IPC-A-600, toelaatbaarheid van printplaten, is de meest bekende standaard binnen de branche voor de inspectie van kale printplaten. Deze standaard is al tientallen jaren het basisdocument op inspectieafdelingen van bedrijven die kale printplaten maken. En er wordt naar verwezen in verreweg de meeste contracten voor de inkoop van kale printplaten over de hele wereld.

In mei 2016 is de nu geldende J-Revisie gepubliceerd en toentertijd liet die een groot aantal verbeteringen en verduidelijkingen zien ten opzichte van de daaraan voorafgaande H-revisie. Veel gebruikers leunden toen al zwaar op de meegeleverde visuele ondersteuning van de betreffende criteria. In de IPC-A-600 J-Revisie zijn daarom nog veel extra afbeeldingen toegevoegd.

Met name dit ondersteunend fotomateriaal heeft ertoe bijgedragen dat de IPC-A-600 het document bij uitstek is geworden voor zowel inspectie- als kwaliteitscontrole-afdelingen over de hele wereld. Het wordt veelvuldig gebruikt als een ijkpunt tijdens de stappen in het productieproces van printplaten, bij de eindinspectie van de afgewerkte platen, of bij de ingangsinspectie bij assemblagebedrijven of EMS bedrijven.

Zoals alle IPC standaards is de IPC-A-600 ontwikkeld en beoordeeld door een commissie van werknemers van verscheidene bedrijven en organisaties in de elektronische industrie. Hierin treffen we werknemers aan van printplaatproducenten, van opleidingsinstituten (PIEK), van OEM’s en van EMS bedrijven. Het is hun kennis en ervaring die dit document samenstelt, waardoor het met recht een industriestandaard is.

Sommige onderwerpen in IPC-A-600 die op printplaatniveau worden behandeld zijn:
bramen, inkepingen, haloing, measling, delaminatie, soldeercoatings, gaten zowel plated-through als niet-ondersteund, geprinte contacten, markeringen, soldeermasker en patroondefinitie.

Een hoofdstuk van IPC-A-600 gaat over de inspectie van microsecties. De hiervoor gebruikte testcoupons kunnen geïnspecteerd worden op aspecten zoals laminaatleegtes, delaminatie, verwijderijng van vegen, geleiderdikte zowel voor externe als voor interne lagen, Afstandbepaling van laag tot laag, layer-to-layer spacing, barsten, ringvormen, etc. De criteria zijn bijgesteld en waar nodig geactualiseerd. Ook zijn er nieuwe criteria toegevoegd.

In de meest recente revisie van IPC-A-600, de in 2016 gepubliceerde J-Revisie, is ook informatie opgenomen over microvias, zowel ongevuld, met koper gevuld en met koper rondom beplaat.

Een van de hoofdstukken gaat over inspectiecriteria voor zowel flexibele en rigid-flex printplaten als printplaten met een metalen kern. In het laatste hoofdstuk worden algemene manieren om de printplaten te hanteren besproken, naast de reinheids- en soldeerbaarheidstesten die gedaan moeten worden. De criteria voor soldeerbaarheid zijn geactualiseerd en zijn nu conform de meest recente IPC/J-STD-003C Revisie.

Wanneer u ofwel hele printplaten zelf visueel inspecteert of dit doet d.m.v. geautomatiseerde apparatuur (AOI) of wanneer u microsecties inspecteert van testcoupons, dan is IPC-A-600 het document bij uitstek. Vooral omdat deze standaard gericht is op inspectiecriteria en er veel illustratiemateriaal in de vorm van foto’s bij zit.

De enorme hoeveelheid foto’s helpt de gebruiker van de IPC-A-600 standaard om de betreffende criteria beter te begrijpen. Er wordt overduidelijk getoond wat ook wordt beschreven. Echter, de plaatjes kunnen ook tot misinterpretaties leiden als ze niet correct worden gebruikt. Hoewel IPC documenten door iedereen kunnen worden gekocht en gebruikt die daar interesse in heeft, blijkt gedegen IPC-A-600 training in de meeste gevallen van onschatbare waarde te zijn bij het echt goed begrijpen en interpreteren van de beschreven criteria.

De trainers van PIEK zijn zeer ervaren en bieden u een optimale ondersteuning bij het gebruik en de interpretatie van de standaard. Profiteer van de ruim 50 jarige mondiale ervaring die de trainers van PIEK hebben in het dagelijks gebruik van het document.

Samengevat: Gaat u voor kostenbesparing en wilt u fout interpretaties voorkomen, maak dan gebruik van de ervaring van de trainers van PIEK en kies PIEK als partner voor uw IPC certificering.