QFPEen type van de Gull-Wing (*) componenten wordt QFP genoemd. Het is een SMD-component uit de Gull-Wing familie, andere typen van Gull-Wing componenten zijn SOT, SOD en SOIC componenten. De specifieke eigenschap van de QFP of Quad Flat Pack is, zoals de naam al zegt, dat deze uitlopers heeft aan alle vier zijdes van het component. De anatomie van deze Gull-Wing uitlopers volgt de anatomie van een menselijk been. Op de foto zien we bij 1 de teen, 2 is de voet, 3 de hiel en tenslotte 4 de knie. Deze gebieden worden als referentie gebruikt voor de aanvaardbaarheidseisen die we kunnen vinden in de IPC-A-610 en IPC J-STD-001 documenten.

Een belangrijke parameter, wellicht de meest belangrijke als het op inspectie van een deugdelijke soldeerverbinding aankomt, is de opvloeiing aan de hiel van de QFP. Om een betrouwbare verbinding te verkrijgen moet de soldeeropvloeiing een bepaalde, gespecificeerde minimale hoogte bereiken, specificaties die in boven vernoemde documenten gevonden kunnen worden. Als we kijken naar productbetrouwbaarheid en duurzaamheid wordt het hielgebied als het meest belast gezien in relatie tot de verschillen in uitzettingscoëfficiënten tussen printplaat en component, ook wel genoemd “CTE mismatch”. Daarom is een deugdelijke hielopvloeiing belangrijk en dat zou een prioriteit voor de inspecteur moeten zijn.

Het probleem is echter dat juist deze hielopvloeiing één van de gebieden is die het lastigst te inspecteren zijn en waarbij men onder een hoek moet kijken. Het gebruik van gewone microscopen of loepjes heeft hierbij zo zijn beperkingen. En de inspecteur moet ervaring hebben om ze op de juiste manier te gebruiken. Als de afstand tussen de uitlopers (de zogeheten “pitch”) kleiner is wordt het probleem alleen maar groter, en veel inspecteurs worden laks en vertrouwen erop dat het allemaal goed is. Een houding die gevaarlijk kan zijn en tot uitval van producten kan leiden, mogelijk zelfs mensenlevens in gevaar brengen. Een goed besef van zijn verantwoordelijkheid is belangrijk voor de inspecteur en kan alleen verkregen worden door training en ervaring.

(*) Een Gull-Wing component is een component met een bepaalde vorm uitlopers. De naam is gebaseerd op de manier hoe de uitlopers vanuit de zijkant van het component uitsteken, deze vorm lijkt op een vliegende zeemeeuw, vandaar de naam Gull-Wing (meeuwenvleugel). In de 50er jaren heeft Mercedes een auto op de markt gebracht waarbij de geopende deuren ook op een vliegende zeemeeuw leken, deze auto had ook als bijnaam Gull-Wing.