Onderzoek naar de impact van twee IPC-richtlijnen

Een focus op de IPC-A-610 en IPC J-STD-001

Waarom dit artikel?
De IPC-A-610 en de IPC J-STD-001 zijn complementaire richtlijnen, maar beiden hebben een eigen doelstelling. Het is echter niet altijd voor iedereen duidelijk wat de specifieke toepassingen zijn van beide documenten.

Wat is het doel en de impact van de IPC-A-610?
De IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies is een richtlijn voor visuele acceptatie. Wat wordt hiermee bedoeld? Dat dit een document is dat bedoeld is om gebruikt te worden als richtlijn bij de visuele inspectie van geassembleerde elektronica. In een bedrijf dat elektronica assembleert is het gebruikelijk dat, voordat een product naar een klant gestuurd wordt, er een visuele inspectie plaatsvindt. Dit om te vermijden dat er producten naar een klant gestuurd worden die niet voldoen aan de eisen.
Als een klant in de besteldocumentatie aangeeft dat zijn product geïnspecteerd dient te worden volgens IPC-A-610, dient de inspecteur een controle uit te voeren en vergelijkt hierbij het geproduceerde product met de eisen uit de richtlijn. Alleen de producten die voldoen, mogen naar de klant gestuurd worden. Afgekeurde producten worden eventueel bewerkt zodat ze toch nog aan de eisen voldoen, maar eventueel ook weggegooid, afhankelijk van de geldende voorschriften.
Om de inspecteur (en ook andere gebruikers van de IPC-A-610) te helpen bij de interpretatie van de geschreven eisen bevat dit document honderden afbeeldingen. Zo kan de gebruiker zich een goed beeld vormen van wat in de teksten beschreven staat.
De gebruiker van deze richtlijn (inspecteur) zal zich vooral geholpen voelen door de zekerheid dat hij producten goed- dan wel afkeurt op basis van de teksten en afbeeldingen. Als bedrijf krijg ik hiermee de zekerheid dat mijn geleverde producten voldoen aan de eisen van mijn klant. Een klant die de inhoud van de IPC-A-610 en de impact hiervan op zijn product kent, geniet de zekerheid dat hij producten geleverd zal krijgen die voldoen aan zijn eisen.

Wat is het doel en de impact van de IPC J-STD-001?
De IPC J-STD-001, Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies is een richtlijn met materiaal- en procesvoorschriften en geeft veel geschreven informatie met een begrenst aantal illustraties. De insteek hierbij is dat gebruikers van deze richtlijn vooral mensen zullen zijn die terdege opgeleid zijn met betrekking tot de gebruikelijke soldeerprocessen of hier voldoende ervaring in hebben. Te denken valt hierbij onder andere aan procesengineering medewerkers.
Verwacht in dit document niet bij iedere paragraaf foto’s of tekeningen. De tekst is bewust compact gehouden en zodanig geschreven dat men degelijk voorbereid dient te zijn om hiermee om te gaan. Zo worden eisen uitgelegd, maar ook hoe deze dan voor de drie productklassen te interpreteren zijn, wordt met codes aangegeven. Belangrijk dus dat men weet hoe men hiermee op de juiste manier om moet gaan, een gedegen training is hierbij absoluut noodzakelijk.
De structuur en opbouw van het document is zo dat men bouwt op procescontrole. ISO 9001 of vergelijkbaar is dus noodzakelijk als men dit document in een bedrijf wil implementeren. Aangezien dit een procesdocument is gaat men in op de materialen die gebruikt mogen worden, de gereedschappen en apparatuur. Verder wordt ook aandacht geschonken aan eisen voor de werkomgeving zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Uitgebreid aan de orde komt ook de documentatie die noodzakelijk is en die, bij een eventuele audit door een klant, door deze gecontroleerd zou kunnen worden. Behalve op afwijkingen van het product wordt er dus ook ingegaan op afwijkingen in het proces.

Wat is het voordeel voor mij als bedrijf als ik beide implementeer?
Ondanks dat er een overlap is tussen beide documenten heeft iedere richtlijn zijn specifieke toepassing. Door beide documenten te implementeren in een bedrijf krijg ik grip op zowel de productieprocessen alsook de inspectie van het gereed product. De opbouw van beide documenten is zodanig dat iedere gebruikersgroep optimaal van de aangeboden informatie gebruik kan maken. Procesingenieurs vinden in de IPC J-STD-001 de noodzakelijke procesinformatie, inspecteurs worden geholpen door de afbeeldingen in de IPC-A610.
Aangezien beide documenten complementair zijn is er een gemeenschappelijke taal binnen het bedrijf en kan men makkelijker met elkaar communiceren. En ook externe communicatiestromen verbeteren doordat men ook met klanten en leveranciers dezelfde taal kan spreken. Internationale taalbarrières vallen weg omdat ook de vertalingen de gestandaardiseerde structuur aanhouden.
Met de IPC-A-610 krijg ik inzicht en grip op de kwaliteit van mijn product. De IPC J-STD-001 geeft me ook proceszekerheid, de zekerheid dat ik de soldeerprocessen op de juiste manier heb uitgevoerd en dat ook alle documenten, die hierbij van toepassing zijn, gebruikt zijn.
Als u beide documenten in uw bedrijf wilt implementeren bedenk dan dat, om inderdaad van complementariteit te kunnen spreken beide documenten dezelfde revisiestatus hebben, dus bijvoorbeeld IPC-A-610H samen met J-STD-001H.