U kent het wel. U pakt een deurklink vast, of u stapt uit uw auto en u krijgt een lichte elektrische schok. Dagelijks worden we geconfronteerd met statische ladingen en ontladingen. Meestal hebben we hier geen last van. Gelukkig hebben deze elektrostatische ontladingsvonkjes geen, zelfs niet bij niveaus ver boven de 20.000 volt, invloed op onze gezondheid of welzijn.

Echter bij de assemblage en verdere verwerking van elektronische componenten is dit een geheel ander verhaal. De meeste componenten zijn erg gevoelig en er kunnen beschadigingen ontstaan zelfs al bij veel lagere spanningen. Zelfs al bij een spanning van 100 volt.

Om deze beschadigingen te vermijden hebben de meeste bedrijven die in het assemblage proces elektronische componenten en assemblies verwerken ESD controle programma’s ingevoerd. Dit om zoveel mogelijk het risico van beschadiging op korte maar vooral ook op langere termijn uit te schakelen of te verminderen.

Wereldwijd zijn er in de industrie twee series van documenten voor ESD controle programma’s standaard. De meest gebruikte standaard in Europa is de IEC 61340-5-X serie. In de rest van de wereld worden de ESD controle programma’s meestal gebaseerd op de ANSI/ESD S20.20.

In deze documenten wordt aangegeven dat een ESD coördinator of programmamanager aangesteld moet worden. Deze persoon is verantwoordelijk voor de implementatie, uitvoering en verificatie van het ESD controle programma binnen het bedrijf. In sommige bedrijven is deze ESD coördinator ook verantwoordelijk voor de juiste opleiding van medewerkers.

Een ESD controle programma wordt steeds aangepast aan de specifieke eisen van ieder bedrijf en haar processen. De betreffende ESD preventie maatregelen moeten zorgen voor een optimaal resultaat.

Daarom moet een ESD coördinator niet alleen de ins-en-outs van zijn bedrijf kennen maar ook uitstekend op de hoogte zijn van de betreffende normen voor de ESD controle programma’s. Daarbij moet de ESD coördinator een vertaalslag kunnen maken op welke manier hij ESD in de praktijk kan toepassen om beschadigingen etc. te voorkomen.

Het PIEK Certified ESD Plant Auditor/Trainer certificeringsprogramma is de ideale training om iemand binnen uw bedrijf voor te bereiden op zijn taak als ESD coördinator. Deze training is recentelijk geactualiseerd en is volledig in overeenstemming met de actuele ESD normen.

De opleiding omvat de informatie uit IEC 61340-5-1, IEC 61340-5-2, IEC 61340-5-3 en ANSI/ESD S20.20. Bovendien geeft het de kandidaat alle noodzakelijke algemene informatie over ESD en de invloed op elektronische producten.

De onderwerpen worden niet alleen theoretisch behandeld in de vorm van een algemene ESD introductie met ook nog een gedetailleerde studie van de van toepassing zijnde ESD normen. Ook worden er diverse praktijk gerichte demonstraties uitgevoerd. Hierdoor kan de cursist meteen de theorie naar de praktijk vertalen.

De training wordt afgerond met een theorie-examen en praktijkmetingen op de productievloer. Deze worden uitgevoerd door de kandidaten zelf en begeleid door onze trainer. Hiervoor stelt PIEK het noodzakelijke testequipment beschikbaar.

Na een succesvolle afsluiting van de training is uw Certified ESD Plant Auditor/Trainer in staat om een adequaat ESD control programma op te zetten en te implementeren. Daarbij houdt hij dan rekening met alle uit te voeren taken zoals training van het personeel, audits, aarding issues, werkplekken, verpakking issues en de juiste markeringsmethoden.