In dit tweede deel van het artikel over ketenverantwoordelijkheid in IPC-documenten komen een aantal andere IPC-documenten aan de orde.

De IPC/J-STD-001, is de norm voor proces engineering in de printplaatassemblage. De rode draad in dit document is procescontrole. Verder wordt er ook ingegaan op de materialen en gereedschappen die gebruikt mogen worden voor de diverse soldeerprocessen. Ook reinheid en reinheidstests komen hierin aan de orde. Deze richtlijn omschrijft ketenverantwoordelijkheid als volgt:

1.9 Requirements Flowdown When this Standard is contractually required, the applicable requirements of this Standard (including product class, see 1.3) shall [D1D2D3] be imposed on all applicable subcontracts, assembly drawing(s), documentation and purchase orders. Unless otherwise specified, the requirements of this Standard are not imposed on the procurement of commercial-off-the-shelf (COTS or catalog) assemblies or subassemblies.
When a part is adequately defined by a specification, then the requirements of this Standard should be imposed on the Manufacturer of that part only when necessary to meet end-item requirements. When it is unclear where flowdown should stop, it is the responsibility of the Manufacturer to establish that determination with the User.
When an assembly, e.g., daughterboard, is procured, that assembly should meet the requirements of this Standard. The connections from the procured assembly to the manufactured assembly shall [D1D2D3] meet the requirements of this Standard.
If the assembly is manufactured by the same Manufacturer, the solder requirements are as stated in the contract for the entire assembly. The design and workmanship of COTS items should be evaluated and modified as required to ensure the end-item meets contract performance requirements. Modifications to COTS items shall [D1D2D3] meet the applicable requirements of this Standard.

En in de IPC-7711/7721, waarin de procedures voor rework, reparatie en modificatie worden beschreven kunnen we hierover lezen:

1.2 Purpose This document prescribes the procedural requirements, tools, materials and methods to be used in the rework, repair, modification, overhaul or restoration of electronic products. Although this document is based in large part on the Product Class definitions used in IPC documents such as J-STD-001 or IPC-A-610, this document should be considered applicable to any type of electronic equipment. When invoked by contract as the controlling document for the rework, repair, modification, overhaul or restoration of products, the requirements flowdown apply

In dit geval wordt er niet zo zeer in detail op ingegaan maar wel naar verwezen en ook hier betekent het dat het bedrijf bij het uitbesteden van reparaties aan derden verantwoordelijk blijft.

Op printplaatniveau en als er sprake is van de IPC-6011 dan vinden we daarin:

4.1.2 Contract Services The supplier may contract any portion of his manufacturing operation to a contract service. If requested by the user, the supplier shall state what portions of manufacturing operation are contracted to a contract service. The supplier assumes all responsibility that the contract service has demonstrated the ability to meet the applicable requirements of the specification.

Nog spannender wordt het wanneer u leverancier/fabrikant bent van producten die gebruikt worden in de ruimtevaart en uw klant IPC/J-STD 001GS gespecificeerd heeft, want dan bent u verantwoordelijk voor de soldeerbaarheid van de bovenvermelde COTS (commercial of the shelf) producten (die u dus zo kant en klaar hebt ingekocht) in het eindproduct.

Wat betekent dat voor u als producent en/of gebruiker van de IPC-standaards en documenten?

Als u contractueel gebonden bent aan een of meerdere van voornoemde IPC-documenten (maar ook als u ISO 9.001 of ISO 14.001 gecertificeerd bent), bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van producten en diensten die door uw toeleveranciers en dienstverleners geleverd worden. Besteedt u een deel van de werkzaamheden uit aan een dienstverlener, dan blijft u eindverantwoordelijk voor de deelprocessen en producten die aan u geleverd worden, en die u verder verwerkt. Uw klanten kunnen u aanspreken op deze verantwoordelijkheid, en zullen dat in geval van schade en/of claims zeker ook doen.

Belangrijk is het dus om op de hoogte te zijn van de impact op uw bedrijf als uw klanten IPC-documenten contractueel specificeren. Laat u daarom voorlichten door onze adviseurs. Zorg dat uw mensen, die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit, klantencontacten en uitbestedingen, volledig op de hoogte zijn van de juiste toepassing van bovenstaande (maar ook eventueel andere) IPC-standaards en hoe deze in te passen zijn in uw kwaliteitsborgingssystemen. Let ook op bij de keuze van uw dienstverleners. U blijft verantwoordelijk voor de impact van de diensten die zij u leveren.

Wacht niet tot u door een (schade) claim met de neus op de feiten wordt gedrukt. Neem uw verantwoordelijkheid nu. Zorg dat u op de hoogte bent van de “kleine lettertjes” in de IPC-documenten zodat u voorbereid bent en conflicten met klanten kunt voorkomen.

Heeft dit artikel vragen bij u opgeroepen en hebt u behoefte aan bijstand of ondersteuning, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Indien u meer informatie wenst, neem dan gerust contact op, telefoon 045-5703333 of per e-mail: support@piektraining.com en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.