Dagelijks is er wereldwijd minimaal een terugroepactie vanuit de automotive sector. Als we de terugroepacties vanuit de andere sectoren daarbij rekenen dan worden er jaarlijks meer dan 100 miljoen producten door getroffen. Schadeclaims als gevolg van deze terugroepacties wil je als producent liever niet hebben. Het levert buiten reputatieschade ook nog eens een financiële strop op.

Een generieke oorzaak van deze terugroepacties is niet aan te wijzen. Wel kan gesteld worden dat partners in de toeleveranciersketen niet altijd volgens de afgesproken normen en standaards hun processen en procedures hebben ingericht. Kwaliteit wordt steeds belangrijker omdat de producten technisch steeds ingewikkelder en de componenten steeds kleiner worden.

Ketenaansprakelijkheid in de wereld van co-makership, uitsteden van deelwerkzaamheden etc, is dan ook geen zeldzaamheid.

Om ketenaansprakelijk te voorkomen en de daaruit volgende schadeclaims is PIEK uw partner. PIEK heeft hiervoor een drietal services.

Op de eerste plaats onze consultancytak. PIEK kan u terzijde staan in de onder meer de volgende situaties;
• Geven van een second opinion in geval van een verschil van mening tussen leverancier en afnemer.
• Technische analyse van een product.
• Beoordeling van de kwaliteit van een product etc.
• ESD Audit, PB en PBA proces audits
• COP & COC
• PB Design validatie volgens de IPC normen

Op de tweede plaats beschikt PIEK over een testcentrum waar u uw producten en de producten van uw toeleverancier kunt laten testen of deze voldoen aan de afgesproken normen en standaards. Testen die PIEK voor u kan uitvoeren zijn;
• Surfaces Characterization
• Chemical Laboratory
• Compliance with RoHS Directive and Environmental Analysis
• Shock and Vibration
• ESD Measures (ElectroStatic Discharge)
• Rework and Repair Processes for Microelectronics
• Qualification / Validation of Materials and Processes
• Failure Analysis
• Statistical Analysis of Product Design, Process and Reliability
• Dimensional Analysis
• Reliability Analysis for Processes and Products Counterfeiting of Electronic Components

Op de derde plaats is PIEK als een van de weinige IPC opleidingscentra wereldwijd gecertificeerd voor de Validatie Service van IPC. Deze service is op zowel materiaal- als op procesniveau, de QPL (Qualified Proces List), op productniveau en de QML (Qualified Manufacturers List), op leveranciersniveau.

Met deze dienstverlening kan PIEK u helpen om de kwaliteit van uw producten en diensten steeds op een hoog pijl te houden.

Heeft u vragen? Neem dan contact met Wendy Wings van onze afdeling customer care. Zij is te bereiken via telefoonnummer + 31 45 570 33 33. Of stuur haar een mail via support@piektraining.com.