, eilandring etc. De criteria zijn bijgesteld en waar nodig geactualiseerd. Ook zijn er nieuwe criteria toegevoegd.

Eén van de hoofdstukken gaat over inspectiecriteria voor zowel flexibele en rigid-flex printplaten als printplaten met een metalen kern. In een ander hoofdstuk worden algemene manieren om de printplaten te hanteren besproken, naast de zuiverheids- en soldeerbaarheidstesten die gedaan moeten worden. De criteria voor soldeerbaarheid zijn geactualiseerd en zijn nu conform de meest recente IPC/J-STD-003C Revisie.

Wanneer u printplaten zelf visueel inspecteert of dit doet d.m.v. geautomatiseerde apparatuur (AOI) of wanneer u microsecties inspecteert van testcoupons, dan is IPC-A-600 het document bij uitstek. Vooral omdat deze standaard gericht is op inspectiecriteria en er veel illustratiemateriaal in de vorm van foto’s bij zit.

De enorme hoeveelheid foto’s helpt de gebruiker van de IPC-A-600 standaard om de betreffende criteria beter te begrijpen. Er wordt duidelijk getoond wat er wordt beschreven. Echter, de plaatjes kunnen ook tot misinterpretaties leiden als ze niet correct worden gebruikt. Hoewel IPC documenten door iedereen kunnen worden gekocht en gebruikt die daar interesse in heeft, blijkt gedegen IPC-A-600 training in de meeste gevallen van onschatbare waarde te zijn bij het echt goed begrijpen en interpreteren van de beschreven criteria.

De trainers van PIEK zijn zeer ervaren en bieden u een optimale ondersteuning bij het gebruik en de interpretatie van de standaard. Profiteer van de ruim 55 jarige mondiale ervaring die de trainers van PIEK hebben in het dagelijks gebruik van het document.

Samengevat: Gaat u voor kostenbesparing en wilt u foute interpretaties voorkomen, maak dan gebruik van de ervaring van de trainers van PIEK en kies PIEK als partner voor uw IPC certificering.