Kabels en kabelbomen zijn niet weg te denken uit de elektronische verbindingsindustrie. In ieder apparaat, hoe klein ook, zitten kabels. En kabels en de manier waarop ze verbonden worden met de overige componenten in de elektronische producten verschilt per apparaat en is nauw verbonden met het gebruik en/of de toepassing van het betreffende onderdeel of product.

Kabelbomen kunnen eenvoudig, maar soms zeer complex opgebouwd zijn. Denk maar eens aan alle verbindingen die gemaakt moeten worden om in een auto of zelfs in een vliegtuig alle passagiers van verlichting en entertainment te voorzien. Bij iedere stoel hoort een lampje, een monitor en (zeer belangrijk) een knop met de mogelijkheid het personeel om hulp te vragen. Hoeveel meters kabel wordt hierbij wel niet gebruikt en hoeveel connectoren komen eraan te pas?

De verbindingen dienen vaak uiterst betrouwbaar te zijn, denk er maar eens aan als het telecommunicatienetwerk uitvalt omdat ondeugdelijke verbindingen gebruikt zijn. Wat een chaos zou het worden als hulpdiensten hierdoor niet meer te bereiken zouden zijn.

De connectoren die gebruikt worden zijn soms zeer divers, een operator moet in staat zijn om deze allen op de juiste manier in de kabelboom te verwerken en aan te sluiten. Een inspecteur moet de aansluitingen en verbindingen op de juiste manier kunnen beoordelen. Hiervoor is vakkennis en ervaring nodig. Ervaring bouwt men op in de praktijk. Vakkennis kan men verkrijgen door het bestuderen van documenten.

Op dit moment kent IPC drie verschillende documenten specifiek voor kabels en kabelbomen namelijk de IPC/WHMA-A-620, IPC-D-620 en IPC-HDBK-620.

De IPC/WHMA-A-620 is de standaard waarin informatie over de gebruikte processen en beoordelingseisen voor de productie van kabelbomen te vinden is. Deze bestaat al sinds langere tijd en is inmiddels ingeburgerd bij vele producenten van kabelbomen. In de 20 jaar dat dit document nu op de markt is, is het een aantal keren aangepast aan de laatste stand van zaken en is de informatie hierin verbeterd. Op basis van dit document zijn ook officiële IPC-certificeringen mogelijk.

De IPC-D-620 is een standaard die zich voornamelijk richt op het design van kabelbomen. Ook kritische proceseisen zijn hierin te vinden. Zaken die van belang kunnen zijn voor iemand die kabelbomen ontwerpt, maar ook voor anderen die in deze problematiek interesse hebben. Uiteraard bouwt dit document zich op de IPC/WHMA-A-620, maar verdiept bepaalde zaken en maakt ze begrijpelijk voor de designer. Het geeft voor een aantal eisen aan waarom deze zo bepaald zijn, waardoor de designer ook begrijpt waarop hij bij zijn ontwerp dient te letten om problemen bij productie en gebruik van het product te vermijden. Verder gaat het natuurlijk ook in op zaken die typisch zijn voor het ontwerpproces.

IPC-HDBK-620 is een IPC-handboek, het geeft diepgaande achtergrondinformatie met betrekking tot kabelbomen. Waar de IPC/WHMA-A-620 bijvoorbeeld ingaat op de eisen waaraan markeringen moet voldoen met betrekking tot de impact op de kabelisolatie, gaat het handboek in op de diverse methoden van markeringen en welke eventueel bij bepaalde isolatiematerialen beter niet gebruikt worden. Dit document is dus zeer geschikt voor degene die beslissingen nemen hieromtrent, zoals bijvoorbeeld procesengineers maar ook designers en de klanten die kabelbomen bestellen.

Werkt u met kabelbomen en wilt u graag op de hoogte zijn van de laatste normen en standaards, neem dan contact op met PIEK. Onze klantadviseur, mevrouw Wendy Wings, kunt u telefonisch bereiken op +31- (0)45-570 33 33 of per e-mail support@piektraining.com.