In de marktomgeving van vandaag, waar “Better, Faster and Cheaper“ de norm is, moeten u en uw medewerkers zich kunnen concentreren op de kernactiviteiten van uw bedrijf. Daartoe horen onder meer het ontwerpen, produceren, assembleren en repareren van Printed Circuit Boards. Andere kernactiviteiten zijn de productie van kabelbomen, het ontwikkelen van bedradingstechnieken en het gemotiveerd houden van uw medewerkers.

Veranderingen in de markt
Door de voortdurende veranderingen in de markt, is het noodzakelijk dat de kernactiviteiten snel kunnen worden uitgebreid. We leven en werken in een informatietijdperk, waar het nemen van snelle en juiste beslissingen een vereiste is voor het vasthouden van bestaande klanten en het aanboren van nieuwe markten.

Concurrentie voorblijven betekent investeren
Uw concurrentie zal altijd proberen om u een stap voor te zijn. De beste mogelijkheid om uw concurrentie voor te kunnen blijven is maximale toewijding en efficiëntie van al uw medewerkers. Dit wordt steeds belangrijker in de alsmaar groter wordende internationale markt, waar het van essentieel belang is dat ieder bedrijf zich blijft onderscheiden van de concurrent. Om dit te kunnen bereiken, heeft PIEK in haar bijna 55 jarig bestaan een breed aanbod aan theorie- en/of praktijkopleidingen in haar dienstenpakket. Allemaal afgestemd op uw business en uw branche.
PIEK trainingen, een versterking van uw marktpositie.
De gerenommeerde PIEK en IPC-trainingen vergroten de marktpositie van uw organisatie. De trainingen zorgen voor een vergroting van de kennis van uw werknemers, waardoor zij zelfstandiger en efficiënter kunnen functioneren. De investering in de trainingen heeft een kosten- en tijdbesparende werking tot gevolg.

PIEK-maatwerk programma’s
Een greep uit de PIEK trainingsprogramma’s welke PIEK als maatwerk opleidingen voor haar doelgroep kan aanbieden. Ook is het mogelijk om iedere genoemde training als een incompany training te verzorgen.

IPC-Certificeringsprogramma’s
PIEK is een van de weinige IPC-Certificeringscentra die internationaal opereren en officieel erkend zijn. PIEK kan wereldwijd alle IPC-certificeringsprogramma’s aanbieden, zowel incompany, alsook op regionaal niveau in Europa.

Scholingsprogramma’s op maat
Outsourcing levert u veel voordeel op:

Een investering in het PIEK en IPC-certificeringsprogramma levert u veel voordeel en zekerheid. Het kennisniveau en de motivatie van uw medewerkers worden o.a. geoptimaliseerd. Hierdoor zal de kwaliteit van uw eindproduct(en) worden verhoogd, en het efficiency-niveau toenemen. Dit zal leiden tot een sterke concurrentiepositie en tevreden klanten. Een bijkomend voordeel is dat u tijd en kosten zult besparen doordat de scholingsprogramma’s volledig zijn afgestemd op uw organisatie.

Communicatieproblemen behoren tot het verleden
De scholingsprogramma’s zorgen voor een vlekkeloze communicatie binnen uw bedrijf, ook met uw afnemers en uw leveranciers. Misverstanden en conflicten die kunnen voortvloeien uit communicatieproblemen worden tot een minimum beperkt of zelfs uitgesloten. Door gebruik te maken van IPC-normen communiceert u wereldwijd makkelijker en duidelijker met al uw relaties, afnemers, toeleveranciers, klanten of collega’s. China, Zwitserland of Israël – het maakt niets uit – u spreekt beiden dezelfde taal.

Werken met het oog op kwaliteit
Door deel te nemen aan trainingsfaciliteiten van de branche zelf opent u de deur voor ISO-certificatie. Hiermee wordt aan potentiële klanten getoond dat het bedrijf in kwestie zich inzet voor het bevorderen van de kwaliteit, door uw medewerkers te trainen volgens internationaal erkende opleidingsprogramma’s.

PIEK – Rijk aan ervaring
In 2019 heeft PIEK 1890 certificaten wegens het succesvol afronden van een opleiding uitgereikt! Dit indrukwekkende aantal bewijst de schat aan ervaring van PIEK en zijn trainers. We zijn trots op de competentie en indrukwekkende kwaliteit, inzet en internationale ervaring van onze trainers.

Wij namen de proef op de som – u ook?
Om u een goed beeld te kunnen geven van de return on value hebben wij een aantal klanten gevraagd naar hun mening.

Een gemiddelde IPC-A-610 Certified IPC Trainer (CIT) besteed per jaar 220 uur aan 2 IPC-A-610 Certified IPC Specialist (CIS) trainingen (op basis van een gemiddelde trainingsuitvoering). Activiteiten die daarvoor plaatsvinden zijn:

• Updaten kennis van uw Certified IPC Trainer (CIT)
• Ontwikkeling en vertaling van (ondersteunend) lesmateriaal
• Trainingsvoorbereiding
• Organiseren en inrichten van een geschikte trainingslocatie
• Bestellen IPC-trainingskits/trainingsmaterialen
• Trainingsuitvoering (duur afhankelijk van de gekozen trainingsmodules)

Echter niet meegerekend hierin zijn (ongeveer 50 uur):
• Voorbereiden in de gewijzigde IPC-richtlijnen
• Deelname aan certificerings- en/of hercertificeringsprogramma’s die tweejaarlijks plaatsvinden
• Administratieve voorbereidings- en registratieverplichtingen

En ook niet de vaste kosten zoals:
• Deelname aan certificerings- en/of hercertificeringsprogramma’s die tweejaarlijks plaatsvinden
• Trainer dient in het bezit te zijn van notebook met bijbehorende software en licenties
• Trainingsaccomodatie
• Per deelnemer een laptop met een stabiele internetverbinding t.b.v. de examinering

Bij de vaste kosten dient u er rekening mee te houden dat iedere trainingsdeelnemer in het bezit dient te zijn van een compleet ingerichte praktijkwerkplek. Voorzien van alle bijbehorende trainingsmaterialen, gereedschappen en componenten. Dit volgens de door IPC opgestelde trainings- en examenrichtlijnen.

Lees binnenkort deel 2